1 ianuarie 2023: 200 de lei din salariu vor fi scutiți de impozit

Guvernul detaliază într-un proiect de OUG condițiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de impozitul pe venit pentru suma de 200 de lei din salariu, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023 până în decembrie 2023, inclusiv. Proiectul de act normativ prevede că „începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor”.

Măsura se va aplica doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Condiția prevăzută la lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

Prevederile alin. (1) și alin. (2) se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:

a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) veniturilor din salarii şi asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

Potrivit proiectului de OUG, suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *