Trei operatori la licitația ADI Dobrogea pentru servicii de salubrizare în Ovidiu, Cumpăna, Corbu și Tortoman

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat miercuri, 12 octombrie 2022, procedura de deschidere a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din județul Constanța, aferente Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor.

La licitație s-au înscris trei operatori care au depus oferte pentru fiecare lot în parte, aferente celor trei zone de colectare din județul Constanța. Valoarea totală estimată a contractelor este de 148.087.662 RON, pe o durată de 5 ani.

Comisia de evaluare  va analiza ofertele în termenul legal și va selecta operatorul capabil să îndeplinească obiectivele și să respecte standardele  de calitate stabilite de ADI “Dobrogea” prin Documentația de atribuire și care va deservi cel mai bine interesele comunității, astfel încât locuitorii județului Constanța să poată beneficia de servicii de salubritate de calitate, la cele mai bune standarde și la prețuri corecte. Un criteriu definitoriu rămâne îndeplinirea obiectivelor de protejare a mediului potrivit angajamentelor și normelor europene preluate în legislația națională, sens în care operatorii au obligația de a face un management al deșeurilor care să asigure colectare separată în fracții distincte hârtie-carton, plastic-metal, sticlă, rezidual și biodegradabil.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *