Promulgat de Iohannis: Se crează Platforma Naţională de Interoperabilitate, cu „dedicație” pentru STS

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate. Actul normativ are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului European de Interoperabilitate.

Potrivit expunerii de motive a actului normativ, principalele obiective ale legii sunt facilitarea furnizării de servicii publice de calitate, disponibile permanent, proiectate în acord cu nevoile beneficiarilor acestor servicii, promovarea utilizării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul administraţiei publice şi creşterea gradului de trasabilitate şi transparenţă a actului administrativ prin oferirea posibilităţii titularului datelor a cunoaşterii accesării şi prelucrării datelor sale.

Sporirea gradului de interconectare a sistemelor informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, facilitarea schimbului de date între instituţiile publice şi simplificarea proceselor administrative va conduce la creşterea eficienţei şi eficacităţii actului administrativ prin implementarea principiului „doar o singură dată”, arată sursa citată. În plus, se urmăreşte promovarea interoperabilităţii în administraţia publică centrală şi între administraţia locală şi administraţia centrală, dar şi facilitarea accesului instituţiilor private la datele deţinute de instituţii publice şi invers, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii schimburilor de date. Legea conferă funcţia de reglementare în domeniul implementării platformei de interoperabilitate Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), iar funcţia de monitorizare, control şi evaluare aparţine Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR).

Conform actului normativ, autorităţile şi instituţiile publice vor lua măsuri pentru a face disponibile serviciile electronice şi persoanelor care folosesc rar sau deloc mediul online, punându-le la dispoziţie căi adiţionale de a accesa serviciile publice fără costuri suplimentare. Legea prevede înfiinţarea Registrului Naţional al Registrelor, care adună informaţii despre organizarea registrelor de date şi a datelor conţinute de acestea, care indică autenticitatea datelor respective, informaţii cu privire la semantica datelor şi informaţii privind autorităţile şi instituţiile publice care au acces la aceste date, temeiurile legale pentru transmiterea datelor, descrierea proceselor de colectare a datelor, precum şi modalitatea utilizării datelor colectate.

Prin această lege se instituie Platforma Naţională de Interoperabilitate, necesară în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice publice pentru furnizarea serviciilor publice, precum şi pentru accesarea informaţiilor de către persoane juridice de drept privat sau persoanele care exercită profesii liberale reglementate. În vederea asigurării securităţii comunicaţiilor prin reţelele de transmisii de date utilizate de Platforma Naţională de Interoperabilitate, ADR va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *