Nicky Anghel (PSD) de la Castelu intră în campania electorală cu bilanțul mandatelor de… peste două decenii: Investiții de milioane de euro în comună

Mâine intrăm oficial în campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare. Astfel, până la momentul cabinei de vot din 9 iunie, candidații s-au aliniat la start cu platformele electorale. La Castelu, candidatul PSD și primarul în funcție încă din anul 2000, Nicolae Anghel, se avântă în luptă cu bilanțul celor 24 de ani la cârma localității.

Asfaltări în fiecare an, iluminat public, parcuri, săli de sport, dar și școli și grădinițe, Nicolae Anghel le arată celor din localitate faptul că le-a bifat pe toate și, astfel, merită să fie votat din nou pentru primăria Castelu:

2000-2006

SAPARD – PROGRAM SPECIAL DE PREADERARE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 1. Asfaltare drumuri din comuna Castelu, localitățile Castelu, Cuza Vodă, Nisipari, județul Constanța,

 program SAPARD- 1.000.000 dolari

 TOTAL 14 km Castelu=4,7 km(29%) Nisipari=5 km(18%) Cuza Voda=4,3 km

MINISTERUL DEZVOLTĂRII

 • Sursă de apă independentă în localitatea Nisipari, comuna Castelu – 1 puț și 6 km conductă fonduri guvern

MINISTERUL DEZVOLTĂRII – COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

 • Sală Sport Nisipari

AFM – ADIMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU

 • Parc Nisipari și alianeament stradal comuna Castelu

2007-2013

PNDR – PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Măsura 125 – Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii

 1. 125 – Drum de acces la exploatațiile agricole Castelu și Nisipari, PNDR Măsura 125 – 1.000.000 euro = 6,5 km

POR – PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL

 • Școala gimnazială Castelu – corp nou de școală, program P.O.R. – 380.000 euro
 • Construire corp școală P+1, Liceul Dobrogea Castelu, program POR – 650.000 euro

AFM – ADIMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU

 • Împădurirea terenurilor degradate din sat Castelu și sat Nisipari- 30,5 hectare

MINISTERUL DEZVOLTĂRII – COMPANIA DE INVESTIȚII

 • Sală de sport la Castelu

2014-2020

POR – PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL

 1. Grădiniță cu 4 săli de clasă în Nisipari, comuna Castelu, program P.O.R. – 282.144 euro

PNDR – PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

 • Modernizare și dotare grădinița din localitatea  Castelu, PNDR Sub măs 7.2 – 604.357 euro
 • Modernizare și dotare cămin cultural Nisipari, PNDR Sub măs. 7.6 – 697.191 euro
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu (sat Castelu, sat Nisipari), județul Constanța, PNDR Sub măs. 7.2 – 1.121.703 euro =

TOTAL 8,3 km – DC90(2,3KM), Castelu=2,4 km(15%) Nisipari=3,6 km(13%)

 • Modernizare strada Gării și strada Bisericii din localitatea Castelu, județul Constanța, PNDR Sub măs. 19.2- 7.2 – 67.000 euro
 • Amenajarea unui spațiu public de recreere pentru populația rurală în sat Nisipari, loc. Castelu, jud. Constanța, PNDR Sub măs. 19.2-7.4 – 35.000 euro

POIM – PROGRAM INFRASTRUCTURA MARE

 • Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța – 9.200.000 euro
 • Proiect regional de dezvoltare infrastructură de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 – cofinanțare 85.000 euro

MINISTERUL DEZVOLTĂRII – PROGRAM ANGHEL SALIGNY

 1. Școală cu 8 săli de clasă în localitatea Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța
 2. Sistematizare zone noi de lotizări – drumuri de acces și iluminat public, comuna Castelu, județul Constanța,

TOTAL 4,6 km Castelu=1,9 km(14%) Nisipari=2,7 km(10%)

2020-2026

PNRR – PROGRAM NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 1. Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Castelu, județul Constanța – 380.502 euro
 2. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala gimnazială nr.1 com. Castelu, județul Constanța – 500.000 euro

Stații de încărcare electrice, 2 bucăți – 50.000 euro

 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala gimnazială Iuliu Valaori com. Castelu județul Constanța – 230.000 euro

Stații de încărcare electrice, 2 bucăți – 50.000 euro

 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Castelu, judetul Constanta – 492.498 euro
 • Înființarea unui centru comunitar integrat – modernizare și dotare Dispensar uman Castelu – 173.253 euro
 • Crearea unui serviciu social nou în comuna Castelu – 391.052 euro
 • Sistem inteligent de management local – implementare infrastructură TIC în comuna Castelu – 380.502 euro

Stații de încărcare electrice, 2 bucăți – 50.000 euro

AFM – ADMNISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU

 • Înființare sistem de canalizare în sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța

MINISTERUL DEZVOLTĂRII – PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

 • Asfaltare drumuri de pământ în Castelu și Nisipari, etapa I, 10.481.950 lei =

TOTAL 7,9 km Castelu=2,8 km(18%) Nisipari=5, km(17%)

 1. Asfaltare străzi în comuna Castelu, județul Constanța – străzi afectate de canalizare, rigole betonate, acces curți – etapa II, 7.720.551 lei =

TOTAL 7,2 km, Castelu=4,1 km(27%) Nisipari=3,5 km(11%)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII – COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

 1. Construire și dotare dispensar uman în sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța
 2. Căminul cultural – Construire așezământ cultural, str 1 Mai, nr 36m, sat Castelu, comuna Castelu, jud Constanța

COMUNA CASTELU = TOTAL 45 KM din care

CASTELU=16KM

 NISIPARI=29KM        

Nr crtProgram de finanțareCastelu kmProcent%Nisipari kmProcent%
 NR KM ASFALTAȚI PÂNĂ ÎN 2024957%1242%
1SAPARD4,728518
2PNDR, Măsura 7.22,4153,613
3PNDL 21,9142,710
 NR KM ÎN CURS DE ASFALTARE743%8,630%
 CONTRACT DE FINANȚARE SEMNAT    
4PNDL 2-ETAPA I2,8185,118
 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE – PROIECT    
5PROGRAM A. SALIGNY4,2253,512
 TOTAL16100%19.9072%

+12,6 KM

PNDR, Măsura 125 = 6,5 KM (LEGĂTURA DINTRE SAT CASTELU ȘI SAT NISIPARI, ACCESUL LA CIMITIRUL MUSULMAN CASTELU)

                        DC90 = 2,3 KM (GARA DOROBANȚU-INTRARE NISIPARI)

                        DC124 = 3,8 KM(SALA DE SPORT CASTELU-GRUP SOCIAL FERMA 3)

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *