Intră în vigoare: Profesorii care agresează fizic sau verbal elevii NU vor mai fi eliminaţi din învăţământ

Potrivit noilor legi ale Educaţiei, care urmează să intre în vigoare de la 3 septembrie, profesorii care agresează elevii, fizic sau verbal, nu vor mai fi eliminaţi din sistem, ci li se vor aplica alte sancţiuni, progresiv. Dacă până anul acesta pentru profesorii care agresau fizic sau verbal un elev exista posibilitatea de desfacere a contractului de muncă și interzicerea exercitării activității didactice pe o perioadă de 10 ani, în noile Legi ale învățământului, această sancțiune nu se mai regăsește.

Potrivit Legii 198/2023, care intră în vigoare în 3 septembrie 2023, „faptele de violență fizică și/sau verbală sau orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor /preșcolarilor/ elevilor vor fi considerate abateri disciplinare”, potrivit EduPedu.ro.

Totuși, profesorii vor putea fi sancționați inclusiv cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Dacă este cercetat pentru una dintre faptele de mai sus, „pe perioada desfășurării cercetării disciplinare, acesta nu va desfășura activități didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale”, scrie în lege.

Legea 198/2023 va considera abateri disciplinare și manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar, precum și activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă. Alte abateri prevăzute de lege sunt:

– încălcarea dispozițiilor legii, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii/ preșcolarii/ elevii;

– fapte de natură să aducă atingere imaginii, demnității sau drepturilor copiilor/ elevilor și familiilor acestora ori să prejudicieze onoarea și/ sau prestigiul unității/ instituției, interesul învățământului.

Legea arată și ce sancțiuni disciplinare riscă profesorii pentru faptele enumerate, în funcție de gravitatea acestora:

– avertisment scris;

– reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă cuprinsă între una și șase luni;

– suspendarea, pe o perioadă de până la trei ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

– suspendarea, pe o perioadă de până la trei ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *