Inspecția Muncii a dat buzna în benzinării: AMENZI de peste 700.000 de lei

Inspecţia Muncii anunţă 1.824 de controale efectuate la benzinăriile din ţară, în perioada 15 – 22 iulie, în urma cărora au fost aplicate 1171 de sancţiuni, din care 1009 avertismente şi 162 amenzi, în valoare totală de 702.300 lei.

„În perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730. Campania s-a desfăşurat în toate judeţele şi a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730”, se arată într-o postare a instituţiei.

Insectorii au descoperit „lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific; documente neactualizate, precum acela privind protecţia împotriva exploziilor şi certificatul de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv; neefectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare; lipsa instruirii adecvate în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive; lipsa instrucţiunilor privind folosirea surselor de foc deschis (inclusiv pentru fumat) şi a indicatoarelor de semnalizare de securitate şi a zonelor „Ex”, fumatul interzis, etc.), precum şi a marcajelor căilor de acces si de circulaţie; neacordarea echipamentului de protecţie corespunzător, din materiale care nu pot produce descărcări electrostratice, dar şi neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare de către lucrători; depozitare necorespunzătoare a materialelor inflamabile şi buteliile fără gardă de protecţie nedemontabilă, manipulate manual, care nu prezentau capacul de protecţie montat prin infiletare, operatori GPL neautorizaţ şi lipsa autorizaţiei ISCIR la staţia GPL sunt cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

În domeniul relaţiilor de muncă, deficienţele cele mai frecvente sunt: nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de rapaus săptămânal şi de sărbătoare legală; neevidenţierea reală, în documentele de evidenţă a timpului de muncă, a numărului de ore efectiv lucrate de către salariaţi; nerespectarea obligaţiei legale de a ţine evidenţa timpului de muncă la locul de muncă; neevidenţierea în documentele de prezenţă a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă; inexistenţa copiei contractului individual de muncă la locul de muncă; neevidenţierea, în contractul individual de muncă, a programului inegal şi nerespectarea dispoziţiilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor”, mai precizează Inspecţia Muncii

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *