EUROSTAT Românii au avut în 2022 același nivel de trai ca ungurii și au trăit mai bine ca grecii. Bulgarii, ultimii din UE

România s-a aflat în 2022 la egalitate cu Portugalia și Ungaria în ceea ce privește nivelul de trai al populației, potrivit ultimelor date publicate de Eurostat. Discrepanțele între statele membre UE continuă să rămână mari și convergența reală doar un obiectiv care nu se știe când va fi îndeplinit. Nivelul de trai al românilor a crescut însă constant, potrivit statisticilor oficiale, de la 41,5% din media europeană în 2007, anul aderării la UE, la 77% în 2022.

Bulgarii, ultimii din UE

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat în standarde de putere de cumpărare (PPS) a variat în 2022 între 59% din media UE în Bulgaria și 261% în Luxemburg. Datele arată diferențe substanțiale între membrii UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. În 2022, Luxemburg și Irlanda au înregistrat cele mai ridicate niveluri de PIB pe cap de locuitor (161% și, respectiv, 134% peste media UE). Au fost urmate la distanță de Danemarca (36% peste media UE), Olanda (30%), Austria (25%), Belgia (21%), Suedia (19%) și Germania (17%). Malta (102%) și Franța (101%) sunt țările cu nivelurile de trai cele mai apropiate de media UE. Italia se află sub media europeană (96%), la fel și Spania, cu un nivel de 85% din PIB european/cap de locuitor, exprimat în PPS. În schimb, Bulgaria (41% sub media UE), Slovacia (33%) și Grecia (32%) au înregistrat cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor.

România s-a aflat în 2022 la egalitate cu Portugalia și Ungaria, arată Eurostat, având un PIB/locuitor exprimat în PPS de 77% din media UE. Nivelul de trei al românilor este deci cu 23% mai redus decât media europeană. Alte țări din regiune, cu care România se compară, se află peste nivelul de trai din țara noastră: Cehia: 91% din media UE, respectiv Polonia, cu 79%.

Trebuie amintit că România a înregistrat în ultimii ani un avans important al PIB/locuitor exprimat în PPS, în condițiile în care nivelul era de 25,5% în anul 2000, 41,5% în 2007, anul accederii în UE și 53,5% în 2014.

PIB-ul ridicat pe cap de locuitor din Luxemburg se datorează parțial ponderii mari de lucrători transfrontalieri în totalul forței de muncă, precizează Eurostat, iar cel din Irlanda poate fi explicat parțial prin prezența marilor companii multinaționale care dețin proprietate intelectuală. Paritatea puterii de cumpărare (purchasing power parity – PPP) reprezintă cea mai adecvată măsură a progreselor de convergenţă reală înregistrate de țările membre ale Uniunii Europene și exprimă echivalenţa între nivelul preţurilor exprimate în aceeaşi monedă din diferite ţări.

Moneda este „standadul puterii de cumpărare” (purchasing power standards – PPS), o unitate de valută convenţională care exclude influenţa diferenţelor între nivelul preţurilor dintre ţări. PIB exprimat în PPS reflectă puterea economică a unei țări, pe când PIB/locuitor exprimar în PPS reflectă nivelul de dezvoltare și convergența reală, mai concret nivelul de trai al populației.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *