CONSTANȚA Concurs la Confort Urban: Se caută economist

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea unui post de economist cu atribuții CFG. Candidatiitrebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diplomă de licență în domeniul economic;
 • Să deţină experienţă în Control financiar de gestiune și/sau audit;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, programe contabilitate etc.);
 • Bună capacitate de comunicare;
 • Bună cunoaștere a mecanismelor instituționale și procedurile aferente derulării acestora și a prevederilor legale în domeniu.

Testarea va consta în susținerea unei probe scrise în data de 16.12.2022, ora 9 și a unui interviu în data de 19.12.2022, ora 9.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de muncă/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Recomandare (în original)
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 13.12.2022, ora 14.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de economist cu atribuții de Control financiar preventiv

1. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;          

3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

6. Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

8. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

9. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016;

10. Ordin nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea Controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfașoară activitatea de control financiar propriu;

11. HG 1151/2012 pentru Aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

12. OG 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;

13. OUG 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;

14. OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

15. OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

16. OUG 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *