Spread the love

Înghesuială mare joi la sediul principal al RAJA SA, unde 24 de primari din județele Constanța și Ilfov, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Claudiu-Iorga Palaz, au participat la activitatea de predare a proprietății investițiilor realizate de RAJA SA Constanța prin POS –Mediu.

Finalizarea acestor investiții, de aproape 340 milioane EUR, concretizate în lucrări de infrastructură apă potabilă, canalizare și epurare, realizate la standarde europene, s-a realizat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 -2013, când RAJA a obținut, la momentul respectiv, cea mai mare finanțare pentru realizarea infrastructurii în domeniul alimentării de apă și canalizare din România, prin finanțarea a cinci proiecte. Valoarea totală a proiectelor, la data semnării, a fost de 1.451.363.622 lei, echivalentul sumei de 337.167.200 Euro. Efortul financiar al RAJA SA, care a cofinanțat lucrările,  fiind de  241.108.344 lei, respectiv 56.071.707 euro. 

CITEȘTE ȘI:

RAJA se pregătește de investiții masive! Pași pentru atragerea a 600 de milioane de euro prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Cele cinci proiecte, pentru care a fost obținută cea mai mare finanțare din fonduri europene în domeniul alimentării cu apă și canalizare din România, au vizat: Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro); Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro); Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro) ; Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro); Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

Aceste sume, potrivit directorului general al SC RAJA SA, Felix Stroe, au fost obținute grație unui acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

„Aș dori mai mult sprijin în a explica cetățenilor că nu este un preț mare 4,5 lei la mc de apă. Vă spuneam că în Europa occidentală, 3,93 mc de apă consumă un cetățean. Vorbim despre o apă de cea mai bună calitate, extrasă din apă de adâncime, adusă la suprafață cu ajutorul energiei electrice, o apă de o calitate superioară apei îmbuteliate. (…) În Marea Neagră se deversează ape la fel de curate precum cea de la robinet. Ceea ce asigură un turism din ce în ce mai consistent Mării Negre, asigură calitatea apelor de îmbăiere la un nivel din ce în ce mai înalt. Toate au fost posibile pentru realizarea a 16 stații de epurare la un nivel performant. (…) După terminarea lucrărilor în aceste cinci proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%”, a spus Felix Stroe. 

Proiectele realizate, respectiv valorile acestora, au fost:

 1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
 2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
 3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro) ;
 4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
 5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).
 1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015.  A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:

– 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;

– 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;

– 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;

– 1 staţie de clorare;

– 1 staţie de tratare a apei potabile;

– 33 de puţuri noi și reabilitate;

– 266 Km  extindere și reabilitare reţea de distribuție;

– 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.

Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi patru contracte de servicii.

 1. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale,  în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a  fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).

În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei,   prin  care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.

Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

 1. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei,  derulat în perioada  2013 -2015,  au fost realizate următoarele investiții:

 • executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
 • montarea pompe performante la stațiile existente;
 • instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
 • achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
 • peste 2.000 de racorduri noi;
 • s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.
 1. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov 

În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov s-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).

Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:

 • 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
 • 19 puțuri noi/reabilitate;
 • 3 rezervoare de înmagazinare;
 • 4 stații de pompare noi/reabilitate;
 • 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
 • 2 stații noi de tratare a apei;
 • 66,41 km extindere rețea canalizare;
 • 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
 • 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de epurare.

Proiectul a  reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în  județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

 1. Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Implementarea Proiectului  Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015,  iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.

CITEȘTE ȘI:

Forumul Expo Apa 2018, unul dintre cele mai importante evenimente din sectorul apei din Europa. Primarul Vrabie, luat în vizor de Rovana Plumb

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *