VIDEO Declaraţie comună a Parlamentelor României și Moldovei: „Aderarea la UE, element esenţial al continuării reformelor şi al speranţei într-un viitor mai bun!” S-a PLÂNS în Parlamentul de la Chișinău

Perspectiva „concretă” de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană este elementul esențial al continuării pe calea reformelor, care va încuraja populația R. Moldova în această perioadă de insecuritate extremă și de dificultăți materiale și îi va da speranța că într-un viitor apropiat va fi parte a familiei europene. De asemenea, România va continua să acorde sprijin „robust și constant” în cadrul demersurilor care vizează obținerea calității de stat candidat și avansarea decisivă, în baza meritelor proprii și a unor eforturi ferme de reformă, a traseului european al R. Moldova, se arată într-o declaraţie comună a Parlamentelor României şi R. Moldova, întrunite sâmbătă la Chişinău, într-o şedinţă comună.

https://www.youtube.com/watch?v=aIZqWhowpAA&feature=youtu.be

Exprimăm profunda noastră preocupare față de evoluțiile de securitate din regiune în contextul invaziei militare declanşate de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022. Condamnăm cu fermitate agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Reafirmăm sprijinul nostru deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. Reiterăm susținerea deplină și compasiunea profundă față de poporul ucrainean, victimă a acestei agresiuni brutale”, se mai arată în declaraţia comună de la Chişinău.

În acelaşi timp, parlamentele naţionale ale celor două ţări salută „modul exemplar în care autoritățile României și ale R. Moldova, alături de societatea civilă și cetățenii României și ai R. Moldova, gestionează numărul impunător de refugiați din Ucraina”.

R. Moldova reconfirmă, inclusiv prin aceste eforturi, că este un stat cu vocație europeană, împărtășind în mod natural valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. România va continua să sprijine R. Moldova în efortul complex de gestionare a fluxului de refugiați din Ucraina și de menținere a rezilienței societății”.

Declaraţia comună mai face referire la „hotărârea fermă de a continua strâns conlucrarea și coordonarea în domeniile de competență și interes reciproc: justiție și combaterea corupției, securitatea statului; managementul frontierei și activitatea polițienească; cultură; educație, cercetare, tineret și sport; asistență socială; cooperarea și libertatea economică; domeniul investițiilor și achizițiilor publice; mass-media, sectorul digital și societate informațională; agricultură și sectorul agroalimentar; protecția mediului”.

Textul integral al declaraţiei comune a Parlamentelor României şi R. Moldova:

Pornind de la comuniunea bazată pe unitatea de limbă, istorie, cultură, tradiții, valori și aspirații europene,

Luând în considerare faptul că integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană este singura cale în măsură să asigure democrația, stabilitatea, securitatea, prosperitatea, libertatea și dezvoltarea economică, socială și culturală a R. Moldova,

Luând act de înaintarea oficială de către R. Moldova a Cererii de aderare la Uniunea Europeană (la 4 martie 2022), fapt care confirmă caracterul ferm şi ireversibil al cursului de integrare europeană a R. Moldova și încheierea perioadei de „rătăcire geopolitică”,

Bazându-ne pe Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a R. Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, reconfirmat prin angajamentele asumate de către R. Moldova în baza Acordului de Asociere încheiat în anul 2014 cu Uniunea Europeană și statele sale membre,

Salutând importanța suportului financiar nerambursabil oferit de-a lungul timpului atât prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul R. Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România R. Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, cât și prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul R. Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România R. Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022,

Având ca repere politice pentru relansarea agendei de cooperare bilaterală Declarația comună a Președintelui României, Klaus Iohannis, și a Președintelui R. Moldova, Maia Sandu (Chișinău, 29 decembrie 2020), care a generat o nouă dinamică a interacțiunii guvernamentale, cu obiective stabilite prin Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România–R. Moldova (București, 23 noiembrie 2021) și Declarația comună a Guvernelor României și R. Moldova (Chișinău, 11 februarie 2022),

Evidențiind sprijinul necondiționat oferit de-a lungul timpului de toate forțele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democrației și parcursul european al R. Moldova,

Luând în considerare rolul fundamental al Parlamentelor în dezvoltarea și consolidarea democrației, în apărarea intereselor cetățenilor celor două state și în exercitarea controlului constituțional și democratic,

Având în vedere rolul României în sprijinirea dezvoltării R. Moldova și de factor de stabilitate și dezvoltare regională,

Valorificând rolul important al înfrățirilor și al cooperării descentralizate la nivel de autorități locale, mediu de afaceri, zonă educațională și societate civilă în întărirea relațiilor bilaterale, creșterea nivelului de trai și sprijinirea parcursului european al R. Moldova,

Recunoscând efortul accelerat din ultima perioadă al R. Moldova de a implementa reforme substanțiale în domenii precum cel al justiției, combaterii corupției, consolidării statului de drept, al bunei guvernări și al eficientizării administrației publice, esențiale pentru întărirea rezilienței, dezvoltarea durabilă, ameliorarea mediului de afaceri, climatului investițional și pentru bunăstarea cetățenilor,

Reprezentanții Parlamentului României și ai Parlamentului R. Moldova, reuniți la Chișinău în ședință comună, desfășurată la 18 iunie 2022, adoptă următoarea Declarație comună:

  1. Subliniem faptul că perspectiva concretă de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană este elementul esențial al continuării pe calea reformelor, care va încuraja populația R. Moldova în această perioadă de insecuritate extremă și de dificultăți materiale și îi va da speranța că într-un viitor apropiat va fi parte a familiei europene, inclusiv sub raportul asumării valorilor europene și al creșterii nivelului de trai. Reiterăm sprijinul necondiționat asumat de-a lungul timpului de toate forțele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democratică și parcursul european al R. Moldova.
  2. Salutăm dinamica excelentă a dialogului și cooperării bilaterale, la toate nivelurile, între România și R. Moldova. În mod special, punctăm obiectivul prioritar asumat în comun privind implementarea proiectelor strategice bilaterale, inclusiv interconectările din domeniul energiei, transporturilor și infrastructurii. Ne exprimăm dorința de a îmbunătăți, în mod concret, conectivitatea între cele două state, și astfel între R. Moldova și restul Uniunii Europene, fie că vorbim de transportul aerian, feroviar, rutier, fluvial, fie de domeniul comunicațiilor.
  3. Exprimăm satisfacția pentru caracterul deschis și constructiv al conlucrării bilaterale, axat pe obținerea unor rezultate concrete și vizibile care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor celor două state. Unirea eforturilor noastre reprezintă fundamentul solid pentru realizarea obiectivului strategic prioritar de racordare fermă și ireversibilă a R. Moldova la Uniunea Europeană, prin sprijinul României. Un pilon important în acest sens este reprezentat de interconectarea piețelor, iar România se angajează să își sporească sprijinul pentru creșterea competitivității economiei R. Moldova și să își intensifice prezența și investițiile în vederea dezvoltării parteneriatului economic într-un climat de stabilitate și de predictibilitate economică asigurat la standarde europene și la nivelul de ambiție asumat de ambele state.
  4. Remarcăm, în acest sens, angajamentul solid al autorităților R. Moldova pentru implementarea de reforme în domenii precum cel al justiției, combaterii corupției, consolidării statului de drept și a rezilienței, al bunei guvernări, al libertății economice și antreprenoriale și al eficientizării administrației publice, care reprezintă aspecte esențiale atât pentru dezvoltarea de ansamblu a R. Moldova, cât și pentru avansarea parcursului său european.
  5. România va continua să acorde sprijin robust și constant în cadrul acestor demersuri care vizează obținerea calității de stat candidat și avansarea decisivă, în baza meritelor proprii și a unor eforturi ferme de reformă, a traseului european al R. Moldova. România va sprijini accelerarea adoptării standardelor și reglementărilor compatibile cu normele Uniunii Europene, în mod special în domeniul agricol, care pot conduce la creșterea competitivității economiei R. Moldova și la un acces cât mai larg pe piața comună europeană.
  6. În spiritul bunei cooperări și al susținerii pentru procesul de integrare europeană, formatul ședințelor comune ale Parlamentelor din ambele state va urmări obiectivul atribuirii unei viziuni strategice activității pe linia legislativelor, inclusiv în cadrul ședințelor Comitetelor comune ale Parlamentelor din România și R. Moldova. Activitatea pe dimensiunea parlamentară va fi dinamizată inclusiv prin adoptarea unui plan ambițios de acțiuni comune ale Parlamentelor celor două state, menit să susțină agenda de reformare a R. Moldova, aspirația comună privind intensificarea cooperării bilaterale, transpunerea legislației europene, transferul de expertiză și avansarea pe calea integrării europene.
  7. Exprimăm profunda noastră preocupare față de evoluțiile de securitate din regiune în contextul invaziei militare declanșate de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022. Condamnăm cu fermitate agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Reafirmăm sprijinul nostru deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. Reiterăm susținerea deplină și compasiunea profundă față de poporul ucrainean, victimă a acestei agresiuni brutale.
  8. Salutăm modul exemplar în care autoritățile României și ale R. Moldova, alături de societatea civilă și cetățenii României și ai R. Moldova, gestionează numărul impunător de refugiați din Ucraina. R. Moldova reconfirmă, inclusiv prin aceste eforturi, că este un stat cu vocație europeană, împărtășind în mod natural valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. România va continua să sprijine R. Moldova în efortul complex de gestionare a fluxului de refugiați din Ucraina și de menținere a rezilienței societății.
  9. Exprimăm hotărârea fermă de a continua strâns conlucrarea și coordonarea în domeniile de competență și interes reciproc: justiție și combaterea corupției, securitatea statului; managementul frontierei și activitatea polițienească; cultură; educație, cercetare, tineret și sport; asistență socială; cooperarea și libertatea economică; domeniul investițiilor și achizițiilor publice; mass-media, sectorul digital și societate informațională; agricultură și sectorul agroalimentar; protecția mediului.
  10. Deciziile luate cu această ocazie de către membrii celor două Parlamente vor aprofunda agenda bilaterală și vor promova prioritățile de cooperare convenite între România și R. Moldova, cu accent asupra necesității accelerării procesului de integrare europeană a R. Moldova”.

Florin Cîțu și Marcel Ciolacu au depus coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, în Chișinău

Președintele Senatului, Florin Cîțu, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au depus coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Parlamentul României, reprezentat de preşedintele Senatului, Florin Cîţu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, senatori şi deputaţi, şi Parlamentul Republicii Moldova se reunesc sâmbătă, în şedinţă comună, la Chişinău. La finalul reuniunii, a fost adoptată o Declaraţie comună a celor două Parlamente. Ulterior, preşedinţii Parlamentelor României şi al Republicii Moldova, Florin Cîţu, Marcel Ciolacu şi Igor Grosu, vor susţine o conferinţă de presă comună.

Reuniunea de la Chişinău are loc la doar o zi după ce Comisia Europeană a recomandat statelor membre ale Uniunii Europene să acorde Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la UE.

https://www.youtube.com/watch?v=-Eo7NUEAXIE&feature=youtu.be

Cîțu, în ședința istorică de la Chișinău: „Reafirmăm legătura specială dintre ţările noastre

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a declarat sâmbătă că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.

„În şedinţa comună de astăzi reafirmăm legătura specială dintre ţările noastre. (…) Viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană”, a afirmat Florin Cîţu, în discursul susţinut în cadrul şedinţei comune a Parlamentelor Republicii Moldova şi României, care are loc la Chişinău.

El a adăugat că România este şi va fi cel mai consecvent partener al Republicii Moldova.Reuniunea de la Chişinău are loc la doar o zi după ce Comisia Europeană a recomandat statelor membre ale Uniunii Europene să acorde Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la UE.

Ropote de aplauze la discursul lui Marcel Ciolacu: „Viitorul pe care îl construim astăzi trebuie să fie împreună

Marcel Ciolacu a provocat ropote de apaluze la ședința comună aParlamentelor Republicii Moldova şi României. El a declarat sâmbătă că România şi Republica Moldova trebuie să facă „un nou pas” şi să muncească împreună, pentru a asigura un trai mai bun cetăţenilor celor două ţări.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a reamintit, sâmbătă, la ședința comună a Parlamentelor Republicii Moldova și României, versurile lui Grigore Vieru: „Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu am visat toată viața să trec Prutul”:

https://www.youtube.com/watch?v=aojMy-MDX0M

Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

„Îmi face o deosebită plăcere și onoare să vă salut la Chișinău. Este prima ședință comună din istoria Parlamentelor statelor noastre și sunt cuprins de emoție că trăiesc acest moment unic pentru țara noastră. Născut în satul Pererîta, în stânga Prutului, poetul român, cetățean al Republicii Moldova, Grigore Vieru, spunea: „Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.”  Născut la Ploiești, în dreapta Prutului, poetul român, cetățean al României, Nichita Stănescu spunea, ajuns la Chișinău: „Am făcut cel mai lung drum din viaţa mea: de acasă – acasă.” Cei doi mari creatori erau fericiți că podurile nu ne mai despart, dar ne unesc. Sunt fericit că avem șansa, atât de mult așteptată, să apropiem tot mai strâns viitorul celor două state. Sunt fericit că avem șansa să savurăm acest moment important pentru țările noastre. Ca podurile ce ne leagă să fie nu doar mai multe și, desigur, mai ușor de traversat pentru cetățeni, ci să devină mai puternice, rezistente la capriciile vremurilor, pentru ca cetățenii noștri să știe că se pot mereu baza pe legătura dintre statele noastre”:

ARVE

Claudiu Târziu, declarație puternică în ședința istorică a Parlamentelor României şi Republicii Moldova: „Nedreapta interdicție pusă lui George Simion

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, este singurul senator român care a vorbit, în ședința istorică a Parlamentelor României şi Republicii Moldova despre faptul că George Simion, președintele AUR, nu a putut să intre în Republica Moldova, fiind trimis înapoi în România, deși aterizase pe aeroportul din Chișinău. Senatorul Târziu a cerut eliminarea interdicțiilor de călătorie impuse cetățenilor români de către regimurile anterioare actualei conduceri a Moldovei.

Fraților, eu iubesc Basarabia și îi iubesc pe basarabeni. În venele mele curge și sânge de basarabean, bunica mea maternă s-a născut în Basarabia. Ar trebuie să ne gândim la un tratat de cetățenie bilaterală. Dorim să anulăm toate interdicțiile de călătorie puse unor cetățeni români impuse de regimurile anterioare. Vreau să mă refer și la nedreapta interdicție pusă colegului nostru George Simion, liderul AUR, care azi ar fi trebuit să fie aici.”, a spus Claudiu Târziu, la Chișinău.

Președintele AUR, George Simion nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova, el având interdicție de intrare în țara vecină până în 2023. El va aștepta primul avion spre București într-o sală de așteptare a Aeroportului din Chișinău și acuză actuala conducere de dublu limbaj și prefăcătorie. George Simion a anunțat că nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova, deși ar fi trebuit să participe, sâmbătă, la ședința comună a parlamenterlor României și Republicii Moldova, la Chișinău. El a fost pus să se întoarcă în țară cu primul avion, sâmbătă dimineața.

„La ora 5 și ceva mă urc în primul avion spre București. Trebuie să stau în această sală de așteptare. Nu am voie să intru în Republica Moldova, deși, am venit aici (…) că mâine e o șdință comună a parlamentelor din România și Republica Moldova și am fost invitați de către Parlamentul Republicii Moldova”, a spus George Simion.

Președintele AUR acuză conducerea Republicii Moldova de dublu limbaj.

Maia Sandu o să defileze cu europenismul ei, dar pe mine m-a arestat Vladimir Voronin. Pe mine m-a interzis Igor Dodon, cei mai anti-europeni și chipurile cei mai anti-români. Dar în momentul în care te invită Parlamentul Republicii Moldova și toți parlamentarii sunt lăsați să treacă și tu, nu, pe o interdicție dată în Anul Centenarului, la 100 de ani de la Marea Unire, când am făcut marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău, interdicție dată de Igor Dodon, în plin regim Plahotniuc. Și acum, până la 5 și ceva o să stau aici în aeroport să mă uit cum zboară avioane. Nu e nicio problemă. Nu renunțăm la lupta noastră pentru unire, dar invitația asta și prefăcătoria clasei politice din Republica Moldova care se teme de unire ca dracul de tămâie cred că trebuie sancționată. Este cât se poate de clar dublul limbaj pe care îl folosește Chișinăul în momentul acesta”, acuză Simion.

Simion are interdicție să intre în țara vecină până în 2023. Interdicția este în vigoare din 2018, când Simion a organizat un marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău. Nu este prima dată când liderul AUR încearcă să intre în Republica Moldova, folosindu-se de pașaportul diplomatic de parlamentar. A mai făcut-o și în 2021, însă fără succes.

https://www.youtube.com/watch?v=aJ7tTgfwkZM

Una dintre puținele deputate din Parlamentul României a stârnit momente emoționante în ședința istorică a Parlamentelor României şi Republicii Moldova. Raisa Enachi, deputată AUR, originară din Republica Moldova, a vorbit, în ședința comună, despre lipsa liderului AUR, George Simion, căruia nu i-a fost permisă intrarea în țară, fiind întors de pe aeroportul din Chișinău. Enachi a făcut mai multe pauze de vorbire în discursul său, părând că își stăpânește cu greu emoțiile și lacrimile.

Azi, aici, ar fi trebuit să fie președintele AUR, George Simion, dar, din păcate, el nu se află aici. Acest lucru a fost cauzat de anumite chestiuni procedurale ale Republicii Moldova și este regretabil și greu, foarte greu de acceptat. Am plecat spre Chișinău de acasă. Sunt parlamentar român. Sunt născută aici, în Basarabia Română. Am fost rușinată de felul în care a fost tratat fratele nostru, român, deputatul George Simion. Evenimentul de azi vine în întâmpinarea idealurilor națiunilor române. Cu toții ne dorim să fim un singur popor și o singură țară.”, a spus Raisa Enachi, deputată AUR, în vârstă de 40 de ani.

Maia Sandu: „Contăm pe sprijinul şi ajutorul României în aderarea la UE

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, sâmbătă, că recomandarea Comisiei Europene ca ţara sa să obţină statutul de candidată la aderarea la UE reprezintă un rezultat mult aşteptat şi a subliniat că în acest drum contează pe sprijinul şi ajutorul României.

Ieri, am primit recomandarea din partea Comisiei Europene de a obţine statutul de ţară candidată la UE. Este un rezultat mult aşteptat de cetăţenii Republicii Moldova şi care ne dă energia şi motivarea să muncim mai mult şi mai bine pentru a transforma societatea şi economia Republicii Moldova pentru atingerea standardelor Uniunii Europene. Contăm în acest drum pe sprijinul şi ajutorul României. România a fost mereu alături de noi. Relaţiile noastre sunt astăzi la cel mai intens nivel din ultimii 30 de ani, dar mai avem multe făcut şi experienţa şi expertiza României ne-au fost şi ne vor fi în continuare de mare ajutor“, a spus Maia Sandu, în discursul susţinut la şedinţa comună a Parlamentelor României şi Republicii Moldova, care are loc la Chişinău.

Ea a subliniat că aderarea la UE este şansa Republicii Moldova de a rămâne o ţară democratică.

Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de susţinerea dumneavoastră pentru a păstra pacea în Republica Moldova şi a oferi siguranţă cetăţenilor noştri, pentru a face faţă provocărilor fără precedent declanşate de războiul din Ucraina, pentru a continua eforturile noastre de transformare a ţării, pentru a rămâne parte a lumii libere, pentru a realiza proiectul generaţiei noastre – integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Aderarea la UE nu e doar un vis frumos pentru noi, este şansa noastră de a rămâne o ţară democratică, este şansa noastră de a rezista într-un context geopolitic tot mai complicat, este cea mai sigură cale spre stabilitate şi dezvoltare”, a punctat Maia Sandu.

Preşedintele Republicii Moldova a subliniat că ţara sa contează pe sprijinul României şi la reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare.

Decizia de ieri a Comisiei Europene care recomandă Consiliului să acorde Republicii Moldova statutul de ţară candidată este o noutate foarte bună pentru noi, dar ştim că decizia cea importantă urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Şi la această etapă importantă contăm pe sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să mergeţi în instituţiile europene, să contactaţi colegii dumneavoastră din statele membre ale UE şi să le spuneţi că Republica Moldova împărtăşeşte pe deplin valorile UE şi merită să aibă această şansă să devină parte a marii familii europene“, a afirmat Maia Sandu.

Ea a arătat că au existat multe încercări care au îngreunat evoluţia Republicii Moldova, cea mai recentă fiind războiul din Ucraina.

„De-a lungul existenţei noastre, istoria ne-a pus la multe încercări, multe dintre ele au fost în calea dezvoltării şi atingerii aspiraţiilor noastre de pace şi prosperitate şi au îngreunat evoluţia Republicii Moldova. Cea mai recentă dintre ele este acest război crunt şi nedrept de la graniţa noastră răsăriteană, care a amplificat multe dintre problemele sistemice ale Republicii Moldova. În ciuda acestora, ne-am strâns întotdeauna în jurul aceloraşi valori, preţuim viaţa, libertatea şi democraţia, avem respect pentru valorile umanităţii şi ne dorim să trăim în pace şi prosperitate. Am demonstrat-o deplin prin modul în care cetăţenii noştri au primit şi au tratat refugiaţii din Ucraina care au căutat adăpost din calea urgiei după începerea războiului, dând dovadă de solidaritate şi generozitate. Am fost şi rămânem o ţară cu alegeri libere, în care oamenii au ştiut să apere democraţia şi nu au permis regimurilor autoritare să prindă rădăcini. Suntem o societate în care diferite etnii au coexistat în armonie de secole, alegând buna înţelegere în locul confruntării. Mulţi dintre cetăţenii noştri trăiesc, muncesc şi sunt integraţi în state membre ale UE”, a spus Maia Sandu.

Şeful statului moldovean consideră că parcursul de succes al României în UE constituie un model pentru ţara sa.

Evoluţia României ne-a încurajat şi ne-a dat speranţa că acesta poate fi un model de succes şi în Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Ea a mai arătat că economia Republicii Moldova este din ce în ce mai conectată la piaţa UE, două treimi din exporturile din ţara sa mergând spre această piaţă.

Astăzi lucrăm la consolidarea proceselor democratice pentru a avea instituţii publice puternice şi integre în toate domeniile. În doar un an am avansat în indicele libertăţii presei şi în lupta contra propagandei. Suntem deplin angajaţi să reformăm justiţia şi să combatem corupţia. Lucrăm la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi la consolidarea securităţii şi independenţei energetice a ţării”, a menţionat Maia Sandu.

Preşedintele Republicii Moldova a amintit de sprijinul acordat de România – motorină pentru agricultori, echipe de medici în timpul pandemiei de COVID-19, reparaţia de şcoli şi grădiniţe şi pentru proiecte culturale de anvergură. Ea a precizat şi că a doua reuniune a platformei de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul războiului din Ucraina, va avea loc în curând la Bucureşti. „Sunt încrezătoare că memorandumul în domeniul securităţii energetice va grăbi interconectarea energetică dintre Republica Moldova şi România, iar în viitor ne aşteaptă alte proiecte bilaterale ambiţioase”, a spus Maia Sandu.

Ea a arătat că Republica Moldova îşi doreşte ca investiţiile româneşti să fie intensificate, iar piaţa românească să se deschidă pentru producătorii moldoveni. De asemenea, Maia Sandu a subliniat importanţa cooperării între legislative în parcursul european.

Din delegația de parlamentari români lipsește George Simion, președintele AUR, căruia autoritățile de la Chișinău nu i-au permis accesul în țară, fiind trimis înapoi la București.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *