VIDEO Consiliul Județean Constanța va prelua un teren de la Ministerul Sănătății, pentru construirea Spitalului Regional

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 20 aprilie 2022,  în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 19 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Proiectul privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Scrieciu Mihaela Antoanela, precum și vacantarea locului de consilier județean, a reprezentat prima poziție dezbătută a ordinii de zi a ședinței de astăzi. La data de 5 aprilie 2022, doamna Scrieciu Mihaela Antoanela a înregistrat la Consiliul Județean Constanța, cererea de demisie din funcția de consilier județean. Drept urmare, funcția de consilier județean se vacantează, urmând ca într-o ședință viitoare să fie validat un nou madat de consilier județean.

Aleșii locali au mai aprobat, în această ședință, o serie de proiecte de hotărâri, care au vizat rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului. Aceste rectificări vor fi operate între capitolele bugetelor, fără a modifica valoarea totală aprobată inițial. Modificările efectuate sunt cauzate de creșterea prețurilor energiei.

Un alt punct dezbătut a fost cel privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Centrul de Informare pentru Investiții Europene”. Prin adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene înregistrată la CJC cu nr. 13914/05.04.2022, a fost propusă încheierea unui protocol de colaborare, pe o perioadă de 1 an, între cele două instituții. Protocolul are ca obiect cooperarea interinstituțională, în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene.

Tot astăzi, a fost votat și aprobat proiectul privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Banca Mondială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și UAT Județul Constanța, pentru proiectul „Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din Romania”. Obiectivul general al proiectului este cel de a realiza și implementa, printr-o abordare în acord prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, un set de criterii medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilități. Una dintre activitățile principale realizate în cadrul proiectului este de pilotare a pachetului de lucru pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Un alt punct important aprobat, tot în această ședință, a fost și proiectul privind completarea anexei la H.C.J. nr.104/21.04.2021 privind aprobarea transmiterii solicitării către Guvernul României de a efectua demersurile necesare transmiterii imobilului (teren+construcții) situat în str. Viilor, nr.1, municipiul Constanta, județ Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, în domeniul public al Județului Constanța, în vederea demarării demersurilor construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța. Prin adresa Ministerului Sănătații înregistrată la CJC cu nr. 16058/14.04.2022, acesta ne informează că a elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern, însă, pentru aprobarea acesteia, este necesară completarea anexei HCJ nr. 104/21.04.2021 cu imobilul denumit „Punct de Operare Aeromedicală SMURD și Platformă betonată”. Bunul imobil ce urmează a fi preluat face parte integrantă din imobilul situat în str. Viilor nr. 1. După preluarea imobilului în patrimoniul județului Constanța, CJC va utiliza acest teren în scopul realizării unui Spital Regional de Urgență, cu fonduri publice și private în condițiile legii, care va fi declarat bun de interes județean.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCJ nr. 20/20.01.2021, inițiat de către grupul consilierilor USR și supus aprobării Consiliului Județean Constanța, nu a întrunit numărul de voturi prevăzut de lege pentru a putea fi adoptat.

La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 35 de consilieri județeni, iar aceasta a fost ținută în regim de videoconferință:

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *