Val de acțiuni ale senatorului Zamfir pentru reglementarea sistemului bancar. „Supra-îndatorarea debitorilor prin dobânzi excesive determină costuri și pierderi sociale ridicate: șomaj, boală, pierderea locuinței”

Senatorul Daniel Zamfir a inițiat nu mai puțin de patru proiecte legislative, toate referitoare la protecția consumatorului.

Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit, inițiat de Zamfir și susținut de alți 45 de deputați și senatori, arată faptul că creditorul are obligația de avertizare și consiliere a consumatorului asupra riscului valutar.

CITEȘTE ȘI:

„Împrumutatul beneficiază aparent de o dobândă micșorată pe durata primilor ani de rambursare a creditului în valută, dar costurile acestui credit sunt egale sau chiar mai mari decât produsele similare în moneda națională și, în al doilea rând, hiper-valorizarea monedei de plată, cu care debitorul nu a fost avertizat, majorează la cote insuportabile volumul de plăți lunare în moneda națională, ceea ce determină treptat, dar sigur, ruinarea debitorului”, se arată în expunerea de motive a proiectului, care stabilește ca modalitate de protecție următoarele:

„Regula imperativă conform căreia obligația de plată a datoriei generate de actul juridic al creditării în valută este stabilizată la cursul de schimb din data perfectării contractului, la care se poate adăuga o variație de maxim 20% față de acest curs. Consumatorul va putea cere conversia în moneda națională sau într-o monedă străină, cu condiția ca, în acest caz, consumatorul să fie acoperit natural contra riscului valutar”.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 11 decembrie și, în prezent, se află la Camera Deputaților, unde termenul pentru depunerea amendamentelor expiră pe 27 decembrie, iar raportul comisiei pentru buget trebuie emis până pe 6 februarie 2020. Totodată, BNR trebuie să emită aviz până pe 3 februarie 2020.

Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive invocă principiile echivalenței și efectivității și arată faptul că „nu există căi de atac eficiente în cazul în care consumatorii nu pot contesta executarea ipotecară în temeiul caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cadrul procedurii de executare”.

Concret, proiectul propune următoarele:

„Procedura de executare silită imobiliară, începută în baza unui act juridic care este un titlu executoriu, fără a se efectua ex officio un control al clauzelor contractuale abuzive, este o procedură sumară de executare silită în favoarea consumatorilor numai dacă sunt permise căi de atac eficiente, derulate în termene rezonabile, cum ar fi măsurile provizorii: suspendarea executării, înghețarea efectelor contractului și numai dacă analiza ex officio a clauzelor abuzive este garantată în cadrul procedurii. (…) Instanțele noastre interne nu numai că refuză sau omit să analizeze din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale puse în executare silită, dar refuză să aplice cu prioritate Dreptul UE față de dreptul intern, defavorabil consumatorilor. Riscul pe care îl implică această atitudine este enorm”.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 11 decembrie și, în prezent, se află la Camera Deputaților, unde termenul pentru depunerea amendamentelor expiră pe 27 decembrie, iar raportul comisiei pentru buget trebuie emis până pe 6 februarie 2020.

Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive arată faptul că „economia pierde din practicarea liberă, nelimitată, a dobânzii excesive, arbitrariul comerțului cu bani devenind opusul libertății economice și frâna dezvoltării”.

Prin acest proiect, senatorul Zamfir consideră că „supra-îndatorarea debitorilor prin dobânzi excesive determină costuri și pierderi sociale ridicate: șomaj, boală asociată stării psihice negative, faliment personal, pierderea locuinței”.

Din creșterea dobânzii la împrumuturile publice, statul, populația actuală și generațiile viitoare pierd, întrucât prestațiile sociale care nu vor putea fi acoperite din veniturile bugetare curente, ci din împrumuturi, vor deveni mai scumpe, iar taxele și impozitele se vor înmulți și se vor majora. (…) Dobânda excesivă este auto-distructivă pentru creditorul financiar care o practică. Principalul perdant al practicii dobânzii excesive este chiar creditorul. (…) Protecția consumatorilor contra dobânzilor excesive înseamnă protecția creditorului contra lui însuși și protecția concurenților acestuia contra practicilor comerciale incorecte și abuzive. (…) Scopul prezentei legi a reprimării dobânzilor excesive, la fel ca scopul întregii legislații a protecției consumatorilor, este dublu: persuasiune (încurajare) și disuasiune (descurajare)”, se arată în expunerea de motive a proiectului, care propune concret următoarele:

„Dobânda rezonabilă este benefică și asiguratorie pentru continuitatea afacerii creditorilor financiari. Creșterea părții din salariu sau din venitul periodic care rămâne la dispoziția debitorului prin reducerea poverii dobânzii excesive duce la creșterea economică generată de consumul sănătos, urmată de reducerea șomajului prin noile locuri de muncă rezultate, precum și la creșterea gradului de economisire, la scăderea costurilor cu asistența socială și, mai ales, la reducerea gradului de supra-îndatorare a populației, ceea ce relaxează bilanțurile creditorilor financiari”.

Și acest proiect de lege a fost adoptat de Senat pe 11 decembrie și, în prezent, se află la Camera Deputaților, unde termenul pentru depunerea amendamentelor expiră pe 27 decembrie, iar raportul comisiei pentru buget trebuie emis până pe 6 februarie 2020.

În ultimă instanță, Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de cesiunile speculative de creanţe se referă la raporturile juridice ale colectorilor de creanțe cu consumatorii, unde „se impune reglementarea unei noi formule juridice a retractului litigios, ca modalitate de protecție a consumatorilor contra abuzului de putere economică ale creditorilor financiari și a colectorilor de creanțe”.

Astfel, senatorul Zamfir propune ca „profiturile excepționale să fie limitate, prin plata, în limitele procesului sau ale executării silite, a unei compensații în favoarea cesionarului, care să acopere costul acestuia cu achiziționarea creanței și un profit comercial rezonabil”.

Și acest proiect are același traseu: adoptat de Senat pe 11 decembrie și, în prezent, se află la Camera Deputaților, unde termenul pentru depunerea amendamentelor expiră pe 27 decembrie, iar raportul comisiei pentru buget trebuie emis până pe 6 februarie 2020.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *