Uniunea Industriașilor,la dezbatere publică cu primarul Chițac pe regulamentul activităților comerciale. Amendamentele depuse

Uniunea Generală a Industriașilor din România, confederație patronală reprezentativă la nivel național, conform sentinței civile nr. 6RZ/06.06.2018 și încheiere CA București din 14.12.2018, consideră dialogul social un instrument de bază pentru comunicarea cu autoritățile naționale și locale pentru implementarea programelor de dezvoltare națională și locală. UGIR Constanța, prezidată de fostul deputat al PRO România, Mircea Titus Dobre, supune atenției următoarele amendamente/observații conform Anexei 1 (așa cum a fost înaintat către Primăria Municipiului Constanța) privind „REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”.

ANEXA:

A M E N D A M E N T E    P R O P U S E

la Proiectul de REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA
ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

NR.PROPUNERE PRIMĂRIEPROPUNERE DE ELIMINARE/MODIFICAREMOTIVARE
 CAPITOLUL I – CADRUL LEGALADĂUGARE Legea poliției locale nr. 155/2010 și HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale împreună cu regulamentulPentru că în propunerea de regulament Poliția Locală are trecute atribuții ce nu pot depăși cadrul legal principal reglementat prin lege.
 Art.9 (1) Documentele necesare pentru eliberarea autorizației de funcționare sunt următoarele: ….. Acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință, pentru spațiile situate în zona de case și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea ;      Pct. 3 al alin. (1) de la art. 9 se modifică, astfel:     Acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință,                pentru spațiile situate în zona de case și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acestora, conform articolului 12 din prezentul regulament.   
 Art.10 Operatorii economici pot desfăşura activităţi de alimentaţie publică cu respectarea următoarelor cerinţe obligatorii: ……..          d) Pentru barurile situate pe sectoarele/subsectoarele de plajă, orarul de funcționare va fi între orele 06.00 – 20.00.  Pct d) al art. 10 se modifică astfel:       d) Pentru barurile situate pe sectoarele/subsectoarele de plajă, orarul de funcționare va fi între orele 06.00 – 24.00 fără produse alimentare de origine animală.Solicităm extinderea programului până la ora 24 deorece nu credem că este corect ca toți turiștii trebuie să se înghesuie în cluburi iar ținând cont de actualul context pandemic, de suprafața foarte mare a plajei și a exemplelor de bune practici din țări precum Grecia, Spania, Croația etc considerăm că este de bun augur ca turișii/constănțenii, indiferent de vârstă, să poată sta pe plajă având la dispoziție muzică și băuturi pentru toate vârstele.
 Art.21 Operatorii economici pot desfăşura activităţi comerciale și de prestări servicii în Constanța cu respectarea următoarelor cerinţe suplimentare: Pentru spaţiile situate în zona de case a municipiului Constanţa în care se desfăşoară activitate înainte de ora 08:00 şi peste ora 22:00, operatorul economic trebuie să prezinte acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă.              ELIMINARE pct a)Este similar cu art. 12 din prezentul regulament.
 Art. 41…. (2) Terasele de alimentație publică, se vor autoriza prin atribuire directă a dreptului de utilizare a domeniului public, către utilizatorii de drept a incintelor în care se defășoară activitatea economică, la solicitarea acestora, dacă sunt amplasate în fața și în limitele fațadelor unităților economice respective, ori pe una din laturile unității.Alin. (2) al art. 41 se modifică astfel: (2) Terasele de alimentație publică, se vor autoriza prin atribuire directă a dreptului de utilizare a domeniului public, către utilizatorii de drept a incintelor în care se defășoară activitatea economică, la solicitarea acestora, dacă sunt amplasate în fața și în limitele fațadelor unităților economice respective, ori pe una din laturile unității cu excepția operatorilor economici care obțin acordul vecinilor de extindere a terasei/teraselor în fața acestora.Sunt zone, unde cei care dețin terase de alimentație publică au în vecinătate sedii cu alte activități nu de alimentație publică și pot obține acordul acestora pentru a își extinde activitatea ceea ce ar duce la mai mulți bani pentru bugetul local/stat.
 Art. 43…. Se interzic închiderile perimetrale ale teraselor. Prin excepţie, în zonele exclusiv pietonale, suprafaţa terasei poate fi delimitată astfel:în perioada 1 aprilie –31 octombrie sunt acceptate închiderile perimetrale cu vegetație, ce poate ajunge la o înălțime de maxim 1,50 metri de la cota trotuarului, unde jardiniera are o înălțime de 0,60 metri de la cota trotuarului;în perioada 1 noiembrie –31 martie acolo unde topografia zonei permite fără să afecteze spațiile învecinte sau traficul pietonal, sunt acceptate închiderile perimetrale cu structuri ușoare tip “iglu” sau cu folie transparentă, ce nu impun obținerea autorizației de construire, pentru folosirea spațiului exterior în condiții meteo mai puțin favorabile.  Pct a) si b) Alin. (2) al art. 43 se modifică astfel:         în perioada 1 mai –30 septembrie sunt acceptate închiderile perimetrale cu vegetație, ce poate ajunge la o înălțime de maxim 1,50 metri de la cota trotuarului, unde jardiniera are o înălțime de 0,60 metri de la cota trotuarului;în perioada 1 octombrie –30 aprilie acolo unde topografia zonei permite fără să afecteze spațiile învecinte sau traficul pietonal, sunt acceptate închiderile perimetrale cu structuri ușoare tip “iglu” sau cu folie transparentă, ce nu impun obținerea autorizației de construire, pentru folosirea spațiului exterior în condiții meteo mai puțin favorabile.Din cauza condițiilor meteorologice, foarte schimbătoare, din lunile martie, aprilie și octombrie este necesar ca operatorii economici să poată folosi închiderile.   Pe această cale, vă solicităm ca, Direcția de Urbanism să pună la dispoziție, în Anexa 1.1, soluția privind prinderea foliei transparente fără a fi necesară autorizația de construire.
 Coroborăm alin. 1 și 9 ale art. 43Alin (1) al art 43 se modifică astfel: (1) Terasele se vor amplasa, conform unei documentații tehnice care va conține un memoriu justificativ în care sunt menționate informații privind materialele, culorile, condițiile de utilizare ale terasei și alte elemente considerate relevante de către operatorul economic, precum și un plan de situație cotat în care va fi obligatoriu configurată dispunerea elementelor de mobilier. Este interzisă amplasarea mobilierului de spălare a veselei cu excepția amplasării echipamentelor și utilajelor specializate se va face sub condiția retragerii cu 3 m de la limita cu promenada. ………………… Alin (9) se elimină  Pentru a nu lăsa loc de interpretări și pentru o mai bună înțelegere a celor două aliniate
 Art. 44….   Cromatica elementelor de umbrire se va încadra în culorile:bej, crem. Cromatica mobilierului va fi cea stabilită în planurile emise de Direcția Urbanism, anexă la prezentul regulament, respectiv crem, bej, wenge, alb.  Alin. (2) al art 44 se modifică astfel: (2) Cromatica elementelor de umbrire se va încadra în culorile:alb, bej, crem, albastru. Cromatica mobilierului va fi cea stabilită în planurile emise de Direcția Urbanism, anexă la prezentul regulament, respectiv crem, bej, wenge, alb și albastru.    Pentru că suntem la malul mării considerăm că cele 2 culori alb și albastru sunt necesare ca prezență în cromatica ce reprezintă acest oraș. Wenge ar trebui să se folosească, cu precădere, în zona montană decât la malul mării.
 Art. 48…. Este interzisă activitatea de comerţ de mic detaliu şi ambulant pe plajă sau la limita cu zona de promenadă, operatorii economici care dețin contracte de folosire şi administrare cu Administraţia Bazinală Dobrogea Litoral pentru sectoarele de plajă respective, fiind răspunzători conform legii.  Alin. (6) al art. 48 se modifică astfel: (6) Este interzisă activitatea de comerţ de mic detaliu şi ambulant pe plajă sau la limita cu zona de promenadă.  Dacă se va realiza această suprareglementare există un risc major de conflicte pentru că nu este rolul operatorilor economici să asigure paza și protecția pe domeniul public . Rolul acesta aparține altor instituții abilitate și pregătite pentru asemenea activități: Jandarmerie, Poliția Națională și Poliția Locală.
 Capitolul 8 Sancțiuni Art.69 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: desfăşurarea activităţii comerciale – alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) și tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu amenda de la 1500 la 2500 lei, și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale pană la autorizare. Se vor confisca sumele de bani rezultate din activitatea de comerț nelegală identificate conform raportului de gestiune Z. Suspendarea activității se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.desfășurarea de activități comerciale încadrate în categoria activităților recreative și distractive – grupa 932 – fără autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități recreative și distractive, cu amendă de la 1500 la 2500 lei și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale pană la autorizare. Suspendarea activității se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.         desfășurarea de activități comerciale de către unitățile de tip complex hotelier fără autorizație de funcționare pentru complex hotelier cu amendă de la 1500 la 2500 lei și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale nelegale până la autorizare. Suspendarea activității se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.       nevizarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/activităţii recreative și distractive/complex hotelier, precum și a avizului program de funcționare cu amenda de la 1500 la 2500 lei, și sancțiunea complementară de obținere a vizei pentru autorizația de funcționare, respectiv avizului program de funcționare în termen de 30 de zile de la comunicarea procesului verbal.     ………….  g) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, dispusă prin dispoziția primarului municipiului Constanța cu amendă de 2500 lei, şi sancțiunea complementară de închidere a unității, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării și săvârșirii de noi contravenții se confiscă.   desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada închiderii unității dispusă prin dispoziția primarului municipiului Constanța cu amendă de 2500 lei. Veniturile realizate ilicit în perioada dintre data închiderii și momentul constatării și săvârșirii de noi contravenții se confiscă.   Comercializarea de produse/prestări servicii fără a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare – comerț de mic detaliu – pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, cu amendă de 2500 lei și sancțiunea complementară a confiscării bunurilor destinate, folosite sau obținute din săvârșirea contravenției, inclusiv a sumelor de bani rezultate din săvârșirea contravenției, identificate prin raportul de gestiune Z, sau identificate asupra comerciantului.  mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu amendă de la 1000 la 2000 de lei și sancțiunea complementară a încadrării exercițiului comercial în prevederile autorizației de funcționare. ………………………. l) comercializarea de bunuri sau prestări servicii, precum și efectuarea de activități de producție, în zone publice sau cu acces public în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Constanța, se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 2000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 1500 lei pană la 2500 lei pentru persoanele juridice și sancțiunea complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției.    Pct. a), b), c), d), g), h), i), j) și l) ale art. 69 se modifică astfel:   Art.69 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: desfăşurarea activităţii comerciale – alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) și tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu amendă de 2500 lei, și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale pană la autorizare.         desfășurarea de activități comerciale încadrate în categoria activităților recreative și distractive – grupa 932 – fără autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități recreative și distractive, cu amendă de 2500 lei și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale pană la autorizare. Suspendarea activității se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.   desfășurarea de activități comerciale de către unitățile de tip complex hotelier fără autorizație de funcționare pentru complex hotelier cu amendă de 2500 lei și sancțiunea complementară de suspendare a activităţii comerciale nelegale până la autorizare. Suspendarea activității se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.nevizarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/activităţii recreative și distractive/complex hotelier, precum și a avizului program de funcționare cu amenda de 2500 lei, și sancțiunea complementară de obținere a vizei pentru autorizația de funcționare, respectiv avizului program de funcționare în termen de 30 de zile de la comunicarea procesului verbal. …………………………..  g) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, dispusă prin dispoziția primarului municipiului Constanța cu amendă de 2500 lei, şi sancțiunea complementară de închidere a unității. Închiderea unității se va face prin dispoziția primarului municipiului Constanța.       h) desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada închiderii unității dispusă prin dispoziția primarului municipiului Constanța cu amendă de 2500 lei.         i) Comercializarea de produse/prestări servicii fără a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare – comerț de mic detaliu – pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, cu amendă de 2500 lei și sancțiunea complementară a confiscării bunurilor destinate, folosite sau obținute din săvârșirea contravenției.         j) mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu amendă de 2500 lei.           ………………… l) comercializarea de bunuri sau prestări servicii, precum și efectuarea de activități de producție, în zone publice sau cu acces public în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Constanța, se sancționează cu amendă de 1500 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de 2500 lei pentru persoanele juridice și sancțiunea complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției.            a) Confiscarea sumelor de bani, din activitatea ilicită, propusă în acest articol la literele a), g), h) și i) se poate realiza DOAR conform Ordonanței de urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal cu modificările și completările ulterioare iar aceste sume pot fi reținute conform art. 12 din aceeași ordonanță DOAR de către lucrători din cadrul structurilor competente ale Ministerului Finanțelor Publice, ANAF stabilite prin ordin ale ministrului respectiv ale președintelui ANAF dar și de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și organelle sale subordonate, precum și de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. În altă ordine de idei, când se realizează un control asupra casei de marcat se realizează raportul de gestiune „X”, nicidecum „Z” – care se realizează de către operatorul economic la finalul activității zilnice. b) Legea Poliției Locale 155/2010 și HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale nu acordă drepturi de a confisca sume de bani dar Poliția Locală poate anunța în orice moment instituțiile abilitate ce au această obligație. Luând în considerare cele menționate mai sus vă solicităm abrogarea mențiunilor cu referire la confiscarea sumelor de bani provenite din activități ilicite. Suntem de acord că doriți să „albiți” cât mai mult activitatea economică din municipiul Constanța dar totul trebuie să se desfășoare conform legislației naționale în vigoare și nu trebuie să lăsați loc de interpretare că există riscul ca toate controalele să fie anulate de către instanța de judecată și se poate ca primăria să fie obligată la plata unor despagubiri suplimentare. Propunerile pentru amenzi aproape de maxim sau maxime sunt în sprijinul operatorilor economici și duce la descurajarea celor care încalcă legea ori de câte ori doresc acest lucru. Am propus amenda fără prag ca să nu mai fie loc de interpretări în momentul în care inspectorul acordă contravenția.  
         La Art. 70 contravențiile sunt:   între 1000 – 1500 leiîntre 1000 – 1500 leiîntre 1000 – 2500 leiîntre 1000 – 1500 leiîntre 1000 – 2000 lei între 1500 – 2500 lei2000 leiîntre 1000 – 2000 lei                           aici este sancțiune pentru cântare care o regăsim la litera h)neîncheierea contractelor cu operatorii economici autorizaţi şi specializaţi în colectarea, transportul și depozitarea resturilor menajere, a gunoaielor, a deşeurilor inerte de către toate persoanele fizice și juridice indiferent de forma de organizare, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Constanţa, și se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei.   k) nivelului de zgomot privind acustica în zonele urbane, staţiunea Mamaia și Satul de Vacanță, și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei. Constatarea contravențiilor se face cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravenției. Procesul verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității acestuia, menționându-se aceasta în procesul verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.                  Pct. a), b), c), d), e), f), g), h) și j) ale Art. 70 se modifică astfel: 1500 lei restul neschimbat1500 lei restul neschimbat2000 lei restul neschimbat1500 lei restul neschimbat1500 lei restul neschimbat2000 lei restul neschimbat2500 lei restul neschimbat1000 lei pentru nedeținerea la punctul de lucru/locul vânzării a autorizațiilor, avizelor, acordurilor necesare desfășurării activității comerciale și, dacă este cazul, a buletinelor de verificare metrologică a cântarelor iar pentru nedeținerea în locație a documentelor de proveniență a mărfurilor, care să demonstreze caracterul licit/ilicit al vânzării și sesancționează cu amendă de 2500 lei și confiscarea bunurilorEliminare   neîncheierea contractelor cu operatorii economici autorizaţi şi specializaţi în colectarea, transportul și depozitarea resturilor menajere, a gunoaielor, a deşeurilor inerte de către toate persoanele fizice și juridice indiferent de forma de organizare, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Constanţa, și se sancţionează cu amendă de 2500 lei.   Eliminare                                            Se regăsește la litera h)                           Legea Poliței Locale nr. 155/2010 și HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale nu acordă drepturi Poliției Locale să se ocupe de acest domeniu chiar dacă deține un aparat reglementat din toate punctele de vedere. In Cap. IV art. 25 lit. e) din  HG 1332/2010 spune clar că Poliția Locală DOAR ”veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră” iar la art. 9 lit. b) din legea Poliției Locale nr. 155/2010 spune că ”sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică”  
 Art. 71 între 1500 -2500 leiArt. 71 se modifică astfel: Contravenția să fie de 2500 lei restul articolului neschimbat. 
     Art. 74 (1) Confiscarea sumelor de bani prevăzute la art.69 lit. a, se va face în limita sumei regăsite în casa de marcat fiscală, identificate conform rapoartelor de gestiune, sau identificate asupra comerciantului. (2) Confiscarea sumelor de bani prevăzute la art.69 lit.”g” și “h” pe baza consultării registrului de casă.        Art. 74 Eliminare      Conform explicațiilor de la art. 69
 Capitolul 9 Dispoziții Finale Art. 89 Documentația depusă în vederea eliberării actelor administrative prevăzute la art.5 din prezentul regulament, va conține acte în copie și se va depune de către operatorul economic sau prin persoană împuternicită sau on-line/e-mail.                                                   Actele administrative cât şi decizia de impunere, vor fi emise în 2 exemplare, unul va rămâne în evidenţa Primăriei municipiului Constanţa, iar celălalt exemplar va fi eliberat operatorului economic.Operatorul economic nu se poate considera autorizat decât în momentul eliberării actului administrativ solicitat.  Capitolul 9 Dispoziții Finale Art. 89 se modifică astfel: După alineatul (1) se introduce un nou alineat (11), astfel:           (11) a) În termen de 15 zile de la depunerea documentației, direcția responsabilă din cadrul primăriei, dacă este cazul, va solicita documente suplimentare sau pentru completare. b) Dacă în aceste 15 zile nu a solicitat aceste documente se consideră că dosarul, pentru eliberarea documentelor administrative de la art. 5, este complet. c) Dacă au fost solicitate documente operatorul economic are obligația ca în 3 zile lucrătoare să prezinte documentele. În cazul în care operatorul economic nu a prezentat documentele în acest termen dosarul se consideră respins de drept iar operatorul este obligat sa reia procedura. d) Operatorul economic va plăti contravaloarea eliberării actelor administrative de la art. 5 în ziua eliberării acesteia.   Neschimbat         Neschimbat          Pentru o mai bună claritate asupra metodologiei de lucru în cazul în care documentația este incompletă dar și pentru o mai bună operativitate din partea direcțiilor responsabile din cadrul primăriei.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.