„Turnătoria”, legalizată de Parlament: Persoanele care raportează încălcări ale legii vor fi protejate de stat. ONG-urile au luat FOC

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul privind protecţia avertizorilor în interes public, care vizează persoanele care raportează încălcări ale legii. Proiectul, iniţiat de Guvern, stabileşte cadrul general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat. Camera Deputaţilor este for decizional. Proiectul vizează transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Legea reglementează procedura de primire, de examinare şi soluţionare a raportărilor, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, măsurile de protecţie a acestora, obligaţiile autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum şi atribuţiile autorităţilor competente”, se precizează în proiect.

Actul normativ nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii naţionale. Legea se aplică persoanelor care efectuează raportări şi care au obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. Acestea sunt: lucrătorii, persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art.49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, voluntarii şi stagiarii, precum şi orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia. Potrivit proiectului, raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare, avertizorul poate lua în considerare aspecte precum: a) existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne; b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

Raportările se înscriu într-un registru, în format electronic, şi vor cel puţin: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorităţi, instituţii publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.

Autorităţile, instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public, de drept privat păstrează evidenţa tuturor raportărilor primite cu respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea. Raportările se păstrează 2 ani, apoi se distrug. Autorităţile competente să primească raportări privind încălcări ale legii sunt: autorităţile şi instituţiile publice care au dispoziţii legale speciale în acest sens, precum şi Agenţia Naţională de Integritate.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile prezentei legi şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii”, mai prevede proiectul.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii”, mai stipulează actul normativ.

Proiectul prevede şi mai multe sancţiuni contravenţionale, amenzi, care vor fi aplicate celor care nu respectă aceste prevederi.

Mai multe ONG-uri sesisează Avocatul Poporului în privința legii avertizorului

Mai multe organizaţii vor sesiza Avocatul Poporului referitor la proiectul privind protecţia avertizorilor în interes public, adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, şi atrag atenţia că România riscă să intre în procedură de infringement, pentru că actul normativ transpune selectiv Directiva europeană în materie. Sesizarea care va fi trimisă Avocatului Poporului este semnată şi de mai mulţi avertizori de integritate.

Coaliţia PSD-PNL-UDMR-Grup Minorităţi nu doreşte protecţia avertizorilor de integritate – persoane care, dezvăluind încălcări ale legii, contribuie la prevenirea şi combaterea corupţiei. Prin amendamentele aduse, marţi, proiectului de lege privind privind protecţia avertizorilor în interes public, de către Comisia Juridică şi adoptarea în plen a acestora, miercuri, mecanismele de protecţie a avertizorilor de integritate sunt diminuate, sunt încălcate prevederi constituţionale şi România riscă să intre în procedură de infringement pentru transpunerea selectivă a Directivei europene în materie”, au transmis reprezentanţii organizaţiilor semnatare.

Aceştia atrag atenţia că legea adoptată de Parlament a eliminat raportarea anonimă, deşi acest aspect reprezintă „o măsură efectivă de protecţie” pentru avertizori.

Reprezentanţii ONG-urilor semnatare au menţionat că avertizorii de integritate sunt „descurajaţi din start” să raporteze încălcările legii, ştiind că majoritatea celor care au raportat până în prezent au fost „persecutaţi” în instituţiile din care fac parte. Mai mult, raportarea anonimă reprezenta o „practică eficientă” şi în sectorul privat, prin care erau prevenite „riscuri operaţionale şi reputaţionale„, au semnalat sursele citate.

Conform acestora, legea adoptată de Parlament îngrădeşte posibilitatea de divulgare publică a cazurilor de încălcare a legii, dincolo de prevederile Directivei europene în materie şi sub standardele deja stabilite prin Legea nr. 571/2004. Pentru a putea divulga public încălcările legii, avertizorii de integritate trebuie să aştepte minim trei luni de la data la care au raportat atât pe canalul intern (în cadrul instituţiei din care fac parte), cât şi pe cel extern (către alte instituţii ale statului sau Agenţiei Naţionale de Integritate). Astfel, legea adoptată de Parlament diminuează nivelului protecţiei deja existent prin Legea nr. 571/2004.

Legea adoptată de Parlament transpune selectiv Directiva europeană în materie, ceea ce va declanşa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Nu au fost transpuse articole cheie din Directivă, printre care se numără cele ce vizează protejarea avertizorului de răspundere pentru încălcarea confidenţialităţii, protejarea avertizorilor anonimi, care sunt ulterior identificaţi, se arată în comunicat.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *