Turcan (Muncă) anunţă că 65 de noi ocupaţii au fost introduse şi alte 62 au fost eliminate din Clasificarea Ocupaţiilor

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunţă că a emis, vineri, două ordine prin care se actualizează Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) şi se simplifică procedura de actualizare periodică, la cererea utilizatorilor. Astfel, au fost introduse 65 de noi ocupaţii şi alte 62 au fost eliminate. Potrivit Ministerului Muncii, din cele 65 de ocupaţii care au fost introduse, 45 au fost la cererea utilizatorilor şi 20 ca urmare a preluării unor ocupaţii din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competenţelor, Calificărilor şi Ocupaţiilor, care se regăsesc în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Trei ocupaţii au fost mutate dintr-o grupă de bază în altă grupă de bază corespunzătoare şi alte 2 au fost redenumite conform cerinţelor actuale ale pieţei muncii. 15 dintre ocupaţiile nou introduse ţin de domeniile IT şi digitalizare. Pe de altă parte, au fost eliminate din Clasificarea Ocupaţiilor din România 62 de ocupaţii care nu se mai practică. Acestea din urmă vor fi însă introduse într-o grupă reziduală, existând posibilitatea de a fi activate la cererea angajatorilor.

„România se dezvoltă, iar piaţa muncii trebuie să fie pregătită să facă faţă unei competiţii internaţionale. Prin introducerea unor meserii ale viitorului şi trecerea ocupaţiilor care nu se mai practică într-o grupă specială, reziduală, am făcut un prim pas pentru adaptarea forţei de muncă la noile cerinţe ale pieţei. Este important, de asemenea, ca angajatorii să fie încurajaţi să se adreseze Ministerului Muncii pentru actualizarea permanentă a Clasificării Ocupaţiilor din România, atunci când doresc introducerea unei noi ocupaţii cerute pe piaţă, redenumirea celor care există în COR sau eliminarea altora care nu se mai practică. Am flexibilizat mult procedura şi am introdus noi termene, astfel încât cererile de actualizare a Clasificării Ocupaţiilor din România să fie soluţionate în maximum 20 de zile lucrătoare. Toate aceste modificări sunt utile şi necesare pentru că, odată introdusă în COR o nouă ocupaţie, se vor putea organiza programe de formare şi se vor putea standardiza calificările, astfel încât să existe forţă de muncă calificată în ocupaţia cerută pe piaţa muncii”, a declarat Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii.

Clasificarea Ocupaţiilor din România se actualizează trimestrial sau ori de câte ori se impune, iar procedura de actualizare a fost simplificată pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor – agenţi economici, administraţia publică centrală şi locală, unităţi bugetare, indiferent de forma de proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, asociaţiile, persoanele fizice şi juridice – care solicită introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupaţii într-o altă grupă. Astfel, s-a introdus fişa descriptivă a ocupaţiei care va ajuta utilizatorul în completarea descrierii ocupaţiei; au fost eliminate memoriul justificativ, studiile şi analizele necesare până acum pentru actualizarea la cerere; a fost realizat un model-tip al cererilor; în cazul noilor ocupaţii care necesită aviz pentru a fi introduse în COR, Ministerul Muncii este cel căruia îi revine sarcina depunerii cererii şi obţinerii avizului de la ministerul de resort sau, după caz, de la asociaţiile profesionale / aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România, fără a fi necesară implicarea utilizatorilor în această procedură. Termenul prevăzut pentru transmiterea cererii către ministerul de resort este de două zile lucrătoare, răspunsul urmând a fi primit în termen de 5 zile lucrătoare şi comunicat apoi de către Ministerul Muncii către solicitant în termen de 10 zile lucrătoare. De asemenea, dacă cererea de introducere a unei noi ocupaţii depusă de angajator se suprapune cu o ocupaţie existentă în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competenţelor, Calificărilor şi Ocupaţiilor (ESCO), aceasta va fi preluată în COR fără a mai fi nevoie de avize suplimentare. Prin excepţie, pentru introducerea în COR a unei profesii reglementate la nivel naţional, chiar dacă aceasta este inclusă în ESCO, va fi necesară obţinerea avizului din partea ministerului de resort. Totodată, a fost introdusă o nouă reglementare potrivit căreia, periodic, din 4 în 4 ani, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică, pe baza unor analize ale pieţei muncii, elimină din COR ocupaţiile care nu se mai practică pe piaţa muncii, prin ordin comun al acestor instituţii şi s-a reglementat posibilitatea ca MMPS să respingă cererile de introducere a ocupaţiilor care contravin legii şi bunelor moravuri;

Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor fi soluţionate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora. Documentele necesare introducerii, modificării, eliminării sau radierii unei ocupaţii din COR pot fi depuse de către solicitant la Ministerul Muncii atât în format letric, cât şi prin e-mail, fiind acceptată semnătura electronică calificată.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *