Suspendarea ratelor la bănci, aplicată și în 2021. Noile proceduri, publicate în Monitorul Oficial

Hotărârea de Guvern ce prevede noile proceduri de amânare a ratelor bancare a fost publicată în Monitorul Oficial, la aproximativ o săptămână de la adoptarea de către Guvernul României. Noi norme metodologice pentru amânarea plăţii ratelor bancare au fost aprobate spre finalul lunii ianuarie de Executiv, la propunerea Ministerului de Finanţe de a continua şi dupã 1 ianuarie 2021 mãsurile de sprijin acordate celor aflaţi în dificultate din cauza pandemiei COVID-19.   Solicitarea de suspendare a obligaţiilor de platã poate fi formulatã de debitor cel mai târziu pânã la data de 15 martie 2021, iar creditorul trebuie sã comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, pânã la data de 31 martie 2021.

Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitãrii debitorului, se realizeazã fără încheierea de acte adiţionale la contractul de credit, ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Actul normativ mai prevede cã persoanele pot beneficia de suspendarea plãţii obligaţiilor rezultate din creditele accesate pe o perioadã de maximum nouã luni, în aceastã perioadã fiind incluse atât moratoriul legislativ implementat anterior, cât şi moratoriile non-legislative.

Condiţiile necesare pentru a putea solicita suspendarea plãţii obligaţiilor sunt: creditele au fost acordate pânã la data de 30 martie 2020 inclusiv; creditul nu a ajuns la scadenţã pânã la data solicitãrii formulate de debitor; nu a fost declaratã scadenţa anticipatã a creditelor pânã la data de 31 decembrie 2020 inclusiv şi debitorul nu înregistreazã restanţe la data solicitãrii suspendãrii obligaţiei de platã.

Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cãrui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravã generatã de pandemia COVID-19. Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice, trebuie sã declare pe propria rãspundere diminuarea veniturilor/încasãrilor medii lunare cu minimum 25% în ultimele trei luni anterioare solicitării suspendãrii obligaţiilor de platã prin raportare la perioada similarã din anii 2019/2020 şi faptul cã se aflã în imposibilitatea de a onora obligaţiile de platã aferente creditului.

Pentru debitorii persoane fizice care au contractat credite ipotecare şi care au beneficiat de suspendarea obligaţiilor de platã în prealabil conform OUG nr. 37/2020, dar nu au accesat perioada maximã de suspendare de nouã luni, dobânda eşalonatã şi garantatã de stat iniţial este majoratã cu dobânda suspendatã la platã în baza cadrului legal actual, urmând a fi plãtitã în 60 de rate lunare egale începând cu luna urmãtoare expirãrii noii perioade  de suspendare a plãţilor.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *