Special pentru PSD: Se înființează al TREILEA post de inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Constanța

Politica reprezintă arta negocierii și, în cazul de față, vorbim de o negociere de… succes. Mai exact, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța se va înființa cel de-al treilea post de inspector școlar general adjunct. În prezent, cele două posturi existente se ocupă de management și domeniul curriculum şi inspecţie şcolară. Primul este vacant, prof. Floriana Petre demisionând în primăvară din funcție; iar al doilea de prof. Loredana Manolache.

Al treilea post este rezervat prin prisma negocierilor politice și, după toate probabilitățile, de fostul director al școlii nr. 39 Nicolae Tonitza și actual consilier județean, Nicoleta Bercaru. Ineditul constă în faptul că doar București mai deține atâtea posturi, Constanța devenind astfel, în premieră, deținătorul a trei posturi de inspector școlar general adjunct.

Negocierile politice au fost duse de doi deputați PSD de Constanța, iar președintele Marcel Ciolacu a dat undă verde ideii. Amuzant este faptul că nici cei doi parlamentari constănțeni – care revendică paternitatea inițiativei – nu sunt conștienți de rapiditatea demersului. Astfel, sursele noastre din PSD central ne-au precizat faptul că înscăunarea, ca interimar, a Nicoletei Bercaru este programată pentru marți, 5 iulie a.c.

În paralel, ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, sesiunea iunie-octombrie 2022. Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea si desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de învățămant preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/13.01.2022 și OME nr. 4908/23.06.2022. Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, candidații vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare in condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”.


Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă se face în perioada 28 iunie-17 iulie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022. Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie 2022.

Bibliografia completă, disponibilă AICI!

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.