Solicitare pentru Consiliul Local: Guvernul vrea un monument dedicat Zilei Dobrogei și înființarea unui cimitir militar în Constanța

Guvernul României se va reuni luni, 9 septembrie, în prima ședință după plecarea ALDE de la guvernare. Printre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Executivului se regăsesc și două solicitări către Consiliul Local Constanța, una privind alocarea unui teren pentru înființarea unui cimitir militar și alta privind amplasarea unui monument comemorativ.

CITEȘTE ȘI:

Iată proiectele de acte normative:

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, în scopul adoptării unor hotărâri ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, astfel:

– terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru înfiinţarea unui cimitir militar.

„Numărul foarte redus al locurilor de înhumare existente în actualul cimitir militar constituit în imobilul 3050, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Constanţa, str. Labirint nr. 54, a condus la necesitatea identificării unei alte locaţii care ar putea face obiectul preluării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea înfiinţării unui cimitir militar. În urma analizei efectuate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi a corespondenţei purtate cu autoritatea publică locală, a fost identificat terenul în suprafaţă de 42.349 mp aflat în domeniul public al municipiului Constanţa, situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru care a fost obţinut acordul Primăriei Municipiului Constanţa, prin scrisoarea nr. 142603/2018, în vederea iniţierii de către Ministerul Apărării Naţionale a demersurilor care fac obiectul prezentei note. Imobilul sus-menţionat nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu este grevat de sarcini, în conformitate cu extrasul de carte funciară actualizat, cuprins în documentaţia justificativă la prezenta notă”, se arată în expunerea de motive a Guvernului.

– o parte din terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, lot 1, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei.

„Întrucât Armata a avut o contribuţie determinantă la înfăptuirea acestui moment istoric prin participarea sa la Războiul de Independenţă în perioada 1877-1878, pentru sărbătorirea anuală a acestui eveniment la nivelul garnizoanei Constanţa, Ministerul Apărării Naţionale are în intenţie edificarea unui monument comemorativ de for public, care va contribui major la cultivarea valorilor naţionale şi a simţului patriotic în rândul tinerei generaţii şi va constitui un reper pentru generaţiile următoare. În urma analizei efectuate de către Ministerul Apărării Naţionale şi a corespondenţei purtate cu Primăria Municipiului Constanța pentru identificarea unei locaţii în vederea amplasării monumentului de for public, a fost identificat un teren în suprafaţă de 91 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al municipiului Constanţa, situat în intravilanul municipiului Constanţa, strada Traian, zona Tribunal Constanţa, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru care a fost obţinut acordul autorității publice locale, prin scrisoarea nr. 176042/2018, în vederea iniţierii de către Ministerul Apărării Naţionale a demersurilor care fac obiectul prezentei note”, se arată în expunerea de motive a Guvernului.

Ambele solicitări sunt disponibile în integralitatea lor AICI!

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *