Spread the love

În Parlamentul țării se coace o lege care ar putea duce la încurajarea exporturilor și, automat, la creșterea economiei. Este vorba de popunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Concret, firmele care exportă produse fabricate în România, mai puțin cele care exportă resursele naturale, ar putea să plătească un impozit pe profit de doar 5% și nu 16% cum este în prezent. Propunerea vine din partea senatorului USR Silvia Dinică și a fost transpusă într-un proiect de lege.

„Suntem în situația în care creșterea economică românească este bazată doar pe consum, dar exporturile sunt unul din motoarele sănătoase ale economiei. În aceste condiții, sunt cam două tipuri de măsuri care ar putea ajuta mediul de afaceri, partea de debirocratizare, adică să le fie cât mai ușor să interacționeze cu statul și partea de facilități fiscale. Inițiativa mea se referă la o facilitate fiscală, în sensul că firmele pot opta, dacă ele consideră că este mai oportun, pentru o scădere a impozitului pe profit pentru exporturi. Măsura este tocmai pentru a le încuraja să exporte. O măsură similară a fost luată a sfârșitul anilor ’90, când nu eram în Uniunea Europeană, și care a generat o creștere a economiei cu 20%. Acum trebuie să adaptăm, ținând cont de regulamentele europene și, atunci, inițiativa mea vizează firmele de afaceri care au sub 100 de milioane de euro“, a declarat inițiatorul legii, Silvia Dinică, pentru TOMIS NEWS.

Atenție, parlamentarul spune că facilitatea fiscală nu este pentru toată lumea! Mai exact, sunt exceptate de la reducerea impozitului pe profit societățile care exportă resursele naturale.

„Noi nu vrem să încurajăm exportul resurselor naturale, ci exportul produselor firmelor românești cu valoare adăugată mare. Și ar mai fi o condiție pe care trebuie să o punem pentru a ne supune regulamentelor UE, care permit ajutoare regionale pentru regiuni al căror PIB este mai mic decât 75% din media Uniunii Europene. De aceea am exclus de la această facilitate regiunea București – Ilfov, care nu se încadrează în normele europene, PIB-ul fiind mai mare de 75%. Cu excepția regiunii București-Ilfov, toate celelalte regiuni ale României au un PIB/locuitor sub 75% din media Uniunii Europene. În plus, două dintre acestea se află printre cele mai sărace din Uniunea Europeană, Regiunea Nord-Est cu un PIB/locuitor de 34% din media europeană, respectiv Regiunea Sud-Vest cu 40% din medie. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede la art. 107 faptul că pot fi compatibile cu piața internă ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trăi este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forței de muncă extrem de scăzut. Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene, privind aplicarea art. 107 din TFUE specifică faptul că nu se aplică ajutoare regionale care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor năvale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor §i al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru această, din sectorul agricol, silvicultură, pescuit și acvacultură, sectorul minier și al exploatării în carieră“, mai spune Silvia Dinică.

În textul inițiativei se arată:

„Art. I.-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. După articolul 20 se introduce un nou articol, art. 201, cu următorul cuprins:

 “Art. 201: Regimul special de impozitare a profitului obținut de anumiți contribuabili din exportul de bunuri realizate din activitatea proprie

 (1) Contribuabilii persoane juridice române cu cifră de afaceri inferioară echivalentului în lei al sumei de 100 milioane euro în anul fiscal anterior, care au sediul permanent în afară Municipiului București și Județului Ilfov și obțin venituri din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, datorează o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor. Reducerea se calculează lunar, iar sumele aferente acesteia se repartizează că surse proprii de finan{are.

 (2) Facilitatea prevăzută la alin. (1) nu se aplică contribuabilor care i§i desfășoară activitatea în sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor năvale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii conexe, sectorul agricol, sectorul silviculturii, sectorul pescuitului §i al acvaculturii, sectorului mineritului și al exploatării în carieră.

 Art. ÎI.-Prezența lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.“

Din păcate, propunerea senatoarei a picat la votul din Senat și se pare că aceeași soartă o va avea și la Camera Deputaților, unde se află în prezent. Silvia Dinică spune că regretă decizia colegilor din Senat, în condițiile în care propunerea sa este o idee bună și care ar încuraja foarte mult economia României. Parlamentarul spune că, indiferent de decizie, ea va susține proiectul în continuare. Senatorul reiterează faptul că propunerea sa nu se referă la firmele mari, ci la cele mici, care nu sunt atât de puternice și nu au echipe de vânzări extinse.

„În concluzie, consider că propunerea ca contribuabilii ce încasează venituri în valută din activitatea de export să plătească o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor din exporturi, este bine venită“, a conchis senatorul Dinică, pentru TOMIS NEWS.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *