Se SCHIMBĂ modalitatea prin care se acordă cetățenia română

Ministerul Justiţiei a anunţat, joi, introducerea procedurii de comunicare prin mijloace electronice în cazul solicitărilor de acordare a cetăţeniei române, după ce a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă în acest sens. Modificarea vine după ce, anul trecut, doar puţin peste jumătate dintre adresele prin care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie le-a trimis prin poştă pentru completarea dosarelor au avut confirmarea de primire.

Ordonanţa de urgenţă pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, prin care se introduce procedura de comunicare prin mijloace electronice în cazul solicitărilor de acordare a cetăţeniei române, a fost aprobată în şedinţa de Guvern de miercuri, 21 iulie. În prezent, procedura comunicării corespondenţei şi a ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie cu privire la aprobarea/respingerea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române se face prin scrisoare poştală transmisă cu confirmare de primire„, arată Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Astfel, anual, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie transmite peste 100.000 de scrisori recomandate, majoritatea în străinătate, prin serviciile oferite de Poşta Română.

Această procedură are câteva neajunsuri majore, cum ar fi alocarea de resurse umane unor activităţi cronofage şi randamentul scăzut, pentru că multe comunicări nu ajung la destinatar, iar retransmiterea scrisorilor generează noi costuri şi contribuie la acumularea unui stoc important de dosare care grevează activitatea Autorităţii„, explică sursa citată.

Potrivit Ministerului Justiției, în anul 2020, din numărul total de adrese prin care Comisia pentru cetăţenie a solicitat completarea dosarelor administrative, doar în 56% din cazuri s-a întors confirmarea de primire semnată de destinatar. În 44% din cazuri, fie Poşta Română a restituit corespondenţa cu menţiuni precum „lipsă domiciliu” sau „expirat termen de păstrare„, fie nu a fost transmis Autorităţii niciun răspuns.

Consecinţa directă a acestei situaţii este imposibilitatea soluţionării cererilor de cetăţenie respective, menţinerea acestora pe rolul Comisiei pentru cetăţenie pe termen nedeterminat, refacerea corespondenţei cu costurile suplimentare aferente, dar şi imposibilitatea respingerii cererilor ca nesusţinute, atunci când s-ar impune această soluţie„, adaugă reprezentanţii ministerului.

Ei arată că noile prevederi permit îndeplinirea procedurii de comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a cetăţeniei române prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse. Astfel, se stabileşte dreptul solicitanţilor de a opta sub semnătură, la depunerea cererii de cetăţenie, pentru recepţionarea corespondenţei prin mijloace electronice, comunicarea fiind însoţită de semnătura electronică extinsă a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, bazată pe un certificat calificat, care va înlocui ştampila instituţiei şi semnătura preşedintelui Autorităţii.

De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie s-a confruntat cu situaţia în care, într-un număr semnificativ de dosare de cetăţenie, au fost depuse acte de stare civilă care s-au dovedit a nu fi autentice, potrivit comunicărilor venite din partea autorităţilor străine competente, urmare a verificărilor dispuse de Comisia pentru cetăţenie. În vederea eliminării riscurilor reprezentante de situaţiile care ar putea duce la dobândirea în mod fraudulos a cetăţeniei române, în baza unor documente false, proiectul prevede în mod expres cerinţa apostilării sau a supralegalizării actelor oficiale străine depuse de solicitanţii de cetăţenie în cadrul procedurilor de dobândire a cetăţeniei române”, precizează Ministerul Justiţiei.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.