Se modifică domeniul de activitate al profesiei contabile. Amendamentele admise ale senatorului Ștefan Mihu

Plenul Camerei Deputaților a aprobat, cu unanimitate de voturi, Legea privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, după ce Senatul și-a dat acordul săptămâna trecută. Această lege modifică și  OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi din Romania.

Senatorul constănțean Ștefan Mihu (PSD) a adus o serie de amendamente pentru legiferarea  domeniului de activitate al profesiei contabile, după cum urmează:

–  Expertul contabil organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității.

-Prin ținerea contabilității se înțelege înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea sau revizuirea contabilității. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înțelege calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscal.

– Efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011

– Efectuează expertize financiar – contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.

– Execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informații, date și documente.

– Acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate.

-Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECAR) este singura autoritatea competentă care organizează şi monitorizează activitatea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă, respectiv a societăţilor de contabilitate, s.a.

Referitor la amendamentele propuse, senatorul Ștefan Mihu a declarat că această lege „afectează pozitiv activitatea a aproximativ 31000 de profesioniști contabili și 7600 de societăți comerciale de profil din România, fiind în concordanță cu normele europene în materie”.

Legea a fost trimisă, spre promulgare, Președintelui României, Klaus Iohannis.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.