Se înființează centre de permanență în zonele unde actul medical lipsește

În condițiile în care sistemul medical din țara noastră este bolnav cronic, orice investiție în această zonă, cât de mică ar fi, reprezintă un licăr de speranță ca acest sistem să se însănătoșească. În acest sens, Guvernul a emis Ordonanța de Urgență nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare.

Practic, Executivul crează posibilitatea, prin acest act normativ, înființarea de centre de permanenţă în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul urban sau rural în care direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare. Centrele de permanenţă se înfiinţează pe baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, cu acordul prealabil al direcţiilor de sănătate publică şi al consiliilor locale. Totodată, în acelaşi act normativ, se prevede că zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al consiliilor locale.

„Dezizia de a înfiiința aceste centre de permanență a fost luată pentru a asigura accesul pacienților la servicii de asistență medicală primară indiferent de oră și de zonă, în special în mediul rural prin intermediul centrelor de permanenţă, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, care garantează dreptul constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, având în vedere că asigurarea continuității asistenţei medicale primare este o datorie a statului şi un drept al cetăţeanului, iar prin neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi afectată funcţionarea în regim de lucru continuu a intervenţiei medicale de urgenţă la nivelul centrelor de permanență. Direcţiile de sănătate publică şi consiliile locale sunt instituţiile care potrivit Legii nr. 263/2004 au ca şi atribuţii privind funcţionarea centrelor de permanenţă arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă, controlul organizării şi desfăşurării activităţii, respectiv asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă, asigurarea personalului auxiliar“, spune Guvernul în motivarea sa.

Din datele transmise de casele de asigurări de sănătate, în prezent, 352 de centre de permanență se află în relație contractuală cu acestea și, de asemenea, 27 de centre de permanență au primit aviz de înființare din parte Ministerului Sănătății și și-au exprimat intenția de a intra în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă a fost votat în Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în 10 octombrie, iar în prezent actul normativ se află pe masa deputaților.

CITEȘTE ȘI:

Sistemul de alarmare este pe butuci. Se schimbă legea audiovizualului: „Educarea desfășurată de IGSU nu este suficientă. Presa scrisă și TV să transmită alerte din 5 în 5 minute”

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *