Scheme de sprijin pentru cultivatorii de legume și producătorii din sectorul vitivinicol

Legumicultorii vor beneficia în acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultură/1.000 metri pătraţi, plafonul maxim alocat pentru noua schemă de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro), potrivit unei Hotărâri aprobate miercuri de Executiv pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate.

Culturile care vor fi susţinute prin noua schemă de sprijin sunt cele de ardei, castraveţi, tomate şi vinete: „În şedinţa Guvernului din data de 16 iunie 2021 a fost aprobată Hotărârea pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021. (…) Schema va fi implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin centrele locale/judeţene, care vor fi sprijinite în activitatea de control şi evaluare a producţiei de către direcţiile pentru agricultură judeţene”, informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Actul normativ reglementează: modalitatea de depunere a cererii la APIA, culturile pentru care se acordă ajutor de minimis şi anume ardei, castraveţi, tomate, vinete şi categoriile de beneficiari: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice şi criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului. Actul normativ prevede şi producţiile minime pe care trebuie să le obţină producătorii agricoli, precum şi documentele justificative care se prezintă pentru obţinerea ajutorului de minimis; efectuarea verificărilor privind existenţa suprafeţelor, a culturilor declarate şi evaluarea producţiei, de către comisii mixte APIA-DAJ; controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor de către inspectorii fitosanitari oficiali; modalitatea de comunicare între centrele locale/centrele judeţene/APIA şi MADR şi DAJ.

Depunerea cererilor se va realiza până la cel târziu 20 iulie inclusiv, iar valorificarea producţiei se va face în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie. Documentele justificative pot fi depuse până la 3 decembrie 2021, inclusiv. MADR precizează că prin acordarea ajutorului reglementat de prezenta hotărâre se doreşte creşterea interesului producătorilor în dezvoltarea exploataţiilor agricole şi satisfacerea dorinţei consumatorilor de a achiziţiona legume proaspete şi de calitate.

O nouă formă de sprijin acordată producătorilor din sectorul vitivinicol, ce vizează măsura de recoltare înainte de coacere, va fi pusă în aplicare de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Potrivit unui comunicat al instituţiei, în urma intrării în vigoare la data de 31 mai 2021 a Hotărârii nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 118/2021, care reglementează condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

„Operaţiunea de recoltare înainte de coacere se referă la înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploataţie sau de pe o parte a acesteia, cu condiţia ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi. În ceea ce priveşte domeniului de aplicare pe durata exerciţiului financiar 2021, precizăm că recoltarea înainte de coacere se realizează manual, termenul limită pentru realizarea operaţiunilor fiind 21 iulie 2021. Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată”, se menţionează în comunicat.

Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanţii trebuie să depună până la data de 25 iunie 2021, la Centrele judeţene şi al Municipiului Bucureşti ale APIA, o cerere de plată, însoţită de următoarele documente: copie BI/CI solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; împuternicire/procură notarială în situaţia în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copie a declaraţiei de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare; copie a autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, obţinută pentru anul 2021. APIA precizează că toate copiile documentelor ce vor însoţi cererea trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Agenţia anunţă că facilitează solicitanţilor şi modalitatea electronică de transmitere a documentaţiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant. Totodată, este posibilă şi transmiterea prin curierat. Conform APIA, în situaţia în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în plantaţiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafeţe sunt situate în judeţe diferite, acesta formulează şi depune cereri de plată la Centrele APIA în a căror rază de competenţă administrativă sunt situate plantaţiile viticole pentru care se solicită sprijin. Solicitanţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a fi eligibili în cadrul acestei măsuri. Una dintre condiţii este să aibă înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole suprafaţa de viţă-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere. Totodată, suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere trebuie să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale.

În plus, suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la APIA pe declaraţia de suprafaţă aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021, iar potrivit prevederilor legale în vigoare va fi nevoie de Declaraţia de recoltă menţionată la articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020. O altă condiţie este ca suprafaţa minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin să fie de 0,1 hectare, iar suprafaţa minimă a exploataţiei care face obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 să fie de un hectar. În acelaşi timp, suprafaţa maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 hectare, indiferent de numărul cererilor de plată depuse.

Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de: 5.840 lei/hectar pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată; 5.548 lei/hectar pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică; 4.906 lei/ hectar pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale. Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie acordat beneficiarilor declaraţi eligibili până la data de 15 octombrie 2021, notează APIA.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.