SC Confort Urban SRL Constanța anunță ANGAJĂRI

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

  • 1 post inginer în cadrul Serviciului sistematizare și siguranță rutieră;
  • 1 post economist în cadrul Sectiei producție, utilaj, transport;
  • operator/mecanic utilaj (buldoexcavator și încărcător frontal);
  • muncitori calificați (pavator, bordurar, zidar/pietrar, mozaicar, dulgher, fierar-betonist) în cadrul Șantierului de reparații, întreținere tramă stradală.

Condiţii:

1. Candidaţii pentru postul de inginer în cadrul Serviciului sistematizare și siguranță rutieră trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Să fie absolvent de studii superioare și să dețină diplomă de licență pentru profesia de inginer în domeniul/profilul construcții civile/inginerie civilă/inginerie și management/inginerie economică;

– Să dețină experiență efectivă în muncă de minim 3 ani;

– Abilități de comunicare și spirit de inițiativă;

– Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).

– Constituie avantaj: experiența anterioară pe un post similar.

2. Candidaţii pentru postul de economistîn cadrul Sectiei productie, utilaj, transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Să fie absolvent de studii superioare profil economic;

– Posesor carnet de conducere categoria B, cu experiență;

– Disponibilitate/experiență de lucru pe teren (în conditii de lucru la exterior);

– Capacitatea de a coordona o echipă;

– Abilitati de comunicare si spirit de inițiativă;

– Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).

– Constituie avantaj: experiența anterioară pe un post similar.

   3. Candidaţii pentru posturile de operator/ mecanic utilaj și muncitori calificațiîn cadrul Santierului de reparații, întreținere tramă stradală trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

– să fie absolvenţi de studii medii, generale (după caz) şi să deţină diplomă/certificat de calificare în domeniu;

– pentru postul de operator/mecanic utilaj (buldoexcavator și încărcător) condiții suplimentare: permis de conducere cat. B, C  (profesionist);

– Constituie avantaj: experiența anterioară pe un post similar.


Candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

– Diplome/Certificatele de pregatire profesională (copii conforme cu originalul);
– Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
– CV (în original);
– 1 recomandare (în original);
– Adeverinta medicala (în original).

Dosarele se depun la sediul societatii, la Biroul Resurse Umane în perioada 07.12-10.12.2021 zilnic între orele 08:00 – 14:00. Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.