Samsarii imobiliari își iau adio de la construcții haotice? Criterii noi pentru întreținerea și administrarea factorilor de mediu. Babu: „Primăria Constanța a demarat întocmirea registrului spațiilor verzi”

România stă extrem de prost la capitolul parcuri și spații verzi în orașe și, evident, Constanța se regăsește pe această listă tristă. O indică statisticile și se vede cu ochiul liber. Potrivit unei hărți privind spațiile verzi din țara noastră, realizată în urmă cu câțiva ani, doar cinci din municipiile reședință de județ îndeplinesc norma UE de 26 de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor. În ceea ce privește municipiul Constanța, sunt doar 14 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor.

Pentru a ne alinia la normele UE și pentru a crește numărul de spații verzi din intravilanul localităților, opt parlamentari de la mai multe partide (Adrian-Octavian Dohotaru – deputat neafiliat; Vasile Cocoş, Petre-Florin Manole și Andrei Pop – deputați PSD; Lavinia-Corina Cosma și Nicuşor Daniel Dan – deputați USR; Allen Coliban și Remus Mihai Goţiu – senatori USR) au inițiat un proiect de lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Concret, aleșii vor o reglementare mult mai strictă asupra definirii și gestionării spațiilor verzi din intravilanul localităților. Pe de altă parte, proiectul de act nomativ aduce o serie de restricții în ceea ce privește construcțiile pe spații verzi și impune autorităților locale ca până în 2020 să efectueze un registru al spațiilor verzi.

Inițiatorii spun că forma actuală a legii a făcut obiectul unor operațiuni de revizuire insuficient corelate cu celelalte norme juridice ce au impact asupra modului de dezvoltare, protejare și administrare a spațiilor verzi.

„În contextul dezvoltării urbane accentuate și, de cele mai multe ori fără a exista o planificare de ansamblu care să asigure crearea de noi spații verzi, importanța prevederilor legale prin care se determină metodele de protejare și administrare a spațiilor verzi existențe, în vederea asigurării calității factorilor de mediu, a stării de sănătate a populației precum și a respectării de către România a suprafeței minime de spațiu verde/locuitor, devine din ce în ce mai pregnantă. În prezent, între administrarea spațiului verde din România și tendințele actuale din domeniu la nivel european, determină o discrepanță considerabilă între procedurile propuse de către administrațiile locale și nevoile reale ale societății. O primă problemă de aplicare a legii constă în lipsă unei definiții a spațiului verde care să indice componența vegetală și rolul socio-cultural și de mediu al acestuia, precum titularul dreptului de proprietate asupra spațiilor verzi. Din lipsa unei definiții clare a noțiunii de spațiu verde a rezultat o gestionare minimă, defectuoasă și superficială a acestuia, bazată mai mult pe administrarea cantitativă a acestuia nu una calitativă care să se raporteze la mediul înconjurător, la adaptabilitatea anumitor specii într-un anume areal. De asemenea, s-a constat din dinamica activităților pieței imobiliare și din dezvoltarea haotică a infrastructurii, a modului de gestiune a spațiilor verzi de către autoritățile administrației publice locale, a întreținerii vegetației urbane, o presiune tot mai mare asupra spațiilor verzi, prin scăderea cantității și a calității acestora. Se impune, ca intervențiile asupra spațiului verde precum amenajarea de noi spatii verzi să fie supuse întocmirii de proiecte tehnice, întocmite de specialiști în domeniu. Restrângerea suprafeței de spații verzi ca urmare a retrocedărilor constituie una dintre problemele majore în acest domeniu, iar crearea unor instrumente juridice prin care să se asigure păstrarea destinației de spațiu verde este urgentă și necesară“, sunt doar câteva din remarcile parlamentarilor în ceea ce privește problematica spațiilor verzi.

De aceea, pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, inițiatorii proiectului impun în textul legii pentru ca proprietarii și administratorii spațiilor verzi să fie obligați să nu permită ocuparea cu construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în alte condiții decât cele prevăzute după cum urmează: să asigure integritatea, refacerea îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea sau administrarea lor; să nu diminueze suprafața spatiilor verzi prin nici o acțiune sau fapt juridic; să asigure administrarea spațiilor verzi sau să asigure elaborarea auditului suprafeței, calității și accesibilității spațiilor verzi, a strategiei și a planului de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, a registrului local al spațiilor verzi, a planului anual de gestionare a vegetației, precum și a fișelor de intervenție asupra vegetației în caz de urgență.

În plus, se mai impune ca pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și  juridice au obligația să nu arunce niciun fel de deșeuri pe suprafața spațiilor verzi; să respecte regulile de securitate la incendiu pe spațiile verzi; să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor; să nu ocupe în mod ilegal spațiile verzi cu construcții provizorii sau cu caracter definitiv; să respecte reglementările în vigoare regulamentele locale privind utilizarea spatiilor verzi.

Într-un alt articol al propunerii, primăriile au obligația să efectueze, până la 1 ianuarie 2020, auditul suprafeței, calității accesibilității spațiilor verzi, să elaboreze, pe baza acestor date, strategia și planul de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, precum și registrul local al spațiilor verzi. O altă modificare importantă cuprinde înstrăinarea, atribuirea, reducerea, strămutarea și schimbarea de destinație a spațiilor verzi.

Referitor la noile reglementări privind spațiile verzi, viceprimarul Constanței Dumitru Babu a declarat pentru TOMIS NEWS că orice orice reglementare, care este bine făcută, vine în ajutorul administrației locale. El a spus că, în ceea privește obligativitatea de a avea un registru al spațiilor verzi, Primăria a demarat un astfel de registru.

La rândul său, deputatul de Constanța al PNL Bogdan Huțucă a afirmat pentru TOMIS NEWS că, mai ales ca locuitor al unui oraș care se confruntă cu o mare problemă a spațiilor verzi, iar autoritatea locală se ascunde mereu în spatele Planului Urbanistic General pentru a nu rezolva și gestiona acest subiect, este pentru orice proiect care duce la protejarea spațiilor verzi.

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor a fost adoptat de Senat în 1 noiembrie, în calitate de prim for sesizat și a fost trimis la Camera Deputaților pentru votul final.

 

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.