Samara iar l-a activat pe Beca, de „Ziua Machedonilor”, pentru PROVOCARE! „Sunt ROMÂNI și gata! OPRIȚI DIVERSIUNEA!”

Astăzi, de la ora 17:00, în Piața Ovidiu, va avea loc un eveniment legat de Ziua machedonilor. Invitația aparține lui Stere Beca, un avocat din Murfatlar, angajat de Stere Samara, ca să mențină povestea instituirii machedonilor ca minoritate națională.

WhatsApp Image 2022 05 18 at 9.43.55 PM

În realitate istorică și socială, machedonii sunt… primii români, autentici. Stere Samara dorește ca machedonii să fie admiși ca minoritate națională, pentru că astfel ajunge el deputat și poate să acceseze un milion de euro, anual, în calitate de minoritate. Machedonii adevărați cunosc aventura lui Samara și evită să se asocieze.

Sultanul Abdul Hamid a dat pe 23 mai 1905 iradeaua (decretul) în favoarea aromânilor din Balcani, prin care aceștia erau recunoscuți ca o comunitate distinctă, cu drepturi culturale proprii și cu posiblitatea de a-și constitui foruri specifice de reprezentare. Iradeaua suna așa: „Majestatea sa Imperială, sultanul, care în sentimentele sale de înaltă justiţie şi îngrijire părintească pentru popoarele sale, îşi întinde binefacerile şi favorurile sale asupra tuturor supuşilor săi credincioşi, fără deosebire de rasă, nici religiune, luând în consideraţie suplicele supuse, în timpul din urmă, la picioarele tronului imperial de către supuşii săi valahi, a binevoit să ordone că, în virtutea drepturilor civile, de care dânşii se bucură cu acelaşi titlu ca şi ceilalţi supuşi nemusulmani, comunităţile lor să desemneze pe muhtari (primari) conform cu regulamentele în vigoare; ca, după cum se practică pentru celelalte comunităţi, membrii valahi să fie deopotrivă admişi, după regulă, în consiliile administrative şi ca înlesniri să fie acordate de către autorităţile imperiale pentru profesori numiţi de către zisele comunităţi pentru inspectarea şcolilor şi îndeplinirea formalităţilor dictate de legile Imperiului pentru deschiderea noilor stabilimente şcolare. Această ordonanţă imperială a fost comunicată departamentelor respective pentru executarea ei.”

Rezultatul acestei iradele a fost dezastruos pentru comunitățile aromâne din Balcani pe care statul romān le sprijinea cultural. Iradeaua a provocat prigoana aromânilor de către greci, comandouri de teroriști (antarți) greci trecând la asasinate în rândul fruntașilor aromāni, cu peste 400 de victime, ceea ce a condus la ruperea relațiilor diplomatice între Grecia și România (1906-1911).

„OAMENI CU DOUĂ PATRII. DIN UNA SE HRĂNESC ȘI PE ALTA O SERVESC…”

O atitudine foarte critică față de greci – șiut fiind faptul că și în România locuia un număr important de greci care se bucurau de toate drepturile asigurate de Constituția din 1866 – a fost cea a scriitorului Eugeniu Botez (1874-1933), cunoscut sub pseudonimul literar de Jean Bart. Considerațiile sale față de acest moment, scrise manu propria, se află la Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, fiind publicate de N. Popescu în revista Foaie Națională. În atmosfera creată de tensiunile din 1905, dintre Grecia și Romania, Jean Bart scria:

„Viața porturilor și întregul comerț era în mâinile grecilor. Așa se explică averile mari făcute de greci în România și exodul care n-a încetat încă pe Dunăre… Mai în toate porturile mari din lume se găsesc capitaliști greci, dar relativ puțini, pe când în România, Egipt și SUA, ceea ce frapează este marele număr de emigranți greci… Sunt unii născuți și crescuți aici, muncesc, câștigă, se îmbogățesc în Romania, dar fac armata și varsă averea în Grecia. Dunarea a fost California pentru greci (…) Am cunoscut greci care în curs de 15 ani, din băieți de birou, barcagii, furnizori de alimente la vagoane, au ajuns multimilionari. Au plecat în Grecia, au făcut școli și biserici acolo, și azi sunt deputați și oameni politici ai Republicii Elene… Oameni cu două patrii. Din una se hrănesc și pe alta o servesc…”

Astfel, machedonii menționați în iradeaua din 1905 sunt admiși și recunoscuți ca VLAHI, adică… ROMÂNI!

Când ești USR-ist, ești prost de dai în gropi!

Un ignorant al dezbaterii este primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, din partea USR. Primăria Sectorului 2, sub conducerea USR-istului Radu Mihaiu și Consiliul Local Sector 2 au organizat în perioada 20-23 mai, Festivalul Minorităților, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Toate bune și frumoase, doar că printre minoritățile serbate s-au găsit și aromânii. Mai precis, instituția care conduce Sectorul 2 din București a găsit de cuviință să sărbătorească, din bani publici și așa-zisa Zi Națională a Aromânilor de pe 23 mai.

WhatsApp Image 2022 05 20 at 5.02.04 PM

Atât de ignorant este primarul USR, Radu Mihaiu, care își imaginează faptul că armânii sunt și… homosexuali:

love

Această „sărbătoare” nu este recunoscută nici de Societatea Culturală Macedo-Română – organizația simbol a aromânilor – și nici de statul român. Motivul este simplu: promotorii acestei „zile” susțin că aromânii ar fi altceva decât români, o minoritate etnică diferită de poporul român. Nu este clar ce structură a Primăriei a organizat festivalul care pune semnul egal între aromâni și ruteni, pentru că instituția nu dispune de o Direcție de Cultură, conform organigramei de pe site-ul oficial. Culmea e evenimentul a avut loc sub egida centrului „Mihai Eminescu”, poetul fiind un mare promotor al românilor sud-dunăreni. O colecție de articole scrise de Eminescu pe tema românității aromânilor se găsește pe siteul Editurii Predania, AICI!

Poziția oficială a statului român, bazată pe expertiza Academiei Române, este că aromânii sunt parte a poporului român, iar limba vorbită de acești români este un dialect al limbii române. Într-un comunicat oficial, Academia Română reitera faptul că „poporul român are patru ramuri istorice – dacoromâni, aromâni, meglenoromâni, istroromâni – vorbitori ai dialectelor limbii române, dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân. Toți acești români formează o unitate etnică și vorbesc aceeași limbă”.

Societatea de cultură macedo-română: „Suntem români și GATA cu diversiunea!

Societatea de cultură macedo-română, condusă de un armân celebru, Ion Caramitru, a transmis un mesaj foarte vehement: „Se observă că o grupare încearcă să acrediteze faptul că aromânii ar reprezenta o minoritate etnică, distinctă de națiunea română! Prin unele culoare mediatice, se propagă manipulări grosonale și falsuri istorice”:

WhatsApp Image 2022 05 20 at 5.02.26 PM

Între timp, SCMR și-a ales o nouă conducere, care nu are nici o treabă cu dileala lui Samara:

scmr

„OPRIȚI DIVERSIUNEA „MAKEDON -ARMÂNJILOR”!

AUR Constanța a luat foc cu prilejul evenimentului de la 17:00, din Piața Ovidiu. Deputatul constănțean Dumitru Viorel Focșa nu mai tolerează această nesimțire și a reacționat vehement, vorbind despre acest „fenomen ciudat” și subliniind faptul că este vorba de… o diversiune. Naționalist autentic, Focșa a detaliat ramurile istorice și a clarificat-o: români și gata!

„În calitate de deputat de Constanța, aş dori să semnalez un fenomen foarte ciudat, care se manifestă de peste două decenii in orașul Constanța, dar și în alte localități în care trăiesc aromânii (Tulcea, Călărași, București etc.). Este vorba despre organizarea unei serbări cu numele de „DZUA NAȚIONALĂ A ARMÂNJILOR”, pe data de 23 mai, zi în care nu s-a intamplat nimic semnificativ în istorie, în legătură cu aromânii! Știm cu toții însă  despre 10 MAI 1905, zi in care s-a publicat IRADEAUA IMPERIALĂ prin care se recunoșteau drepturile românilor din Imperiul Otoman, macedo-români și megleno-români. A fost, în epocă, o mare victorie a diplomației românești, încununată cu publicarea acestui Decret/Iradea chiar de Ziua Nationala a Regatului României, de 10 MAI 1905! La această mare victorie a contribuit și lobby-ul intens, timp de cateva decenii, al SCMR (Societatea de Cultură Macedo-Română), care este primul ONG din istoria României Moderne! Comitetul Macedo-Român s-a înființat în 1860, la scurt timp dupa Unirea Principatelor Române (1859), fiind continuat, din 1879 de către SCMR . În ultimii ani, împreună cu membrii Conducerii AUR, am susținut – ca niciun alt partid din Romania – interesele macedo-românilor și megleno-românilor, participând la diverse manifestări organizate de SCMR, promovând Legea 156/2021, pentru instituirea  Zilei Românității Balcanice – 10 MAI. Delegațiile  parlamentare ale AUR au  vizitat pe aromânii din Albania, in repetate rânduri, unde patriotul Pano Bakalli se luptă zi și noapte pentru redeșteptarea aromânilor! Noi, parlamentarii AUR, am onorat de fiecare dată Ziua de 10 MAI, fiind alaturi de frații noștri aromâni din Balcani si din țară. Ori, in acest context, ce rost mai are o asemnea diversiune, a unui grupuscul de așa-ziși „makedon-armânji” care militează, cu o energie demnă de o cauză mai bună, pentru statutul de….minoritate in România!? Pentru a se obține încă un loc in Parlament, pentru reprezentantul unei noi minorități?Pentru obtinerea de fonduri de la Bugetul de Stat, pentru minorități?  Pentru a NU SE MAI JUSTIFICA intervenția României in Balcani in sprijinul macedo-românilor și megleno-românilor? Ale cui interese vor fi lovite în schimbul unei sume forfetare și un loc în Parlament? Bani ce vor fi cheltuiți de un grup restrâns de oameni dar cu mari daune cauzate tuturor aromânilor din Balcani. De ce ? Fiindcă rezultatele obtinute de România in lupta pentru drepturile makedo-aromâniilor sau megleno-românilor din Balcani nu se pot compara cu rezultatele obtinute de un deputat .  Cărei țări se va declara acea minoritate că aparține?  Fac un apel la conștiința și rațiunea oamenilor de bună credință din această comunitate care va înțelege ce spun. Noi ştim din istorie că aromânii sunt cei mai patrioți dintre români, așa cum magistral a afirmat filosoful  Petre Țuțea: „Macedo – românii nu sunt români, sunt super – români! Români absoluți!”. Profitând de faptul că în Conducerea SCMR au fost mereu prezenți intelectuali de mare calibru, oameni de calitate, dar care au evitat să se coboare in dispute mărunte, acest grupuscul separatist adună, an de an, mulțimi de spectatori, prin organizarea de manifestări folclorice, generând un entuziasm firesc în contextul unui act cultural artistic, deturnând însă bunele intenții ale participanților spre a se crea impresia că există o falsă problemă a „makedon-armânjilor”, care nu au drepturi ca minoritate in România. Din păcate, în această capcană au fost atrase și instituții ale statutului sau ale administrației locale: teatre, muzee, primării, funcționari, canale media etc.., care și-au dat concursul in promovarea aromânilor ca aparținând unei minorități  naționale, și nu ca o comunitate românească !(?) De aceea, am considerat necesar sa trag un semnal de alarmă, în sensul conștientizării faptului că aromânii se bucură de tot sprijinul nostru, în România și în Balcani, ca parte integrantă a neamului românesc și că nu vom trece cu vederea încercările cu iz separatist, precum adunările din ziua de 23 mai. Vom fi mereu împreună, în fiecare an, la manifestarile de „10 MAI”, așa cum prevede și Legea 156/2021. În încheiere, sunt convins că marea masă a fraților noștri aromâni /macedo-români, megleno-români, înțeleg să nu dea curs acestor diversiuni ale „makedon-armânjilor” și promit că noi, patrioții de la AUR, vom lupta, mai ales prin mijloace parlamentare, pentru drepturile românității balcanice, conform cunoscutului dicton „ARMÂNLU NU CHEARI!”, a transmis deputatul Focșa.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

One thought on “Samara iar l-a activat pe Beca, de „Ziua Machedonilor”, pentru PROVOCARE! „Sunt ROMÂNI și gata! OPRIȚI DIVERSIUNEA!”

  • marți, 24 mai 2022 la 09:50
    Permalink

    Sărbătoarea din 23 Mai – nu este nici a lui Samara, nici a SCMR. Nu au inițiat-o ei și nici Parlamentul Român. Are o tradiție de 35 de ani și a devenit una populară a solidarității de frate, pornită din Balcani, acolo unde sunt Armânii. Dacă nu sunteți capabil să rezonați la dimensiunile maselor și vă obsedează niște neica nimeni ca Samara și Beca, probabil pentru că investesc în stimularea identității. Comunicatele nesemnate ale SCMR – pe care le vânturți sunt într-adevăr pe măsura celor doi cărora le faceți publicitate. Dacă ai misiuni acoperite pentru dezbinarea românilor cu aromânii, măcar fă-o la un nivel care să nu murdărească democrația și armonia sau găsește-ți altă ocupație, că pe cea de băgător de texte nu te onorează nici măcar ca român. Totul e frumos în România și ceea ce face Samara și Beca nu este păgubos pentru nimeni. Reflectă că în România există democrație, că acești separatiști sunt înregistrați oficial de justiția Românească. Așa că îți propun să organizezi un KU-KLUX-KlAn – dacă asta te deranjează. Poate și niște lagăre…închisori…dacă ai norocul să scapi de integrarea europeană, RUȘINE! Scrie aceste rânduri o armâncă care are numai gineri și nurori români- 6nepoți din aceste familii mixte și la rugămintea lor. România nu este mare și importantă cu Armânii. România e mică fără Basarabia și Bucovina. Privește mai larg de Samara și Beca dacă ai pretenții să judeci națiunea. Altfel, murdărești toată istoria, căci mă gândesc dacă nu așa se proceda și în trecut , prin cultivarea urii , de a existat un genocid și fratricid balcanic.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.