Salvați Copiii, în plină campanie în comunitățile vulnerabile din Constanța și Mangalia pentru reducerea abandonului școlar

În 2020, 275.000 de copii români cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal sau profesional), nivel similar cu cel din anii trecuți, în vreme ce 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial și  liceal abandonează anual școala. Rezultatele programului complex de reinserție educațională dezvoltat de Salvați Copiii România constituie o bună practică pentru limitarea fenomenului de abandon școlar: aproximativ 85% dintre copiii și tinerii din comunități vulnerabile integrați în programe de tip A Doua Șansă au continuat studiile iar 75% dintre elevii care au participat la programe de tip Școală după Școală au înregistrat progrese școlare semnificative.

Organizatia Salvati Copiii 2

Vreme de 42 de luni (aprilie 2018-octombrie 2021), Organizația Salvați Copiii România a derulat un program complex, ale cărui obiective majore au fost reinserția educațională a copiilor vulnerabili, consilierea și sprijinirea familiilor  și reducerea abandonului școlar în comunități defavorizate. Implicarea directă în comunitățile unde copiii au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la educație s-a dovedit a fi metoda cea mai bună de reducere a ratei de neparticipare școlară. Pe parcursul programului, peste 5.500 de persoane din Constanța și Mangalia (jud. Constanța) și Timișoara (jud. Timiș) au fost incluse în programul Salvați Copiii:

  • 315 copii de vârstă antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) au beneficiat de un program educațional integrat;
  • 545 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial au beneficiat de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după Școală;
  • 79 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie au beneficiat de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă;
  • 326 de părinți/reprezentanți ai copiilor au beneficiat de activități de educație parentală;
  • 106 specialiști din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin, au beneficiat de formare în domeniul managementului clasei de elevi;
  • peste 4.000 de persoane, copii, părinți, membri ai comunității etc., au beneficiat de servicii de informare şi consiliere în vederea asigurării dreptului la educaţie.
  • Peste 75% dintre elevii care au participat la programe de tip Școală după Școală au          reușit să-și îmbunătățească rezultatele școlare, iar peste 85% dintre copiii și tinerii integrați în programe de tip A Doua Șansă au continuat studiile.

Gabriela Alexandrescu, președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre necesitatea unor politici publice care să vizeze în mod direct menținerea copiilor vulnerabili în școală: „Părăsirea timpurie a școlii reflectă incapacitatea de readucere la școală a copiilor. E nevoie de politici publice și de programe complexe, pe termen lung, pentru menținerea copiilor vulnerabili în sistemul de educație, iar contextul social pe care îl traversăm pune probleme suplimentare. Intervențiile noastre pot fi preluate de reprezentanții autorităților locale la nivel național și suntem convinși că rezultate pozitive similare nu vor întârzia să apară. ”

„Cel mai mult îmi place la Salvați Copiii că suntem ascultați, vorbim cu doamna noastră despre cum a fost astăzi, ne ajută la teme, iar restul timpului cântăm, jucăm tot felul de jocuri minunate și învățăm engleză. Nu e greu deloc, la prânz avem masă caldă, avem rechizite și tot ce e nevoie. Sper ca programul să continue, sunt încă mulți copii în școala mea care au nevoie de sprijin.” George – 14 ani, beneficiar proiect

Organizația Salvați Copiii a derulat în perioada aprilie 2018-octombrie 2021 proiectul „Și eu vreau la școală!”, cod SMIS 105136, unul din cele două proiecte din cadrul programului POCU „Școală pentru toți”, finanțat din Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate”.

Valoarea totală a proiectului a fost de de 7.660.002,73 lei.

Parteneri: Ministerul Educației, unități de învățământ și autorități locale din jud. Constanța (localitățile Constanța și Mangalia) și Timiș (Timișoara).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

CONTEXT SOCIAL

  • Rata de participare la servicii de îngrijire și educație pentru copilăria timpurie a scăzut între 2019 şi 2020 în cazul serviciilor cu program redus (1-29 de ore pe săptămână) de la 63,3% la 48,4% în cazul copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani și de la 13,1% la 6,2% în cazul copiilor sub 3 ani. În cazul serviciilor cu durată prelungită (peste 30 de ore/săptămână), scăderea este de la 11,5% la 11% în cazul copiilor între 3 și 6 ani și de la 1% la 0,6% în cazul copiilor cu vârsta sub 3 ani.
  • România înregistrează un procent de 15,6% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat doar opt clase sau mai puțin, deși ținta fixată de România, în 2010, a fost de reducere a fenomenului la 11,3%, până la sfârșitul anului 2020.
  • Vulnerabilitățile deja existente în rândul copiilor defavorizaţi au fost accentuate de criza generată de pandemia Covid 19, copiii din comunitățile și familiile aflate în sărăcie sau în condiții de marginalizare socială și economică fiind cei mai afectați, atât din punct de vedere social, prin accesul tot mai limitat la servicii sociale și de sănătate, dar mai ales în ceea ce privește accesul lor fizic la cunoaștere și interacțiune socială, prin educație de calitate.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *