Spread the love

Camera Deputaţilor a votat marţi, 30 iunie, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Anexei nr. VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Potrivit proiectului, angajaţii din serviciile de informaţii şi alte instituţii din sistemul naţional de securitate vor beneficia de un spor de 25% la salariu, dacă gestionează informaţii clasificate ca secret de stat.

Forma adoptată:

Articol unic. – După articolul 15 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 151 , cu următorul cuprins:

„Art. 151 . – (1) Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/solda de funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum şi de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces.

(3) Sporul prevăzut la alin. (1) şi indemnizaţia prevăzută la art. 18 nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.”

Proiectul a fost respins de Senat în octombrie 2018, iar Camera Deputaţilor l-a adoptat marți, definitiv, în ciuda faptului că Guvernul nu l-a susţinut.

CITEȘTE ȘI:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *