România ratifică Decizia UE privind EURATOM, agenția de cercetare în „scopuri pașnice” în domeniul energiei nucleare

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 februarie, decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles.

EURATOM este agenția de cercetare în domeniul energiei nucleare, cu utilizare în scop civil, nu militar. Care este scopul EURATOM:

”- să dezvolte cercetarea, cooperarea în domeniul cercetării și schimbul de informații tehnice – se înființează Centrul Comun de Cercetare;

– să stabilească norme unitare de securitate pentru protecția sanitară a populației și a lucrătorilor și să vegheze la aplicarea acestora;

– să faciliteze investițiile și să asigure, în special prin încurajarea de inițiative comune ale întreprinderilor, realizarea instalațiilor de bază necesare pentru dezvoltarea energiei nucleare în Comunitate;

– să vegheze, printr-o politică de aprovizionare comună, la aprovizionarea constantă și echitabilă a tuturor utilizatorilor din Comunitate (în prezent UE) cu minereuri și combustibili nucleari – se înființează Agenția de Aprovizionare a Euratom;

– să supravegheze utilizarea adecvată (în special nemilitară) și pașnică a materialelor nucleare – aplicarea măsurilor de control ale Euratom este asigurată de către inspectori dedicați, care efectuează controale fizice și contabile în toate instalațiile nucleare ale Comunității;

– să exercite un drept de proprietate asupra unor materiale de fisiune speciale (materialele de fisiune sunt compuse din atomi care pot fi scindați de neutroni într-o reacție în lanț autoîntreținută, pentru a elibera cantități enorme de energie);

– să creeze o piață comună a materialelor și echipamentelor specializate, caracterizată prin libera circulație a capitalurilor pentru investițiile în domeniul nuclear și prin libertatea de a angaja specialiști;

– să instituie cu celelalte țări și cu organizațiile internaționale orice legături care pot promova progresul în utilizarea pașnică a energiei nucleare.”

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

One thought on “România ratifică Decizia UE privind EURATOM, agenția de cercetare în „scopuri pașnice” în domeniul energiei nucleare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *