Spread the love

Peste 65 de țări, printre care și România, au semnat în 2013 la sediul Națiunilor Unite de la New York, Tratatul privind Comerțul cu Arme (ATT), menit să reglementeze acest domeniu la nivel global.

România a semnat Tratatul la 3 iunie 2013 și a ratificat prin Legea 32/2014.

Tratatul a fost aprobat fără drept de apel la 2 aprilie 2013 de Adunarea Generală a ONU și conține un pachet amplu de obligații ale statelor părți, inclusiv interdicții exprese pentru transferurile de armamente convenționale care ar încălca obligațiile internaționale din tratatele și convențiile din domeniul drepturilor omului și din dreptul umanitar sau care ar putea fi utilizate în comiterea infracțiunilor de genocid, crime împotriva umanității și crime de război în toate tipurile de conflict armat.

Tratatul are ca obiect „instituirea normelor comune celor mai stricte pentru reglementarea sau îmbunătăţirea reglementării comerţului internaţional cu arme convenţionale” și „prevenirea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora”, așa cum se arată încă din Art. 1 al Tratatului, pentru a „promova cooperarea, transparenţa şi acţiunea responsabilă a statelor părţi în comerţul internaţional cu arme convenţionale, dezvoltând în acest mod încrederea reciprocă între state”.

ATT se aplică armelor convenţionale din următoarele categorii: tancuri de luptă, vehicule blindate de luptă, sisteme de artilerie de calibru mare, avioane de luptă, elicoptere de atac, nave de război, achete şi lansatoare de rachete și arme de calibru mic şi armamente uşoare. Fiecare stat parte care participă la transferul de arme convenţionale prevăzute la art. 2 alin (1) va lua măsuri de prevenire a deturnării lor, iar pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi a preveni deturnarea de arme convenţionale prevăzute la art. 2 alin (1) la momentul transferului, statele părţi sunt încurajate la schimburi reciproce de informaţii prin mijloace de luptă eficiente împotriva deturnărilor. Statele părţi sunt încurajate să raporteze către alte state părţi, prin intermediul Secretariatului, măsurile luate în lupta contra deturnării armelor convenţionale.

Marți, proiectul privind contribuția anuală a României pentru Tratat a fost adoptat, cu 214 voturi „pentru”, nici un vot împotrivă și nici o abținere. Statele părți au agreat un model hibrid de finanțare, constând din contribuții obligatorii și voluntare, calculate în baza modelului scalei de contribuții financiare a ONU, ajustată în conformitate cu necesitățile regimului ATT și numărul statelor părți. Astfel, contribuția nici unui stat nu va depăși 22% din totalul bugetului, iar aceasta nu va fi mai mică de 100 USD.

Contribuția țării noastre pentru perioada bugetară octombrie 2015 – octombrie 2016 este de 6.000 USD. Trebuia achitată până la sfârșitul anului 2015, însă Biroul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare nu prevede penalități pentru nerespectarea termenului. Fondurile necesare pentru plata contribuției vor fi asigurate din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *