Spread the love

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995, a intrat în dezbaterea Parlamentului, la debutul celei de-a doua sesiuni.

Convenția în cauză (STCW – F) a fost adoptată de Organizația Maritimă Internațională la 7 iulie 1995 și a intrat în vigoare la 29 septembrie 2012, ca o reevaluare și adaptare la realități, înlocuind astfel Convenția STCW din 1978, la care și România aderase la momentul respectiv.

Obiectivul STCW – F este de a garanta că personalul navelor maritime de pescuit deține calificările necesare, dovedite printr-un certificat oficial și este apt de muncă, după examinarea medicală, astfel încât să se reducă la minimum riscurile privind siguranța persoanelor și/sau bunurilor pe mare sau riscurile privind mediul marin în timpul operațiunilor la bordul navelor maritime. De asemenea, Convenția prevede că personalul trebuie să aibă cel puțin cunoștințe minime în domenii specific și că trebuie să fi efectuat sarcini la bordul unei nave maritime de pescuit pentru o perioadă minimă de timp.

Potrivit Guvernului României, inițiatorul proiectului de lege, dispozițiile sunt obligatorii numai pentru navele maritime de pescuit cu o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri și cu o putere de propulsie mai mare sau egală cu 750 kW și vizează comandanții, ofițerii, inginerii mecanici și operatorii radio. De asemenea, autoritățile naționale sunt încurajate să prevadă cursuri de formare pentru marinarii de pe navele maritime de pescuit, iar formarea de bază în materie de siguranță este obligatorie pentru întregul personal al acestor nave.

„Pescuitul pe mare este una dintre cele mai periculoase profesii, prin urmare formarea și calificările adecvate reprezintă mijloace esențiale de reducere a numărului de accidente. Îmbarcarea personalului la bordul navelor maritime de pescuit ar trebui, în orice caz, să fie făcută fără a se aduce atingere siguranței maritime. (…) Este important ca personalul de la bord care arborează pavilionul unui stat membru să dețină calificări profesionale adecvate, pentru a face posibilă recrutarea în condițiile stabilite în acorduri (din domeniul pescuitului durabil – n.r.)”, se arată în expunerea de motive a Guvernului.

Pentru elaborarea proiectului de Lege au fost consultate Autoritatea Navală Română și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, prima dintre ele fiind autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, care elaborează normele tehnice naționale privind construcția, întreținerea și repararea navelor; certifică și monitorizează conformitatea navelor care arborează pavilionul român și care ține registrul matricol al navelor de pescuit.

 

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *