Rețeaua Universităților de la Marea Neagră, acord de colaborare cu un institut cultural european

Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) reprezentată prin președintele prof. univ. dr. Pericles Mitkas, a semnat Acordul cadru de colaborare cu Institutul European al Coridoarelor Culturale Europene, care funcționează sub egida Consiliului Europei, reprezentat prin director Stefano Dominioni. Prin semnarea acestui cadru, RUMN va deveni parte a rețelei de universități care dezvoltă studii în domeniul Coridoarelor Culturale Europene, constând în studii teoretice și activități experimentale interdisciplinare care să sprijine coridoarele culturale și în mod special, coridoarele culturale certificate de către Consiliul Europei. Implementarea prezentului acord din partea RUMN va fi coordonată de domnul prof. univ. dr. Eden Mamut, Secretar General al RUMN. În acest fel, RUMN va coopera pentru realizarea de module pe tematica Coridoarelor Culturale în programele de studii din universitățile membre, se vor organiza stagii pentru studenți în structurile de coordonare din cadrul Consiliului Europei, se vor defini programe de cercetare și proiecte colaborative care să integreze activitățile de cercetare științifică, se vor realiza publicații și conferințe, facilitându-se accesul studenților și cercetătorilor la baze de date, biblioteci și alte surse de informare.

Inițiativa Coridoarelor Culturale a fost lansată de Consiliul Europei în formatul unor rețele transnaționale care să devină canale pentru dialog intercultural și să promoveze o mai bună cunoaștere și înțelegere a moștenirii comune europene. În prezent, sunt mai mult de 30 de rețele certificate care asigură o panoplie vastă de activități de agrement și educație pentru toți cetățenii din Europa și dincolo de aceasta. Aceste rețele acoperă teme diferite, de la arhitectură, peisaje culturale, gastronomie la figuri marcante ale artei, muzicii sau literaturii europene.

Sub egida acestor rețele se implementează activități inovative și proiecte structurate pe următoarele 5 axe:

  • Cooperarea în cercetare științifică, dezvoltare și inovare;
  • Consolidarea memoriei, istoriei și moștenirii europene;
  • Schimburi în domeniul culturii și educației pentru tinerii europeni;
  • Implicarea în activități culturale și artistice contemporane;
  • Turism cultural și dezvoltare culturală durabilă.

Implicarea RUMN în activitățile legate de Coridoarele Culturale Europene a fost coordonată cu Secretariatul Internațional Permanent al Cooperării Economice la Marea Neagră. După cum se cunoaște, de la 1 ianuarie, 2020, România deține Președinția Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, iar în programul oficial au fost incluse mai multe activități organizate de către RUMN. Astfel, în perioada 9 – 10 martie, 2020, a fost organizată la Constanța prima Conferință internațională pe tema creșterii albastre în zona Mării Negre, cu titlul „Servicii de ecosistem în macro-ecosisteme de tip Râuri-Mare”. În acest context, prin semnarea acordului cu Institutul European pentru Rețele Culturale, RUMN intenționează să promoveze zona Mării Negre și Europa de Sud – Est în cadrul Coridoarelor Europene. În strânsă colaborare cu Biroul Executiv al RUMN, se află în pregătire un program amplu care include promovarea unui coridor european nou pe tema „Cultura creșterii albastre în lunca Dunării de Jos și în zona riverană a Mării Negre”, acronim – Istro-Dobro-Pontica. De asemenea, vor fi organizate o serie de manifestări științifice, cum ar fi: Conferința Internațională pe tema „Coeziunea Socială în regiunea Mării Negre”, școli de vară, proiecte de cercetare științifică și alte activități similare.

Pentru pregătirea acestui program, au fost organizate o serie de ședințe de lucru, cum ar fi:

  • Ședința Biroului Executiv al RUMN din data de 16 iulie, 2020, organizată ca un eveniment online;
  • Întâlnirea de lucru cu domnul Rector Marian Preda, Rectorul Universității din București, de la data de 23 iulie, 2020;
  • Întâlnirea de lucru de la Muzeul de istorie şi arheologie „Carsium” din Hârşova, din data de 30 iulie, 2020, la care au participat domnul Profesor Dan Grigorescu, Director Științific în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, doamna Profesor Camelia Șerban, Director al Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, domnul Profesor Constantin Nicolae, Directorul Muzeului de istorie şi arheologie „Carsium” din Hârşova și domnul Profesor Eden Mamut, Secretar General al RUMN.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.bsun.org

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.