Regulile impuse de guvern în campania electorală pentru alegerile locale. Cerințe speciale și pentru candidați

Guvernul pregătește regulile de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie. La toate întâlnirile cu alegătorii, în spații închise dar și în exterior, de exemplu în parc sau pe stradă, candidații vor fi obligați să poarte mască de protecție care să le acopere gura și nasul.

Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile în care se desfășoară evenimente electorale / întruniri în cadrul campaniei electorale, indiferent dacă acestea se desfășoară într-un spațiu închis sau în aer liber, precum și cu ocazia interacțiunii, pe stradă sau la locuințele vizitate, între cetățeni și candidați/echipele de campanie electorală ale acestora

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor electorale/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

a) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

b) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

c) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

d) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 20 și a duratei acestora la maximum 2 ore;

e) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;

f) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

g) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2;

h) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2.”

Măsuri de sănătate publică necesare a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale

I. Precauțiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale:

1. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

2. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor, la locul de desfășurare a evenimentelor/întrunirilor (preferabil portului mănușilor); în cazul în care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent evitându-se atingerea feței cu mănușile;

3. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

4. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor într-un spațiu închis sau în aer liber, precum și cu ocazia interacțiunii, pe stradă sau în cazul acțiunilor din ușă în ușă, între cetățeni și candidați/echipele de campanie electorală ale acestora.

5. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică.

II. Evenimente/întruniri în cadrul campaniei electorale care presupun prezența fizică a participanților

Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/ întruniri în cadrul campaniei electorale și care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează:

II.1. Limitarea numărului de persoane:

a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50;

b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 100;

c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

d) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.

II.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli:

a) afișarea, în locuri vizibile, a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică;

b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

c) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri;

d) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 între participanți;

e) limitarea duratei la maximum 2 ore, a evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis;

f) distribuirea materialelor de publicitate electorală se va face la standuri de autoservire;

g) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și eventual a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimate;

h) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

i) scena/spațiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1metru între cei ce vor urca pe scenă;

j) echipamentele utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte și după utilizare;

k) se vor asigura toalete pentru participanți; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/flacoane cu soluții dezinfectante sau soluție alcoolică 70% pentru dezinfecția mâinilor;

l) suprafețele se vor dezinfecta periodic, folosind o soluție pe baza de alcool cu efect virucid;

m) aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment/întrunire;

n) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor în spațiu închis sau în aer liber

II.3. Acțiunile electorale din ușă în ușă, între cetățeni și candidați/echipele de campanie electorală ale acestora, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de publicitate electorală

II.3.1 Măsuri și considerații generale

La acest tip de acțiuni de campanie, în afara transmiterii virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor respiratorii, există și riscul potențial de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin intermediul suprafețelor și prin atingerea feței cu mâinile neigienizate.

Astfel, măsurile de prevenire a infectării se vor axa pe evitarea aglomerărilor unde distanța fizică nu poate fi menținută, pe evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecție necunoscut și pe evitarea contactului cu suprafețe sau obiecte.

În acest context, se recomandă evitarea acestor acțiuni și transmiterea materialelor de publicitate electorală online.

II.3.2 Măsuri specifice

1. persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de publicitate electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii între aceștia și cetățeni, menținând distanța fizică de minimum 1 metru între oricare 2 persoane; de asemenea, vor evita orice interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii;

2. în situația în care persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de publicitate electorală prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii, aceștia nu vor participa la acțiunile în cauză și se vor adresa medicului de familie pentru consult;

2. se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să nu pătrundă în interiorul locuințelor;

3. materialele de publicitate electorală (broșuri, pliante, etc) vor fi oferite prin plasarea pe clanța ușii și/sau în cutia poștală, etc;

4. în situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de publicitate electorală, aceasta se va face pe cât posibil la distanță, online sau telefonic. În cazul în care instruirea se va face în spații închise sau în aer liber, se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislației în vigoare.

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că a centralizat evaluările transmise de către reprezentanţii primăriilor pentru 15.794 de secţii de votare, în vederea identificării de către autorităţile sanitare responsabile a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV2, cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie. AEP arată într-un comunicat că, în urma informaţiilor primite până marţi, ora 12,00, a fost realizată centralizarea pentru 2.659 de unităţi administrativ-teritoriale, cinci subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv 15.794 de secţii de votare.

Informaţiile au fost colectate de la primari într-un fişier electronic. Potrivit instrucţiunilor de completare a acestui fişier, primarii trebuie să aibă în vedere cerinţele legale minimale, anume sediile secţiilor de votare trebuie să asigure setul de condiţii minimale privind spaţiile în care funcţionează, cum ar fi asigurarea generatoarelor de curent şi a surselor alternative de energie electrică; grupurile sanitare să fie igienizate şi accesibile/să nu fie limitat accesul la acestea, luarea măsurilor necesare pentru asigurarea siguranţei participanţilor la procesul electoral, precum şi securitatea materialelor electorale.

Potrivit AEP, cerinţele speciale în perioadă de pandemie pentru spaţiile desemnate votului: asigurarea igienizării şi dezinfectării spaţiilor, asigurarea marcajelor pentru distanţarea fizică, punerea la dispoziţia participanţilor la procesul electoral a facilităţilor existente la nivelul imobilelor în care sunt organizate secţiile de votare (grupuri sanitare accesibile, igienizate şi dotate cu materialele necesare, aerisire, ventilare, etc.).

Pentru a evalua modalitatea de stabilire a fluxurilor astfel încât să poată fi asigurată distanţarea fizică, afluierea/defluirea participanţilor la procesul electoral, precum şi modalităţile de dezinfectare a acestora, informaţiile solicitate de AEP au vizat: numărul cabinelor de votare, suprafaţa sălii de votare, dacă în imobil se află o secţie de votare unică sau un centru de votare, exteriorul imobilului, suprafaţa zonei de acces, grupul sanitar, aerisirea/ventilaţia.

Situaţia centralizată privind evaluarea celor 15.794 de secţii de votare, în contextul pandemiei COVID-19, poate fi consultată pe site-ul AEP.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.