Spread the love

Deputații au aprobat, miercuri, 16 mai, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Concret, este vorba de punerea în acord a unor acte normative privind utilizarea terenurilor forestiere pentru introducerea utilităților de interes public. Modificările prevăd următoarele:

„Pentru realizarea, dezvoltarea, întreținerea și modernizarea sistemelor de utilități publice, prevăzute la art. I alin. (2) lit. a)-c), asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, ocuparea temporară din fondul forestier național se realizează în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel: a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică scutirile prevăzute la alin. (13)”

Tot în actul normativ adoptat de Camera Deputaților la inițiativa senatorului PSD Emanoil Savin, la articolul 5, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alin. (13)-(15), cu următorul cuprins:

„Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, prevăzute la art. I alin.(2) lit.a)-c), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială se face astfel: aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; dreptul de trecere pentru utilitățile publice se emite pe toată durata existenței sistemelor de utilități publice, prin derogare de la prevederile art. 39 alin.(2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; fără plata garanției pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (l) lit.a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; cu titlu gratuit pe toată durata de existentă a sistemelor de utilități publice pe terenurile forestiere proprietate public a statului a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art.42 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; fără plata contravalorii pierderii de creșere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art.42 alin.(l) lit.c) din Legea nr.46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice juridice, chiria contravaloarea pierderii de creșere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită potrivit art.42 alin.(l) lit.b) c) din Legea nr.46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare.“

În plus, actul normativ mai prevede ca lucrările de înființare, extindere, respectiv lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire exploatare a sistemelor de utilități publice existente, prevăzute la art. 1 alin.(2) lit.a)-c) având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială se pot realiza prin scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, cu compensare cu terenuri, conform art. 37 alin.(3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare, la solicitarea beneficiarului. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național se face fără plata taxei de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; fără plata contravalorii terenului a pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (l) lit. b) c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice juridice contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită conform art. 41 alin. (l) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările completările ulterioare; la dezafectarea lucrărilor de înființare extindere lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreținere exploatare a sistemelor de utilități publice existente, beneficiarul are obligația să redea terenurile în circuitul agricol sau silvic, după caz.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, în ședința din 16 mai, cu 187 de voturi „pentru“, 67 „împotrivă“ și 9 „abțineri“, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Interesant este că pentru această inițiativă și-a dat acordul inclusiv Guvernul.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *