Spread the love

Statul va suporta o parte din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă aflate în derulare la 31 decembrie 2017, care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit. Potrivit Guvernului, vorbim aici de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, persoanele fizice care desfășoară activității de creare de programe pentru calculator, persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare inovare și persoanele fizice care activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. I al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an. De asemenea, măsura se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: suspendare sau încetare, precum și pentru angajații ai căror angajatori se află în stare de insolvență. Pentru a reglementa aceste modificări, Executivul a emis o ordonanță de ugență, care a fost supus aprobării Parlamentului.

„Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate sunt transferate din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, fiind datorate de acesta în cotă de 25%, respectiv 10%. În sarcina angajatorului rămâne ca obligație din perspectiva celor două contribuții sociale, doar contribuția de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite de muncă sau pentru condiții speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute de lege. În acest cadru legal, angajatorul transferă un procent de 20%, reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate până la 31 decembrie 2017, în costurile salariale aferente angajatului. Pentru menținerea efectului neutru din punct de vedere fiscal, la nivelul angajatului, s-a redus concomitent și cota de impozit pe venit, de la 16% la 10%. (…) Având în vedere faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, nivelul câştigului salarial mediu brut s-a majorat de la 3.131 lei la 4.162 lei, în practică pot apărea situații în care suma reprezentând contribuția de asigurări sociale este mai mare decât suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate. Astfel, se impune modificarea bazei de calcul a CAS pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate pe perioada în care salariații sau șomerii se află în concediu medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională. (…) Din aplicarea în practică, au fost sesizate situații în care uneori venitul brut realizat de către angajați este mai mic decât cuantumul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut pe țară, pe care le datorează acești angajați. Pentru evitarea unor astfel de situații este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine dificultățile de aplicare a măsurii“, explică Guvernul în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare a fost votată miercuri, 31 octombrie, de Camera Deputaților cu 187 de voturi „pentru“, 93 „contra“ și 5 „abțineri“. Actul normativ va fi trimis la Președinție pentru promulgare.

CITEȘTE ȘI:

VIDEO Trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului, întâmpinată cu proteste la Constanța. Polițiștii s-au alăturat Cartel Alfa. Zelca, SNPPC: „S-a promis creșterea de 25% la salariu și ne taie 24,5%!”

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *