Rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului au fost RESPINSE în Parlament. Weber: „NU este o procedură legală”

Senatorii şi deputaţii au respins, marţi, în şedinţă comună, rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului. Au fost respinse rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pe anii 2018 – cu 245 de voturi „pentru” şi unul contra, 2019 – 187 de voturi „pentru” şi 23 de voturi contra şi 2020 – cu 242 voturi „pentru” şi 35 împotrivă.

Punctul de pe ordinea de zi raportul de activitate a Avocatului Poporului pe anul 2018. Este supus votului raportul comun al comisiilor juridice de respingere şi cei care vor să respingă raportul votează pentru, cei care nu vor să respingă raportul votează împotrivă. Sunt 245 pentru respingere, un vot contra şi un coleg nu a votat”, a afirmat Ludovic Orban, în plenul reunit. La raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019 au fost 247 de voturi pentru respingere, 23 „împotrivă”, iar un parlamentar aflat în sală nu şi-a exercitat dreptul de vot, a adăugat Orban. Preşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban a mai anunţat că raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2020 au fost 242 pentru respingere, 35 contra şi un parlamentar nu a votat.

Deputatul PSD Gabriel Zetea a anunţat că social-democraţii vor sesiza Curtea Constituţională.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a a explicat votul PNL din plenul reunit.

Aş vrea să explic votul de astăzi al grupului PNL. S-a supus dezbaterii raportul de acitivitate al Avocatului Poporului pentru 2018, 2019 şi 2020. E adevărat că acest raport a fost prezentat în plen, dar în comisiile juridice s-au constatat încălcări grave ale Constituţiei şi ale legii în activitatea Avocatului Poporului. Comisiile juridice au prezentat plenului Parlamentului rapoarte în care au evidenţiat aceste încălcări. Comisiile au obligaţia de a face recomandări plenului, printre care funcţia de control asupra instituţiilor aflate în subordinea Parlamentului. În urma dezbaterilor din comisii, dacă apar abateri grave, e evident obligaţia Parlamentului să îşi exprime voinţa suverană. Prin votul dumneavoastră de astăzi tocmai aţi constatat, votând pentru respingerea rapoartele, faptul că Avocatul Poporului a încălcat grav Constituţia şi legile ţării”, a precizat Gabriel Andronache.

Raportul comun asupra Raportului de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2019, întocmit de comisiile juridice şi pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor şi Senat a fost adoptat cu 243 de voturi „pentru” şi 36 „împotrivă”.

Renate Weber precizează, într-un comunicat de presă, că respingerea Rapoartelor de activitate pentru anii 2018, 2019 și 2020 ale Avocatului Poporului încalcă dispozițiile constituționale și legale:

Conform Constituției și Legii de organizare a instituției (Legea nr. 35/1997, republicată – lege organică):

– Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condițiile legii;

– Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ;

– nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale;

–  în exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice.

Toate acestea sunt rezultatul poziției constituționale aparte a instituției și explică de ce, în fapt, Avocatul Poporului răspunde numai în fața Parlamentului, răspundere ce se materializează prin obligația prezentării de rapoarte anuale sau speciale. Prin acestea, Avocatul Poporului are ocazia să evidențieze lipsurile şi disfuncțiile grave din administrație şi să facă recomandări privind modificarea legislației, sau să propună măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor persoanelor.

În data de 25 mai 2021, Avocatul Poporului a participat la ședința comună a Comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului, în cadrul căreia au fost dezbătute și respinse Rapoartele de activitate pentru anii 2018, 2019 și 2020 ale instituțieiAvocatului Poporului, înpofida faptului că nici Constituția și nici Legea nr. 35/1997 nu prevăd o astfel de procedură.

Ca o garanție a independenței Avocatului Poporului, nici Constituția, nici legea organică de organizare și funcționare a instituției nu au prevăzut posibilitatea aprobării/respingerii raportului anual prin votul Parlamentului, singura prevedere expresă fiind cea referitoare la prezentarea în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului (art. 60 din Constituție). Potrivitprocedurilor parlamentare, dezbaterea nu înseamnă votarea raportului, dezbaterea și votarea fiind etape distincte ale procedurii parlamentare.

Pe Ordinea de zi a ședinței comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 15 iunie 2021, se află Rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pentru anii 2018-2020, Avocatul Poporului nefiind invitat la ședința Camerelor reunite pentru a prezenta aceste rapoarte, potrivit art. 60 din Constituție.

Este pentru prima dată în istoria instituției, din 1997 până astăzi, când Parlamentul este sesizat cu o solicitare de respingere a rapoartelor de activitate ale Avocatului Poporului. Până în prezent, nici raportul Curții de Conturi și nici al Avocatului Poporului, instituții de rang constituțional, caracterizate de principiile autonomiei și independenței, nu au fost supuse aprobării sau respingerii prin vot în Plenul Camerelor.

Dacă legiuitorul ar fi intenționat ca Parlamentul să controleze Avocatul Poporului prin intermediul aprobării/respingerii raportului de activitate ar fi reglementat expres această formă de control parlamentar, cu precizarea necesității supunerii la vot a raportului, ulterior încheierii fazei dezbaterilor.

Din competențele Avocatului Poporului, de a veghea la respectarea drepturilor și libertăţilor de către administrația publică centrală și locală, rezultă că rolul rapoartelor

Avocatului Poporului este acela de a constitui mijlocul prin care Parlamentul ia act de activitatea administrației publice și de lacunele legislative identificate în urma activității desfășurate de Avocatul Poporului, astfel încât să poată dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității autorităților administrației publice și a legislației.

Specialiștii consideră că raporturile Avocatului Poporului cu Parlamentul se caracterizează în principal, prin:

–  dreptul Parlamentului de a numi Avocatul Poporului;

–  drepturile Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de a numi adjuncții Avocatului Poporului;

–  dreptul Parlamentului de a vota legea organică a instituției;

–   dreptul Parlamentului de a dezbate și de a lua act de rapoartele Avocatului Poporului. Pe cale de consecință, în lipsa unei prevederi exprese a Constituției și a legii organice privind   finalizarea   dezbaterilor   cu   votul   privind   aprobarea   sau   respingerea, influența Parlamentului asupra instituției Avocatul Poporului este diferită față de controlul parlamentar exercitat asupra altor tipuri de organisme aflate sub control parlamentar, în cazul cărora legislația stabilește expres posibilitatea respingerii/aprobării raportului de activitate, cu consecința directă a demiterii conducătorului.

Așa cum a reținut Comisia de la Veneția în Avizul nr. 685/2012, CDL-AD(2012)026, (…) Pentru a fi eficient în protecţia drepturilor omului, Avocatul Poporului trebuie să fie independent, inclusiv faţă de Parlament, care alege titularul funcţiei”, se arată în comuncatul Avocatului Poporului.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
  •  

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *