Spread the love

Într-o Românie tot mai agitată, sindicatele au un cuvânt greu de spus în dialogul cu autoritățile, pentru drepturile salariaților, în special. Intersant este că, în scurt timp angajații, fie ei de la stat, fie din sectorul privat, ar putea să se impună mai ușor în fața angajatorilor. Asta pentru că doi parlamentari, Petre Florin Manole – deputat PSD și Adrian Dohotaru – deputat independent, propun modificarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social. Concret, cei doi aleși vor modificarea alineatului 2 al articolului 3 din Legea 62/2011 și care ar urma să aibă următorul conținut: „Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 3 angajați“

Cei doi parlamentari spun, în expunerea de motive, că prezenta inițiativă legislativă își propune creșterea nivelului de asociativitate în rândul salariaților și impulsionarea acestora de a constitui mai ușor sindicate.

„Sindicatele sunt părți componente active și esențiale ale unui sistem democratic, rol consfințit atât de către legislația primară, dar mai ales de către Constituția României. Mai mult, acest statut legal și constituțional este legitimat și de către rolul crucial pe care acestea le-au jucat în perioadă tranziției societății românești către un regim democratic, garantând și consolidând pluralismul puterii, dar și drepturile și interesele angajaților actori ai societății civile, sindicatele sunt și parteneri de dialog pentru instituțiile statului, dar și garanți ai păcii sociale.
(…) Cu toate acestea, dreptul la asociere în vederea apărării colective a drepturilor este drastic limitat prin legea actuală. Legea 62/2011 a dialogului social stabilește la articolul 3 alin (2) numărul de membri necesari pentru constituirea unui sindicat – în prezent este nevoie de 15 membri fondatori pentru că un sindicat să apăra în spațiului unei unități. Această prevedere nu ține cont de structură economiei românești, în care predomina micile întreprinderi care au un număr de angajați mai mic decât pragul prevăzut de lege. Astfel, conform datelor Organizației Internaționale a Muncii, 95% din companiile Înregistrate în România au mai puțin de 10 salariați, ceea ce înseamna că în 95% din companiile din România este imposibilă, conform legislației actuale, înfiintarea unui sindicat de companie. În 2015, 92,5% din întreprinderi aveau sub 15 salariați, înfiintarea unui sindicat în aceste întreprinderi fiind imposibilă din punct de vedere legal. Există diferențe semnificative la nivel sectorial, spre exemplu, între industria textilă (unde 68,2% din întreprinderi au sub 15 salariați) și comerț (unde 95,1% din întreprinderi au sub 15 salariați). Tuturor acestor angajați, legislația adoptată în 2011 le restrânge libertatea de a constitui organizații la alegerea lor, lipsind de o protecție minima a drepturilor ce izvorăsc din raporturile de muncă pe angajații care lucrează în astfel de entități. Avocatul Poporului a apreciat că prevederea care impune un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate pentru constituirea unui sindicat „conduce la suprimarea dreptului la asociere sau ar fi sinonimă cu o asemenea suprimare”. Trebuie menționat că în anul 2015 a existat un larg consens în interiorul clasei politice românești în privință scăderii numărului de membrii fondatori necesari pentru înființarea unui partid politic. Astfel că, partidele politice au decis că sunt suficienți 3 membri fondatori. (…) Prin urmare, prezenta propunere legislativă urmărește să reducă numărul de membri necesari pentru ca un sindicat să fie înființat, de la 15 la 3, cu scopul de a da cât mai multe șanse salariaților de a se organiza în sindicate pentru a-și apăra mai bine și mai eficient drepturile și interesele economice și sociale“, se arată în expunerea de motive.

Cu toate că propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social a fost semnată de mai mulți parlamentari ai PSD, se pare că inițiativa nu a stârnit și interesul conducerii social democrate, care a dat ordin ca propunerea să fie respinsă. După ce Guvernul a trimis Parlamentului un punct de vedere negativ, explicând, printre multe altele, că „propunerea poate crea disfuncționalități“, inițiativa deputaților Petre Florin Manole și Adrian Dohotaru a fost respinsă la Senat. În prezent, proiectul se află la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru raport, urmând ca până la finele acestei sesiuni legislative să fie supus votului plenului. Credeți că deputații vor întoarce votul de la Senat?!

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *