Spread the love

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT “OVIDIU” COD SMIS 119874”, finanțat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.1 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: copii!

CITEȘTE ȘI:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *