Primăriile constănțene au avizat documentația aferentă serviciului de salubrizare. Populația începe să colecteze deșeurile selectiv

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” a finalizat Documentația privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din Județul Constanța. Pentru realizarea acestei documentații complexe, în care se regăsesc  toate reglementările legislației în vigoare și care să reflecte voința și necesitățile tuturor u.a.t-urilor membre ale ADI Dobrogea, au fost utilizate date și informații (număr populație, locuințe,gospodării, cantități deșeuri colectate, agenți economici, instituții,etc), puse la dispoziția Asociației, printr-o bună colaborare interinstituțională, de către diverse autorități și instituții publice. Până la această dată, 48 dintre cele 63 de localități membre ale ADI Dobrogea au adoptat hotărâri ale consiliilor locale prin care au avizat Documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța, transmisă în luna decembrie de ADI Dobrogea fiecărui membru al Asociației.

Pentru ca ADI Dobrogea să poată delega, prin licitație publică deschisă, gestiunea serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța, este nevoie ca toate u.a.t-urile membre ale Asociației să avizeze Documentația de atribuire. Discuțiile tehnice cu reprezentanții u.a.t-urilor continua până la adoptarea de cătrea aceștia a Documentației de delegare. În paralel, aparatul tehnic al ADI Dobrogea lucreaza la finalizarea Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică, depozitare a deșeurilor municipale și monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme din județul Constanța, în urma mandatului acordat Asociației de către Consiliul Județean Constanța prin HCJ nr.151/29.05.2020.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică. În anul 2009, 50 de unități administrativ-teritoriale din județul Constanța și-au exprimat, prin adoptarea unor hotărâri ale consiliilor locale, voința de a coopera și de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea,având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare, în conformitate cu Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Constanța. Prin implementarea Proiectului, a cărui valoare este de aproximativ 45 milioane euro, va crește calitatea serviciilor de salubrizare oferite populației, județul Constanța beneficiind de două stații de transfer deșeuri în Hârșova și Deleni, închiderea a 5 depozite de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol), stație de sortare, instalație de tratare mecano – biologică și noul depozit conform de deșeuri în localitatea Tortoman, stație de sortare și instalație de tratare mecano – biologică în localitatea Ovidiu. Prin aderarea la Asociație, toate u.a.t.- urile membre ale ADI Dobrogea au fost de acord să gestioneze problema deșeurilor in județul Constanța în mod unitar și integrat, scopul fiind de a rezolva problemele de mediu și de a asigura servicii publice specifice de calitate locuitorilor județului Constanța.

În prezent, din ADI Dobrogea fac parte 63 de u.a.t-uri din județul Constanța: două municipii, 8 orașe, 52 de comune și Consiliul Județean Constanța). În cadrul Proiectului au fost achiziționate și vor fi puse la dispoziția populației și instituțiilor publice din județul Constanța, aproximativ 114.000 de recipiente destinate colectării deșeurilor reciclabile și celorlate categorii de deșeuri prevăzute în lege. Tratarea deșeurilor se va face prin intermediul instalațiilor performante realizate prin Proiect, în conformitate cu cerințele legislative al UE referitoare la sectorul de mediu.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *