Primăria Constanța propune „soluții atotcuprinzătoare pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă rezidenții campusului social Henri Coandă”

Primăria Municipiului Constanța în parteneriat cu Liceul Decebal din Constanța a organizat, astăzi, 7 septembrie, lansarea oficială a proiectul „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod MySMIS: 114654.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în perioada 16 februarie 2018 – 16 februarie 2021.

Potrivit Primăriei Constanța, obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minorității rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și campusul social „Henri Coandă“, utilizând măsuri integrate de îmbunătățire a nivelului de educație în rândul preșcolarilor și elevilor romi și neromi, de stimulare a capacității de inserție profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să demareze o activitate pe cont propriu, precum și de creștere a accesului la servicii sociale și de asistență medicală de înaltă calitate.

Potrivit Primăriei Constanța, prin caracterul multisectorial al proiectului, se propun soluții atotcuprinzătoare pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă rezidenții campusului social „Henri Coandă”, contribuind nemijlocit la atingerea obiectivului specific al POCU și al celui aferent prezentului apel de proiecte, respectiv reducerea numărului persoanelor rome și nerome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care locuiesc în comunități marginalizate.

Rezultate așteptate:

– dobândirea de competențe sociale și civice în rândul a 430 de persoane;

– distribuirea a 3.600 kit-uri igienă și îngrijire corporală grupului țintă și instruirea a 600 de persoane în cadrul cursurilor de igienă personală;

– conștientizarea populației rome cu privire la sănătatea reproducerii și planificare familială, prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic;

– distribuirea a 50 de pachete cu rechizite pentru preșcolarii din cadrul grupului țintă, 145 de pachete cu rechizite pentru școlari și 30 de pachete cu rechizite pentru participanții la programul a doua șansă

– informarea, consilierea și calificarea profesională a 400 de persoane din grupul țintă;

– medierea colectivă și individuală a 244 persoane;

– instruirea a 100 de persoane în domeniul antreprenoriatului;

– înființarea a 5 afaceri noi, pentru care se acordă subvenții de maximum 25.000 euro;

– oferirea de servicii deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pentru 600 de gospodării şi reabilitarea grupurilor sanitare prin înlocuirea cabinelor de duş, a

lavoarelor, a bateriilor de apă aferente, a vaselor de toaletă, efectuarea racordurilor şi altor intervenţii similare în 300 de gospodării;

– constientizarea și implicarea comunității locale în integrarea socială a grupurilor vulnerabile;

– înființarea unei rețele de parteneriate cu actori relevanți din domeniul social.

Proiectul are valoare totală de 11.971.625,55 lei, din care 10.119.696,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 1.583.488,31 lei valoare totală eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 268.440,52 lei contribuția beneficiarului.

Persoană de contact: Noni-Adrian Nicolae-Stângă

tel:0241/488.146,

e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *