Primăria Constanța începe exproprierile în zona Delfinariu

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanta anunță titularii dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate prin Dispoziția  nr. 420/31.01.2022, potrivit H.C.L. nr. 245/2020 privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes localAmenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța”, in data de 15.02.2022 la sediul Consiliului Local al municipiului  Constanța, din bdul. Tomis nr. 51, jud. Constanta, iși incepe activitatea Comisia de verificarea a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, aflate pe raza Municipiului Constanța, constituită in baza Dispoziției nr. 420/31.01.2022.

Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate in condițiile Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Constanța in data de 04.02.2022 și pe pagina proprie de internet.

Până la data inceperii activității comisiei, titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau persoanele care justifică un interes legitim, denumiţi în continuare persoane interesate, vor inregistra la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Constanța cererea pentru acordarea despăgubirilor, cuprinzând următoarele elemente:

a) numele şi prenumele persoanei interesate;

b) adresa de domiciliu;

c) documentele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;

d) opţiunea privind cuantumul despăgubirii.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *