Primăria Constanța anunță ANGAJĂRI la Confort Urban: Condițiile de participare

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

–   2 posturi de conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto

-1 post legător de sarcină în cadrul Compartimentului ridicări auto

-2 posturi inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare și funcționare sistem taxare)

-1 post inginer în cadrul biroului aprovizionare

-Condiţii generale în vederea participării la selecția dosarelor:

Să fie absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă în domeniu;

-Condiţii suplimentare:

-pentru postul de conducător auto- macaragiu: permis de conducere cat. B, C, E, autorizație de macaragiu, atestat profesional transport marfă, card tahograf;

-pentru postul de legător de sarcină: să dețină atestat în domeniu, experiență similară;

    –    Condiţii generale în vederea participării la selecția dosarelor și concurs:

Să fie absolvenţi de studii superioare/medii după caz şi să deţină diplomă în domeniu;

    –    Condiţii suplimentare:

-pentru postul de inspector: permis de conducere, cunoştinţe în domeniul operării pe calculator (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.) și constituie avantaj: cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, a legislației în domeniul circulației pe drumurile publice, inclusiv a reglementărilor aprobate la nivelul autorităților locale cu privire la regimul parcărilor pe raza teritorială a municipiului Constanța.

– pentru postul de inginer: studii tehnice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, cunoştinţe în domeniul operării pe calculator (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, BrisCAD etc.), cunoștințe privind achizițiile publice, întocmire și urmărire contracte.   

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

· Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul);

· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· CV (în original);

· 1 recomandare (în original)

· Adeverință medicală (în original)

· Cazier judiciar (în original)

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanța, str. Vârful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane.

Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.