PNL vrea să SCHIMBE Codul Penal: PROBLEME MARI pentru cei care refuză să achite amenzile

Mai mulţi deputaţi PNL au depus, joi, la Parlament, o propunerea legislativă prin care se impune un termen clar de executare a deciziei instanţei referitoare la munca în folosul comunităţii.

În practica socială sunt multe situaţii în care nu sunt respectate hotărâri definitive ale instanţei de judecată prin care aceasta dispune efectuarea muncii în folosul comunităţii în caz de neplată a amenzii, cauza fiind faptul că hotărârile judecătoreşti sunt date fără vreun termen de executare a obligaţiilor. Pentru corectarea acestei situaţii, deputaţii semnatari propun, prin iniţiativa înregistrată la Parlament, ca cei care încalcă decizia justiţiei să execute ‘sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii într-un termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti’„, se arată într-un comunicat.

Deputaţii semnatari apreciază, în expunerea de motive, că iniţiativa legislativă răspunde în mod corect exigenţelor constituţionale.

Aceasta nu pune în pericol sănătatea celor care au încălcat legea pentru că sancţiunea nu va fi aplicată persoanelor care au diferite afecţiuni medicale şi care sunt în incapacitate de muncă să execute întocmai şi la termen sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii„, se mai arată în comunicat.

De asemenea, iniţiatorii subliniază că această iniţiativă legislativă nu transformă răspunderea contravenţională în răspundere penală, ci are scopul de a determina respectarea unor hotărâri definitive, hotărâri prin care sunt protejaţi efectiv cei care respectă legea.

Propunerea legislativă iniţiat de deputaţii PNL Radu Marin Moisin, Gabriel Andronache şi Ioan Cupșa:

LEGE

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I.: Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, se completează după cum urmează:

1. După art. 391 se introduce un articol nou art. 392 care va avea următorul cuprins:

Art. 392

(1) Contravenientul va efectua integral sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității într-un termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești pronunțată în temeiul art. 391.

(2) Contravenientul care nu respectă prevederile alin.(1) săvârșește fapta de nerespectarea a hotărârilor judecătorești, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 287 alin. (1), lit h din Codul penal.

(3) Dacă contravenientul suferă de afectiuni medicale, stare de fapt dovedită printr-un certificat de încadrare în grad de handicap sau un certificat de medicina muncii cu mențiunea inapt, afecțiuni care fac imposibilă prestarea unei activități în folosul comunității, prevederile alin. (1) și alin.(2) nu i se vor aplica.

Art. II. Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins :

Articolul 287. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligaţie conform legii;

d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea;

h) neexecutarea hotărârii judecătorești prin care contravenientul a fost obligat la prestarea unei activităti în folosul comunității în temeiul art. 391 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor într-un interval de 60 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-h), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (1) din Constituția României republicată.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.