Spread the love

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune este inițiată de 17 deputați și senatori ai PMP, printre care și senatorul Traian Băsescu și arată că legea 196/2016 privind venitul minim garantat de incluziune, intrată în vigoare de la 1 aprilie a.c., trebuie reglementată radical.

Astfel, „popularii” arată că legea menționată prevede că, în cazul persoanelor singure și al familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una din persoanele apte de muncă are obligația de a presta, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local. Prezenta propunere se referă la celelalte persoane apte de muncă din familiile respective și, astfel, acestora li se impune îndeplinirea de obligații speciale în folosul comunității.

„Primarii vor avea obligația de a propune spre aprobare consiliilor locale condițiile de participare, drepturile, obligațiile, atribuțiile și procedurile operaționale care revin acestor persoane. De asemenea, primarii vor avea obligația de a propune spre aprobare consiliilor locale lista persoanelor care au obligația de a participa la activitățile serviciilor voluntare pentru situații de urgență”, se arată în expunerea de motive.

Practic, serviciile pe care persoanele menționate trebuie să le presteze sunt următoarele: întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea deșeurilor din albiile cursurilor de apă, monitorizarea interdicțiilor cu privire la arderea vegetației lemnoase și ierboase în perioadă de caniculă, toaletarea unor pomi care pun în pericol securitatea construcțiilor vecine și a căilor de acces, evacuarea apelor din inundații, sprijinirea populației pentru refacerea gospodăriilor ș.a.m.d.

Totodată, inițiativa prevede sancțiuni în caz de neexecutare a obligațiilor atât de către beneficiarii de ajutoare de incluziune, cât și de către primari.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat pe 18 aprilie a.c. și, în prezent, este trimisă pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. Amendamentele se pot depune până la 8 mai, iar raportul comisiei pentru muncă și protecție socială trebuie emis până la 17 mai.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *