Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial și comemorativ 2022: Temele decise în Sfântul Sinod

La prima Sfântă Liturghie din 2022, la Catedrala Patriarhală a avut loc momentul solemn de proclamare a tematicilor comemorativă și omagială pentru noul an. Anul 2022 este, în Patriarhia Română, „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, Secretarul Sfântului Sinod, a citit Actul de proclamare. Documentul atestă că Sinodul a aprobat atât această proclamare, cât și un program-cadru pentru activitățile teologic-educaționale, culturale și mediatice din Patriarhia Română, scrie basilica.ro.

După citirea actului, Patriarhul Daniel a luat cuvântul și a detaliat motivele alegerii acestor tematici și importanța lor.

Rugăciunea este temelia vieții și creșterii spirituale a omului, este mântuitoare și sfințitoare deoarece ne umple de prezența iubirii lui Dumnezeu cel Atotmilostiv”, a subliniat Preafericirea Sa oferind mai multe îndemnuri scripturistice și amintind că rugăciunea „Tatăl nostru”, este izvorul de inspirație al tuturor celorlalte rugăciuni.

Nimic nu poate înlocui rugăciunea

Mai departe, Părintele Patriarh a explicat că „rugăciunea, ca prezență și lucrare a Sfântului Duh în omul evlavios aduce mângâiere, pace și bucurie. Ea ne unește cu Preasfânta Treime, Izvorul bucuriei și al vieții veșnice, dar și cu Biserica lui Hristos din toate timpurile și din toate locurile.

„Fără rugăciune nu este Biserică și nici viață creștină. Când pierdem bucuria și pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie și cât trebuie. Creștinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult fiindcă rugăciunea aduce multă iubire sfântă în inimă, ne unește cu Dumnezeu cel Milostiv, ne ajută să vedem în fiecare om un frate și în fiecare frumusețe a creației un dar de la Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutățile vieții și să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice. Nimic nu poate înlocui rugăciunea și nicio activitate nu este mai de preț decât rugăciunea, fiindcă ea ne dăruiește inspirație și putere pentru a rosti cuvântul frumos și pentru a săvârși fapta bună. În contextul restricțiilor cauzate de situația pandemică mondială din ultimii doi ani, s-a constatat și mai mult necesitatea accentuării practicii rugăciunii în viața Bisericii și a credincioșilor. Rugăciunea este izvor de bucurie și de putere spirituală, izvor de pace și de iubire față de Dumnezeu și de semenii noștri. Este, așa cum au spus sfinții rugători, ‹respirația spirituală a sufletului›. Dacă îl chemăm pe Domnul Iisus Hristos stăruitor în rugăciune, zicând: ‹Doamne, mântuiește-ne! Doamne, scapă-ne!›, atunci El prin harul Său vine la noi în suflet, ne luminează și ne întărește. Toate faptele bune ale creștinului și toate gândurile curate sunt roadele rugăciunii sale și ale celor ce se roagă pentru el: preoți, părinți, prieteni evlavioși și oameni buni. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel ‹Rugați-vă neîncetat!›, sub călăuzirea Sfântului Duh și prin practica duhovnicească a Sfinților Părinți, rugăciunea ‹Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul!› denumită atât ‹Rugăciunea minții›, cât și ‹Rugăciunea inimii› a devenit calea cea mai bună pentru luminarea sufletului și sfințirea vieții creștinului”.

În partea a doua a cuvântului său, Patriarhul a argumentat faptul că „în contextul împlinirii a o mie de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul Teolog (1022) și a trei sute de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț (1722), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2022 drept „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

În continuare, Patriarhul a prezentat date din viața celor trei sfinți precum și despre cele trei perioade de revigorare spirituală în istoria Bisericii care se leagă de numele lor. Ceremonia s-a încheiat cu prezentarea celor două icoane ale Anului omagial și comemorativ 2022: Reprezentarea „Maica Domnului-Oranta” și icoana Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. De la strană, arhidiaconul Mihail Bucă și alți membri din Grupul psaltic Tronos au intonat Condacul „Apărătoare Doamnă”, troparele celor trei sfinți amintiți, dar și un imn special creat recent de preotul Cristian Alexandru – „Imnul rugăciunii isihaste”.

Anul 2022 a fost proclamat sâmbătă, în Patriarhia Română, drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. Actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2022 a fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod.

Textul integral al actului de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2022

„Proclamarea anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” (Catedrala Patriarhală, sâmbătă 01 ianuarie 2022)

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 februarie 2021 a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod cu privire la declararea anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a redactat un program-cadru (liturgic, cultural și mediatic) intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

I. În primul semestru al anului 2022 va fi tratată tema „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” care va fi prezentată astfel:

În primul rând, rugăciunea în Sfânta Scriptură, apoi rugăciunea în viața liturgică și ascetică sau filocalică a Bisericii, mai apoi rugăciunea personală, familială și comunitară sau de obște și denaturarea rugăciunii prin influența religiilor orientale și a practicilor pseudo-religioase.

II. În al doilea semestru al anului 2022 va fi tratată tema „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” care va fi prezentată astfel:

Sfântul Simeon Noul Teolog trecut la viața cerească în 1022.

Sfântul Grigorie Palama, adormit întru Domnul la 1359.

Sfântul Paisie de la Neamț, viețuitor între anii 1722-1794.

Sfinții isihaști – modele de viață pentru monahismul actual.

Sfinții isihaști – modele de rugăciune personală pentru creștini.

Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea sau îndumnezeirea omului.

În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale şi sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

1.) Aprobă declararea anului 2022, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

2.) Aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Preşedintele Sfântului Sinod

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, se arată în actul de proclamare.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *