Parlamentul a adoptat OUG care impune MĂSURI DURE pentru abandonul, aruncarea sau depozitarea necontrolată a deșeurilor din extracția minieră

În urma unei directive europene privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, România a fost obligată să adopte, în 2016, în timpul guvernării lui Dacian Cioloș, o serie de măsuri astfel încât să nu fie puse în pericol sănătatea umană și mediul, aerul, apa, solul, fauna și flora. De asemenea, statele membre au fost obligate de Uniunea Europeană să ia măsurile necesare pentru interzicerea abandonului, aruncării sau depozitării necontrolate a deșeurilor din extracția minieră. Astfel, a fost emisă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei. Așadar, scopul actului normativ l-a constituit crearea mijlocului legal de finanțare de la bugetul de stat a măsurilor de protecție a mediului, menite să remedieze deficiențele de mediu prin conformarea condițiilor de mediu cu cerințele legislației europene.

CITEȘTE ȘI:

Se dublează amenzile pentru deșeurile abandonate? Majoritatea PSD-ALDE din Parlament spune NU!

La un an de la adoptarea acestei ordonanțe, care a fost aprobată prin Legea nr. 239/2016, fostul Executiv condus de Mihai Tudose a venit, la rându-i, cu o serie de modificări a OUG nr. 57/2016. În acest sens, a fost emisă Ordonanța de Guvern nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2016.

„Având în vedere principiul supremației dreptului Uniunii Europene și, în virtutea acestuia, consecințele neîndeplinirii obligațiilor ce rezultă din dreptul Uniunii Europene, respectiv art. 4 și art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE, și, în special, riscul declanșării unei acțiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și al aplicării sancțiunilor pecuniare, 

Luând în considerare riscul iminent al pronunțării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, a unei hotărâri sancționatoare având în vedere neîndeplinirea obligațiilor de mediu, prevăzute de art. 4 și art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006, cu consecințe pecuniare care s-ar concretiza într-o sumă forfetară minimă de 1.849.000 euro și penalități cominatorii cuprinse între 2.230 – 133.824 euro/zi de întârziere de la data pronunțării, 

În considerarea faptului că aplicarea cadrului legal existent a condus la înregistrarea de dificultăți în implementarea proiectelor demarate, fapt ce ar putea conduce la nerespectarea angajamentelor luate de România față de Comisia Europeană conform Memorandumului nr. 3.670 din 13.10.2017 aprobat de Primul-ministrul al Guvernului României,

Pentru evitarea oricăror riscuri de natură a conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a măsurilor de conformare a statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

Articol unic. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 20 septembrie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

  1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin măsuri necesare în vederea asigurării conformării statului român la unele obligații de mediu se înțelege investiții și orice alte activități necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu ce îi revin statului conform alin. (1) până la momentul transferării concesiunii miniere către un nou titular, în condițiile legii, sau lucrări de închidere și ecologizare a sitului.“ 

  1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„operatorul economic se află în faliment.“ 

  1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(3) În cazul în care măsurile prevăzute la art. 1 se execută pe durata mai multor ani, Ministerul Economiei întreprinde demersurile necesare pentru alocarea sumelor anuale în legea bugetului de stat.“ 

  1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Sumele utilizate pentru finanțarea măsurilor prevăzute la art. 1 sunt considerate cheltuieli pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, în cadrul procedurii falimentului, în înțelesul legislației insolvenței aplicabile, și se plătesc cu prioritate din valorificarea acestor bunuri.“, se arată în textul OUG nr.112/2017.

CITEȘTE ȘI:

Prefectul Albu a comis-o? Palaz îl acuză că a oferit aproape un milion de euro petenților din megascandalul de la Sibioara

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei a fost aprobată, miercuri, 9 mai, de Camera Deputaților, după ce pe 5 februarie a.c. a trecut cu brio și prin Senat. La Camera Deputaților, în favoarea acestui proiect au votat 255 de deputați și s-au înregistrat o „abținere“ și un vot „contra“.

CITEȘTE ȘI:

Guvernul ar dori să se implice în protecția mediului marin: „Îmbunătățire prin reducerea deversărilor în mare a deșeurilor generate de nave”

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
  •  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *