OFERTA Chinei pentru România: „Să profite activ de noile oportunități și să construiască o economie mondială”

În prima jumătate a anului 2021, produsul intern brut (PIB) al Chinei a atins 53,22 trilioane de yuani: la prețuri comparabile, acesta a înregistrat o creștere interanuală de 12,7%, iar raportând la o medie pentru doi ani, a crescut cu 5,3%, transmite Jiang Yu, ambasadorul Chinei în România, în exclusivitate pentru publicația ecopolitic.ro.

Ambasadorul Jiang Yu precizează că „această realizare confirmă așteptările anterioare ale pieței și demonstrează pe deplin că ritmul de creștere a redresării economice a Chinei este unul stabil și pozitiv.” Ambasadorul Chinei la București face o sinteză a factorilor ce au dus la această creștere economică a Chinei, în prima jumătate de an, de ce „performanța economică a Chinei este remarcabilă și rezistentă” și de ce „redresarea economică continuă a Chinei este așteptată”:

„Performanța economică a Chinei este remarcabilă. În prima jumătate a anului, indicatorii macroeconomici principali, cum ar fi industria, consumul, investițiile, comerțul exterior, veniturile și ocuparea forței de muncă s-au situat într-un interval rezonabil, cererea de producție a continuat să crească, prețurile ocupării forței de muncă au fost în general stabile, noii factori motori au crescut rapid, iar calitatea și eficiența s-au îmbunătățit constant. Cele trei aspecte au mers mână în mână: vânzările cu amănuntul totale de bunuri de consum au fost de 21,19 trilioane de yuani, o creștere anuală de 23,0% și o creștere medie de 4,4% în doi ani; investiția națională în active fixe (cu excepția gospodăriilor rurale) a fost de 25,59 trilioane de yuani, o creștere de 12,6% față de anul anterior și o creștere medie de 4,4% în doi ani; valoarea totală a importurilor și exporturilor de bunuri a fost de 18,07 trilioane de yuani, o creștere anuală de 27,1%. Consumul joacă un rol mai puternic în creșterea economică. Rata de contribuție a valorii adăugate a sectorului serviciilor la creșterea economică a fost de 53%; cheltuielile de consum final au contribuit cu 61,7% la creșterea economică, cu 42,5 puncte procentuale mai mare decât formarea totală de capital; consumul de bunuri modernizate a crescut rapid, noi forme și modele de afaceri au crescut și s-au extins, iar noile entități de piață au crescut rapid. Vânzările cu amănuntul de bunuri fizice online au crescut în medie cu 16,5% în doi ani. Structura economiei a fost îmbunătățită continuu. S-au înregistrat progrese în implementarea strategiei bazate pe inovare, iar dezvoltarea industriilor noi și de tehnologie avansată a înregistrat tendințe pozitive. Valoarea adăugată a producției de tehnologie avansată a crescut cu 22,6% față de anul trecut, cu o creștere medie pe doi ani de 13,2%; investițiile în industriile de tehnologie avansată și sectoarele sociale au crescut în medie cu 14,6% și respectiv cu 10,7% în ultimii doi ani; elanul inovației a continuat să crească, iar valoarea adăugată a producției de tehnologie avansată peste mărimea desemnată a crescut cu o medie de 13,2% în doi ani, aceasta reprezintă o creștere de 0,9% comparativ cu primul trimestru, iar calitatea economică și eficiența au fost îmbunătățite în continuare. Economia chineză este rezistentă. În prima jumătate a anului, China a continuat să consolideze și să extindă rezultatele prevenirii și controlului epidemiilor și dezvoltării economice și sociale. În al doilea trimestru, PIB-ul a crescut cu 7,9% față de anul anterior, atingând o creștere pentru al cincilea trimestru consecutiv. Economia chineză depășește impactul noii epidemii de COVID-19, arătând o tendință de redresare în formă de V, aceasta devine mai rezistentă și se îmbunătățește constant, demonstrând rezistență și vitalitate puternică. Reziliența este generată de o piață internă puternică. China are o populație de 1,4 miliarde de oameni, printre care peste 400 de milioane cu venituri medii, pe măsură ce PIB-ul pe cap de locuitor depășește 10.000 de dolari SUA, China are încă un mare potențial pentru vitalitate economică și spațiu pentru dezvoltare. Acesta nu este doar un motor puternic pentru dezvoltarea economică a Chinei, ci și o sursă de creștere pentru economia mondială. Reziliența provine dintr-o strategie eficientă de dezvoltare economică. În fața noii situații de dezvoltare economică mondială, China și-a propus să promoveze formarea unui nou model de dezvoltare în care ciclurile interne și internaționale joacă rolul principal și se promovează reciproc, se deschid către lumea exterioară într-un mod global și construiesc un sistem economic deschis la un nivel superior. Guvernul central implementează o combinație de planificare pe termen lung și planificare pe termen scurt pentru a realiza o strategie de dezvoltare economică echilibrată, cu o creștere stabilă și prevenirea riscurilor, fapt care oferă o bună garanție politică pentru creșterea pieței de consum, implementarea strategiilor inovatoare, îmbunătățirea mediului de afaceri și îmbunătățirea vitalității pieței. Reziliența provine din punctele forte instituționale ale Chinei. China are avantajul instituțional de a mobiliza entuziasmul tuturor sectoarelor și de a concentra resursele pentru îndeplinirea sarcinilor majore. China are capacități organizaționale și de mobilizare puternice și coeziune națională, iar nivelul de macro-control se îmbunătățește constant, subliniind sustenabilitatea politicilor și abținându-se de la o schimbare bruscă în operațiunile politice. Autoritatea Comitetului Central al PCC oferă o bază fundamentală pentru dezvoltarea economică, luarea deciziilor științifice și răspunsurile creative oferă o modalitate fundamentală de a transforma riscurile în oportunități, iar încrederea în sine și îmbunătățirea de sine în domeniul științei și tehnologie promovează dezvoltarea generală, toate acestea fiind garanții instituționale solide pentru reziliența economică a Chinei. Redresarea economică continuă a Chinei este așteptată. În prezent, factorii pentru redresarea ulterioară a economiei chineze se acumulează treptat, astfel este de așteptat ca economia chineză să continue să-și revină în mod constant în a doua jumătate a anului și să injecteze în continuare vitalitate în economia mondială. În primul rând, forța motrice internă a economiei chineze devine mai puternică. În prima jumătate a anului, rata de contribuție a cererii interne la creșterea economică a ajuns la 80,9%, o creștere de 4,9 puncte procentuale față de primul trimestru. Vânzările de pe piață au revenit constant. Vânzările totale cu amănuntul de bunuri de larg consum în prima jumătate a anului au crescut în medie cu 4,4% în doi ani, o accelerare de 0,2 puncte procentuale față de primul trimestru. Investițiile se recuperează constant. În prima jumătate a anului, investițiile în active fixe au crescut în medie cu 4,4% în doi ani, cu 1,5 puncte procentuale mai rapid decât în primul trimestru, iar rolul cererii interne în susținerea creșterii economice a crescut treptat. În al doilea rând, încrederea entităților de pe piață crește. În iunie, indicele managerilor de achiziții de producție (PMI) s-a situat la 50,9%, care se află în zona economică timp de 16 luni consecutive. Indicele de activitate al întreprinderilor neproductive și indicele de producție PMI cuprinzător se află, de asemenea, într-o gamă relativ mare de creștere, reflectând îmbunătățirea continuă a încrederii participanților la piață în creșterea economică viitoare și vitalitatea creșterii viitoare. În al treilea rând, economia globală continuă să-și revină. Cea mai recentă estimare a Organizației Mondiale a Comerțului este că se așteaptă ca comerțul global cu mărfuri să crească cu 8% în 2021, reflectând ritmul accelerat de redresare a comerțului global, ceea ce va ajuta China să mențină o creștere relativ rapidă a cererii externe”, a precizat Jiang Yu.

Agenția Internațională de Rating Standard & Poor’s Global Ratings a declarat că, având în vedere controlul efectiv realizat de China asupra epidemiei de COVID-19 și compania de vaccinare accelerată, se estimează că rata reală de creștere a PIB-ului Chinei va ajunge la 8,3% în 2021. În prezent, situația economică mondială este încă complexă și severă, iar riscurile precum recuperarea instabilă și dezechilibrată din cauza focarelor repetate de COVID-19 nu pot fi ignorate. Cu toate acestea, economia Chinei fiind un mare ocean, tendința de stabilitate și îmbunătățire nu s-a schimbat și nu se va schimba. China va coordona mai bine situațiile interne și internaționale, va sprijini și va participa neclintit la globalizarea economică, va extinde neclintit deschiderea și va promova construirea unui nou model de dezvoltare”, mai transmite ambasadorul Chinei la București.

Jiang Yu, Ambasadorul Chinei în România: „China salută țările din întreaga lume, inclusiv România, să profite activ de noile oportunități ale noii runde de deschidere și dezvoltare a Chinei și să extindă deschiderea reciprocă și cooperarea în comerț, investiții, industrie și alte domenii, să construiască împreună o economie mondială deschisă și să injecteze un impuls durabil în recuperarea post-pandemie a economiei mondiale.”

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *