Obiective de investiții în judetul Ialomița

În domeniul infrastructurii de apă și apă uzată, prin Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeană s-au agreat un numar de obligații și perioade de tranziție privind conformarea României la prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate.

Începând  cu anul 2007, Compania de apă SC RAJA SA  în calitate de  Operator Regional s-a implicat în mod semnificativ în dezvoltarea și implementarea proiectelor de interes public prin Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” a Programului Operațional de Mediu 2007-2015  în care a dezvoltat 5 (cinci) Proiecte în valoare de 238.259.536 euro fără TVA.

Din cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa şi Ialomiţa” fac parte şi investițiile realizate în județul Ialomița în localitățile Fetești, Țăndărei, Fierbinți și Dridu, în valoare de 181,49 milioane lei.

          În localitatea Țăndărei valoarea investițiilor proiectate și realizate este de 50,35 milioane lei  și constau în:

– Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară în localitatea Țăndărei – populație echivalentă: 16.941 LE – valoare de 17,99 milioane lei;

– Reabilitare front captare, reabilitare și extindere  rețea de apă potabilă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată  – valoare 32,36 milioane lei .

În localitatea Fierbinți valoarea investițiilor este de 32,36 milioane lei. Au fost proiectate și executate:

– Stație de epurare nouă în localitatea Fierbinți  – populație echivalentă: 9.265 LE, valoare 15,06 milioane lei.

– Extinderi pentru: rețea de apă, rețea de canalizare, stații de pompare apă uzată, valoare 17,30 milioane lei.

În localitatea Dridu valoarea investițiilor este de 13,73 milioane lei. Au fost proiectate și executate lucrări de extinderi pentru: front captare, rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată.

 

          Din cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa şi Ialomiţa” fac parte şi investițiile realizate în municipiul Fetești în valoare de 85,05 milioane lei, la asigurarea fondurilor necesare contribuind și SC RAJA SA Constanța cu o cofinanțare de 12,2  milioane lei, iar UAT Fetești cu doar 1,6 milioane lei.

Investițiile realizate au făcut obiectul următoarelor contracte:

”Reabilitare front captare și rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în municipiul Fetești” – valoare 58,77 milioane lei. Lucrările au constat în:

  • reabilitare 10 puțuri forate;
  • reabilitare 4,499 km conductă aducțiune;
  • reabilitare 14,064 Km rețele de distribuție apă;
  • extindere 78,126 Km rețea de canalizare;
  • realizare 9,901 Km conducta de refulare;
  • realizare 10 noi stații de pompare ape uzate.

– “Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară – localitatea Fetesti – valoare 26.28 milioane lei. Stația deservește o populație echivalentă de 46.533 LE.

Până la finalizarea şi punerea în funcţiune a stației de epurare noi, orașul Fetești nu dispunea de o stație de epurare, sistemul de canalizare existent fiind dirijat în brațul Borcea.

Stația de epurare este una dintre cele mai moderne din România fiind prevăzută cu treaptă terțiară. Ea dispune de o tehnologie modernă, asigurând separarea și îndepărtarea elementelor impurificatoare conținute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali, conform NTPA 001/2005 pentru localități cu peste 10.000 locuitori.

Tot procesul tehnologic este automatizat și foarte compact ceea ce asigură costuri reduse și usurință in exploatare.

Descrierea fluxului tehnologic:

  • Treapta mecanică de epurare a apei uzateinclude următoarele obiecte: grătare plane rare cu curățire mecanică, instalație compactă  de epurare mecanica, cameră de distribuție apă uzată, decantoare primare radiale ,stație de pompare apă uzată. Procesele utilizate în treapta de epurare mecanică au scopul de a reține corpurile, suspensiile mari și grăsimile și de a prelucra deșeurile rezultate.
  • Treapta biologică de epurare a apei uzatecuprinde bazine epurare biologică, cu decantoare secundare (cu zone : anaerobă, aerobă), stație de suflante, unitate de stocare și dozare coagulant, bazin de stocare, stație  pompare apă epurată pentru spălare.
  • Treapta de tratare a nămoluluieste formată din reactor pentru grăsimi și spumă, stație de pompare nămol primar, namol active și nămol în exces, bazin de stocare nămol primar și în exces, bazin de fermentare anaerobă, stație de deshidratare nămol fermentat, inclusiv unitate de stocare și dozare polielectrolit și hală de depozitare a nămolului deshidratat.
  • Construcții anexe: pavilion administrativ, instalații electrice exterioare, by-pass, rețele tehnologice, instalații de automatizare și control, centrală termică, post de transformare,

 

Pe timpul derulării contractelor, au fost întampinate mai multe obstacole şi anume: complexitatea lucrărilor, lucrări executate pe drumuri județene și naționale și subtraversarea acestora,  o parte din lucrări  au fost blocate temporar din cauze juridice legate de punerea la dispoziție a terenului necesar pentru realizarea drumului de acces și a conductei de descarcare  în brațul Borcea. Pentru evitarea riscurilor generate de  aceasta situație, SC RAJA SA a propus soluții de remediere și a asigurat suport reprezentanților  UAT–ului, care în calitate de Beneficiar Final al investiției avea mijloacele legale de soluționare.

Cu toate acestea, printr-o foarte bună colaborare între Autoritatea Contractantă, autorităţile locale, antreprenor și inginer au fost depăşite toate obstacolele întâlnite, ceea ce a făcut posibil ca astăzi toate localităţi beneficiare să aibă o apă de calitate superioară, condiţii moderne de colectare a apelor uzate, costuri de exploatare reduse printr-o mai bună gestionare a rețelelor, a cheltuielilor cu pomparea, precum şi a celor de mentenanță. De asemenea, lucrările SCADA executate la toate stațiile de epurare, la puțurile forate și stațiile de pompare apă uzată permit urmărirea eficientă și exploatarea la parametrii optimi a obiectivelor 24h/24h.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*