Spread the love

Consilierii județeni s-au reunit vineri pentru a dezbate mai multe proiecte, printre care și monografia economico-militară a județului. O astfel de monografie se actualizează anual și cuprinde principalele date şi informaţii referitoare la istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale, structura demografică şi fondul de locuinţe, reţeaua hidrografică, sursele de apă potabilă şi industrială, fondul forestier, reţelele rutiere, reţelele de cale ferată, lucrările de artă, reţelele de comunicaţii, reţelele de energie electrică, operatorii economici, spaţiile de depozitare, unităţile de cazare şi alimentaţie publică, instalaţiile de transport pe cablu, unităţile de asistenţă medicală, conductele magistrale de transport, mijloacele de transport şi utilajele de construcţii, aeroporturile şi porturile, acolo unde este cazul, instituţiile de învăţământ, editurile şi tipografiile, fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă.

De asemenea, monografia economico-militară a județului Constanța poate fi folosită de autorităţile militare în caz de mobilizare sau de război. Proiectul adoptat vineri uprinde o serie de date referitoare la populaţie şi infrastructură, necesare în luarea unor decizii de către Centrul Militar Judeţean, principalul beneficiar al monografiei.

Potrivit Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994, autorităţile administraţiei publice locale, conform competenţei, au, în timp de pace şi în caz de mobilizare şi de război, în raza lor teritorială, mai multe atribuţii între care, întocmirea, actualizarea şi punerea la dispoziţia centrelor militare judeţene monografia economico-militară a unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *