Mobilizare a deconcentratelor: A fost APROBAT planul ABADL de management al Dunării

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a organizat ședința de lucru a Comitetului de Bazin Dobrogea – Litoral în cadrul căreia a fost avizat Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere (2022-2027 – ciclul al III –lea de planificare). La eveniment au participat reprezentanți ai A.B.A.D.L., Sistemelor de Gospodărire a Apelor Constanța și Tulcea, Consiliilor Județene, Prefecturilor, Primăriilor, APM-urilor, operatorilor de apă, ONG-urilor, agenților economici, RAJA Constanța, Aquaserv Tulcea, DSP-urilor din județele Constanța și Tulcea. Planul de Management actualizat include informații privind: caracteristicile bazinului hidrografic, impactul activităţilor umane asupra apelor, caracterizarea apelor de suprafață și subterane pe baza datelor de monitorizare, seturi de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor.

abadl 2

La nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere există următoarele categorii de ape de suprafaţă:

  • râuri (naturale, puternic modificate şi artificiale) – 1649 km (râuri cadastrate);
  • lacuri naturale – 74;
  • ape tranzitorii – 781,37 km2 (619,37 km2 ape tranzitorii marine şi 162 km2 lacul Sinoe);
  • ape costiere – 571,8 km2 (116 km).

La nivelul bazinului hidrografic Dobrogea – Litoral au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic şi al stării chimice un număr de 112 corpuri de apă (92 naturale şi 20 puternic modificate/artificiale).

Planul de management are drept scop fundamentarea de obiective ţintă în vederea atingerii/menţinerii stării bune a apelor, prin identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, propunerea de măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea/diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane şi reducerea poluării.

„Presiunile semnificative” sunt presiunile identificate în baza unor criterii care se aplică categoriilor de surse de poluare, în principal surse de poluare punctiforme şi difuze:

  • aglomerările umane;
  • agricultura;
  • industria;
  • presiuni hidromorfologice;
  • alte tipuri de presiuni (piscicultura, balastiere, specii invazive, etc)

Măsurile vizează presiunile antropice, având în vedere în principal aglomerările umane, activităţile industriale şi agricole, presiunile hidromorfologice şi alte tipuri de activităţi generatoare de presiuni semnificative.

Un capitol important al Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere 2022-2027 îl reprezintă Programul care cuprinde toate măsurile ce trebuie luate, astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse până în 2027. Aceste măsuri răspund principalelor probleme de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, în al treilea ciclu de planificare a Planului de Management al Fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, Spatiului Hidrografic Dobrogea si Apelor Costiere (2022-2027). Programul de măsuri este parte integrantă a Planului de Management Bazinal.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.